ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie

Stacionární fáze pro HPLC

ARION - CHROMSERVIS

Typ fáze Velikost částic (µm) Velikost pórů (Å) Plocha povrchu (m2/g) %  uhlíku Rozsah pH
Plus C18 1.7, 2.2, 3, 5, 10, 15 100 420 18 1.5-10
Polar C18 2.2, 3, 5, 10, 15 120 325 16 1.5-7.0
C8 3, 5 120 325 11 2.0-7.0
Phenyl-butyl 2.2, 3, 5 100 300 12 1.5-7.5
NH2 2.2, 3, 5 120 325 5 2.0-6.5
CN 3, 5, 10 120 325 8 2.0-7.0
HILIC Plus 2.2, 3, 5 120 420 - 1.5-7.0
Si 2.2, 3, 5, 10 100 420 - 1.5-7.0

Více informací najdete na stránkách www.arionchromatography.com. Na těchto stránkách naleznete i návod, jak se starat o (U)HPLC kolony Arion.

CHROMSHELL - CHROMSERVIS

Typ fáze Velikost částic (µm) Velikost pórů (Å) Efektivní plocha povrchu (m2/g) % uhlíku Rozsah pH
CHROMSHELL® C18 Plus 2.6 85 130 9 1.5-7.5
CHROMSHELL® C18-XB 2.6 85 130 8 1.5-8.0
CHROMSHELL® C18-AB 2.6 85 130 6 1.5-8.0
CHROMSHELL® C18 Polar 2.6 85 130 6.5 1.5-7.0
CHROMSHELL® HILIC 2.6 85 130 - 1.5-7.0
CHROMSHELL® Si 2.6 85 130 - 1.5-7.0

KINETEX - PHENOMENEX

Typ fáze Velikost částic (µm) Velikost pórů (Å) Efektivní plocha povrchu (m2/g) % uhlíku Rozsah pH
Kinetex XB-C18 5, 2.6 100 200 10 1.5-8.5*
Kinetex C18 5, 2.6 100 200 12 1.5-8.5*
Kinetex C8 2.6 100 200 8 1.5-8.5*
Kinetex PFP 5, 2.6 100 200 9 1.5-8.5*
Kinetex HILIC 2.6 100 200 0 2.0-7.5
Kinetex Phenyl-Hexyl 5, 2.6 100 200 11 1.5-8.5*

*Kolony mají stabilitu v rozsahu pH 1.5 až 10 za isokratických podmínek. Při gradientních elucích je jejich stabilita v rozsahu pH 1.5 až 8.5.

Kolony Kinetex 2.6µm s ID 2.1mm jsou stabilní do tlaku 1000 bar, jinak do 600 bar.

Vyzkoušejte nové kolony ChromShell, kterými kolony Kinetex můžete nahradit.

LUNA - PHENOMENEX

Typ fáze Velikost částic (µm) Velikost pórů(Å) Plocha povrchu (m2/g) % uhlíku Rozsah pH USP kód
Luna Phenyl-Hexyl 3,5,10,15 100 400 17.5 1.5-10.0 L11
Luna Silica (2) 3,5,10,15 100 400 - - L3
Luna C5 5,10 100 440 12.5 1.5-10.0 -
Luna C8 5,10 100 440 14.75 1.5-10.0 L7
Luna C8 (2) 3,5,10,15 100 400 13.5 1.5-10.0 L7
Luna C18 5,10 100 440 19 1.5-10.0 L1
Luna C18 (2) 2.5,3,5,10,15 100 400 17.5 1.5-10.0 L1
Luna CN 3,5,10 100 400 7.0 1.5-10.0 L10
Luna NH2 3,5,10 100 400 9.5 1.5-11.0 L8
Luna SCX 5,10 100 400 0.55% Sulfur Load 2.0-7.0 L9
Luna HILIC 3,5 200 200 - 1.5-8.0 -
Luna PFP(2) 3 5 100 400 5.7 1.5-8.0 L43

GEMINI - PHENOMENEX

Typ fáze Velikost částic (µm) Velikost pórů (Å) Plocha povrchu (m2/g) % uhlíku Rozsah pH USP kód
Gemini C18 3,5,10 110 375 14 1.0-12.0 L1
Gemini C6-Phenyl 3,5 110 375 12 1.0-12.0 L11
Gemini NX 3,5,10 110 375 14 1.0-12.0 L1

SYNERGI - PHENOMENEX

Typ fáze Velikost částic (µm) Velikost pórů(Å) Plocha povrchu (m2/g) % uhlíku Rozsah pH USP kód
Synergi Max-RP 2.5 100 400 17 1.5-10.0 -
Synergi Hydro-RP 2.5 100 400 19 1.5-7.5 L1
Synergi Polar-RP 2.5 100 440 11 1.5-7.0 L11
Synergi Fusion-RP 2.5 100 440 12 1.5-10.0 L1
Synergi Max-RP 4,10 80 475 17 1.5-10.0 -
Synergi Hydro-RP 4,10 80 475 19 1.5-7.5 L1
Synergi Polar-RP 4,10 80 475 11 1.5-7.0 L11
Synergi Fusion-RP 4,10 80 475 12 1.5-10.0 L1

ONYX - PHENOMENEX

Typ fáze Velikost makropórů (µm) Velikost pórů (Å) Plocha povrchu (m2/g) % uhlíku Rozsah pH USP kód
Onyx Silica 2 130 300 0 2.0-7.5 -
Onyx C8 2 130 300 11 2.0-7.5 -
Onyx C18 2 130 300 18 2.0-7.5 -

JUPITER - PHENOMENEX

Typ fáze Velikost částic (µm) Velikost pórů (Å) Plocha povrchu (m2/g) % uhlíku Rozsah pH USP kód
Jupiter C4 5,10,15 300 170 5.0 1.5-10.0 L26
Jupiter C5 5,10,15 300 170 5.5 1.5-10.0 -
Jupiter C18 5,10,15 300 170 13.3 1.5-10.0 L1
Jupiter Proteo C12 4,10 90 475 15.0 1.5-10.0 -

GraceSmart - GRACE

Typ fáze Velikost částic(µm) Velikost pórů (Å) Plocha povrchu (m2/g) % uhlíku Rozsah pH USP kód
GraceSmart C18 3,5 120 220 10 2.0-9.0 L1

Alltech® Prevail - GRACE

Typ fáze Velikost částic(µm) Velikost pórů (Å) Plocha povrchu (m2/g) % uhlíku Rozsah pH USP kód
Prevail C18 3,5 110 350 17   L1
Prevail C18 Select 3,5 110 350 15   L1
Prevail C8 3,5 110 350 8   L7
Prevail Phenyl 3,5 110 350 7   L11
Prevail Cyano (CN) 3,5 110 350 -   L10
Prevail Amino (NH2) 3,5 110 350 -   L8
Prevail Silica 3,5 110 350 -   L3
Prevail Organic Acid 3,5 110 350 -   -
Carbohydrate ES (polymer) 5 - - -   -

Kapilární / Nano LC kolony ProteCol - SGE

Typ fáze Velikost částic(µm) Velikost pórů (Å) Plocha povrchu (m2/g) % uhlíku Rozsah pH USP kód
ProteCol C18 3 120/300 350 17 2.0-7.5 L1
ProteCol C8 3 120/300 350 10 2.0-7.5 L7
ProteCol C4 3 120/300 350   2.0-7.5 L26
ProteCol SCX 3 120/300 350   2.0-7.5 L9

 

 

 


Dávkovací čerpadla

Dávkovací čerpadla

Dávkovací čerpadla nacházejí uplatnění v mnoha aplikacích, a to jak v laboratořích, tak i v průmyslu.  Často se zde setkáváme, že je potřeba dávkovat za speciálních podmínek:

 • Dávkování za vysokého tlaku (reaktory, tlakové aparatury)
 • Dávkování při vysokých teplotách
 • Vstřikování vysoce reaktivních kapalin
 • Dávkování viskózních kapalin

Pump HeadPro všechny tyto aplikace je možné využít technologie dávkování, která se využívá v oblasti vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Jedná se o dvoupístová čerpadla AZURA (Knauer), která jsou vybavena safírovými písty, které zajišťují velmi přesné, plynulé a vysokotlaké dávkování. Čerpadla mohou pracovat s průtokem 0,01 až 1000 ml/min, při teplotách -10°C až +120°C a s viskózními médii do 1000 mPa.s.

Čerpadla mohou být upravena i tak, že je lze využívat například v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo v uzavřených atmosférách.

Příkladem vysoké odolnosti čerpadel AZURA je použití při dávkování oxidu sírového při výrobě metansulfonové kyseliny (MSA), jejíž uplatnění je především v čistících prostředcích.

Materiály

Hlavy dávkovacích čerpadel se vyrábějí z různých materiálů:

 • Keramika
 • Hastelloy C-276
 • Nerezová ocel
 • Titan
 • Kombinace nerezová ocel/titan

Informace o nabízených modelech najdete zde.

 


Linery TOPAZ

SKY linersTrue Blue Performance

Topaz™ deaktivace:
 • Patentovaná chemická deaktivace lineru plynnou fází
 • Deaktivace vaty až v linerech
 • Dostupné v populárních designech a v modré rozlišovací barvě
 • Vysoká inertnost, nízká diskriminace aktivních analytů
 • Symetrický tvar kyselých i bazických analytů
 • Zvýšená správnost a opakovatelnost výsledku
 • Snížení detekčních limitů

Mnoho chromatografických problémů, jako např. špatná odezva, chybějící nebo chvostující píky je způsobeno aktivitou v nástřikovém lineru. Tyto nepříznivé efekty ztěžují identifikaci a kvantifikaci především u stopových analýz. Navá řada linerů TOPAZ™ firmy Restek nabízí výjimečnou inertnost, zlepšený přenos analytu na chromatografickou kolonu a vyšší symetrii píků. Vysoká inertnost linerů TOPAZ™ je zajištěna unikátním procesem deaktivace, který zajišťuje pasivaci povrchu lineru i křemenné vaty uvnitř a má za následek minimální ovlivnění reaktivních analytů.

Některé typy deaktivací, jako např. bazická, jsou účinné pouze na vybranou skupinu sloučenin. Naproti tomu vyvážená technologie deaktivace linerů TOPAZ™ brání interakcím mnoha chemických sloučenin. typickou ukázkou vysoké inertnosti je rozklad Endrinu a DDT v injektoru, kdy linery TOPAZ™ mají pouze 4,8% rozkladu Endrinu a 1,3% rozkladu DDT. Ve srovnání s jinými technologiemi deaktivace se jedná o poloviční nebo dokonce třetinovou ztrátu analytu!

Výběr linerů podle používaného přístroje najdete zde.


puriFlash RP

Více o stacionární fázích Flash kolon

Zde najdete detailní informace k jednotlivým reverzním stacionárním fázím používaných pro Flash chromatografii.

Reverzní fáze

puriFlRP-AQash® RP-AQ

60Å - 500 m2/g

15 & 30 μm

RP-alkyl, 6% uhlíku

End-capping: mixed

Stabilita pH: 2.0 až 7.5

Separace/purifikace silně nebo středně polárních molekul

 

 


C18-AQ

puriFlash® C18-AQ

100Å - 300 m2/g

5, 10, 15 & 30 μm

C18 mono-functional, 14% uhlíku

End-capping: mixed

Stabilita pH: 2.0 až 7.5

Separace/purifikace středně polárních a nepolárních molekul

 

 


C18-HP

puriFlash® C18-HP

100Å - 300 m2/g

5, 10, 15, 30 & 50 μm

C18 mono-functional, 16,5% uhlíku

End-capping: one-step

Stabilita pH: 1.5 až 7.5

Vynikající volba pro rutinní purifikace

 

 

 


Uptisphere® Strategy™ C18-HQ

Uptisphere® Strategy™ C18-HQ

100Å - 425 m2/g

1.7, 2.2, 3, 5, 10, 15 μm

C18 mono-functional, 19% uhlíku

End-capping: multi-step

Stabilita pH: 1.0 až 10.0

Vhodná pro mnoho farmaceutických aplikací a rutinní metody

 

 

 


puriFlash® C18-XS

puriFlash® C18-XS

100Å - 300 m2/g

5, 10, 3, 15 & 30 μm

C18 mono-functional, 17% uhlíku

End-capping: multi-step

Stabilita pH: 1.0 až 10.0

Vynikající fáze pro kompletní separaci bazických molekul

 

 

 


K dispozici je daleko širší množství stacionárních fází. kontaktujte nás pro více informací ohledně purifikací v režimu Flash chromatografie.

 

 


puriFlash

Flash kolony puriFlash® 

Interchim vyvinul novou techniku pro chromatografii - Ultra Performance Flash Purification (UPFP) využívající speciální flash kolonky, které využívají pravidelný nebo nepravidelný silikagel. UPFP umožňuje purifikovat sloučeniny při získání vysoké čistoty výtěžku a s menší spotřebou rozpouštědel. 

puriFlash cartridges

Výběr Flash kolon

Výběr Flash kolon je k dispozici na této straně.


Stacionární fáze

Chromatography phasesGC, HPLC, SPE, FLASH- nebo preparativní chromatografie používají širokou řadu stacionárních fází. Na těchto stránkách naleznete bližší informace o jednotlivých typech.

Stacionární fáze pro analytické separace

Stacionární fáze pro přípravu vzorků

 • SPE
 • dSPE (QuEChERS)
 • IAC (imunoafinitní kolonky)
 • MEPS (mikroextracke na pevné fázi)
 • FLASH
 • BULK (média pro preparativní chromatografii)

 


Preparativní LC

Externí cela detektoruÚlohy preparativních a analytických HPLC systémů se od sebe liší. Zatímco úkolem analytické HPLC je kvalitativní a kvantitativní stanovení definovaných sloučenin ve vzorcích, úkolem preparativní HPLC je separace, vyčištění a izolace cenných produktů ze směsí.

Preparativní chromatografii lze rozdělit do třech základních oblastí:

 • Flash chromatografie
 • Semi-preparativní separace
 • Vsádková preparativní chromatografie (poloprovozní nebo výrobní)
 • "True Counter-current chromatography"
 • "Simulated moving bed" (SMB)
 • Kontinuální chromatografie

Definice rozsahu

Parametr Analytická Semi-preparativní Preparativní
Velikosti kolon (mm) 120 - 250 x 2 - 4.6 120 - 250 x 8 - 16 120 - 250 x 20 - 62
Velikost částic (µm) do 5 5 - 10 nad 10
Stationární fáze (g) do 5 5 - 30 50 - 450
Kapiláry 1/16" 1/16" 1/8"
Průtoky (ml/min) 0.1 - 2 5 - 50 100 - 1000
Množství vzorku (mg) 0.01 - 2 0.1 - 50 1 - 700
Cela detektoru (mm) 10 3 0.5 - 2

Jak pracuje trojitý kvadrupól?

EVOQ Triple QuadrupolePrincip trojnásobného kvadrupólu (TQ) je vysvětlený na systému EVOQ™ firmy Bruker. Klíčové prvky systému jsou zde:

 • Axiální intový zdroj
 • Aktivní zaostření iontů v Q1
 • Iontová dráha bez iontové optiky
 • Kolizní cela s geometrií 180° 
 • Eliptický design
 • Detektor umístěný mimo osu Q3

Prohlédněte si následující video, ze kterého snadno pochopíte, jak systém trojitého kvadrupólu funguje:


UHPLC

UHPLC PLATINblueUltra-High Performance Liquid Chromatography je milníkem ve vývoji kapalinové chromatografie. Využívá chromatografické kolony s částicemi <2µm, které se používají v analytických přístrojích schopných pracovat s vysokými tlaky. To umožňuje extrémně rychlé separace s vysokou účinností. UHPLC je velmi účinná chromatografická technika, která nabízí práci s širokým rozsahem průtoků a významně zkracuje dobu analýzy.

Vliv na účinnost

S klesající velikostí částic, vzrůstá i účinnost separace (viz graf níže). S nižším průměrem částic významně vzrůstá tlak na koloně. To má za následek extrémně vysoký tlak u delších LC kolon. To znamená, že u standardních LC systémů nelze používat kolony s částicemi 1,9 µm o stejné délce, jakou mají běžné 5µm HPLC kolony (např. 250 mm). Proto mají UHPLC kolony nižší nebo podobnou účinnost jako mají standardní HPLC kolony. To, co odlišuje UHPLC kolony od standardních, je výrazně rychlejší doba analýzy, nikoliv však účinnost.

Comparison of Particle Size Efficiences

Potřebujete-li zvýšit účinnost separace, je zapotřebí nejprve zvolit vhodnou stacionární fázi, jejíž selektivita bude pro požadovanou separaci nejvyšší.


Reagencie pro UHPLC

Rozpouštědla pro UHPLCUHPLC přístroje vyžadují rozpouštědla a chemikálie mnohem vyšší čistoty, než rozpouštědla, která jsou v současné době na trhu. ULC/MS rozpouštědla, pufry a modifikátory (Biosolve) mají maximální čistotu, jakoutato instrumentace vyžaduje:

 • velmi nízký posun UV signálu při gradientní eluci
 • minimální obsah nečistot
 • nejnižší pozadí (obsah iontů) v MS detektorech
 • méně než 100 ppb alkalických kovů

Rozpouštědla pro ULC/MS jsou filtrována přes mikrofiltr 0,1 µm, mají odparek max. 1 ppm a jsou balena v inertní atmosféře, čímž je zajištěna jejich delší stabilita při skladování. Kromě standardního 2,5 l balení Biosolve nabízí i reagencie pro nano LC/MS:

 • 500 ml balení acetonitrilu, metanolu a isopropanolu
 • 1 l balení ultra-čisté vody
 • 100 ml TFA

Další informace o dodávaných reagenciích si vyžádejte u našich zástupců nebo kanceláří.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz