ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie

Závady a jejich odstranění

Většině problémů u GC a LC přístrojů lze předejít prováděním pravidelné preventivní údržby. Pokud hledáte příčinu chromatografického problému, vždy postupujte krok za krokem. Nikdy neprovádějte změnu více parametrů najednou, protože nebudete vědět, která ze změn měla vliv na výsledek chromatografické analýzy. .

Zde si můžete zvolit oblast chromatografie, ve které hledáte tipy pro odstranění závad: (GC troubleshooting není ještě aktivní).

GC trobleshooting

GC troubleshooting

LC troubleshooting

LC troubleshooting

 


puriFlash

Flash kolony puriFlash® 

Interchim vyvinul novou techniku pro chromatografii - Ultra Performance Flash Purification (UPFP) využívající speciální flash kolonky, které využívají pravidelný nebo nepravidelný silikagel. UPFP umožňuje purifikovat sloučeniny při získání vysoké čistoty výtěžku a s menší spotřebou rozpouštědel. 

puriFlash cartridges

Výběr Flash kolon

Výběr Flash kolon je k dispozici na této straně.


dSPE (QuEChERS)

Produkty Resprep™ QuEChERS

Extrakční a Clean-Up dSPE zkumavky QuEChERS pro reziduální analýzu pesticidů v potravinách

 • Rychlá, jednoduchá extrakce a přečištění vzorku s použitím dSPE zkumavek.
 • Čtyřnásobné zvýšení výkonosti předúpravy vzorků.
 • Čtyřnásobné snížení nákladů na předúpravu vzorků.
 • Praktické centrifugační zkumavky s vysocečistými předváženými směsmi adsorbentů.

 

QuechersMetoda QuEChERS ("catchers")- Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe - byla vyvinuta a publikována institutem US Department of Agriculture Eastern Regional Research Center ve Wyndmooru, PA.(1) Vědečtí pracovníci hledali jednoduchou, efektivní a levnou cestu pro extrakci a přečištění vzorků pro reziduální analýzu pesticidů s cílem nahradit modifikované extrakční metody, které jsou vysoce účinné a robustní, ale také naročné na vybavení laboratoře a tedy i drahé. Extrakce na tuhou fázi (SPE) je také účinná metoda, ale v případě komplexních matric je nutné použít více jednotlivých kolonek s různými sorbenty pro odstranění mnoha skupin interferujících látek. Nová metoda QuEChERS odstraňuje sacharidy, lipidy, organické kyseliny, steroly, proteiny, barviva a vodu. Je jednoduchá a levná.

 

Tým vědců vyvinul jednoduchou medodu, skládající se ze dvou kroků. První krok procedury je extrakce zhomogenizovaného vzorku a frakcionace pomocí organického rozpouštědla a roztoků solí. Druhý krok je extrakce a přečištění organické vrstvy s pomocí dispersivní SPE techniky. Ke směsi adsorbentů je přidán 1 ml organického rozpouštědla z kroku 1, obsah je důkladně promíchán a zcentrifugován. Nyní je připraven čistý extrakt pro analýzu různými GC a HPLC technikami. (2) Validační data metody QuEChERS jsou k dispozici pro širokou škálu pesticidů v několika běžných potravinách na www.quechers.com.

 

Použitá dispersivní SPE metoda, množství a typy adsorbentů, pH nebo polarita rozpouštědel může být jednoduše optimalizována pro různé matrice a analyty. Výsledky tohoto postupu jsou ověřovány a kvalifikovány několika USDA (US Dep. of Agriculture) a administrativními potravinářskými laboratořemi a jsou tak plně akceptovány pro mnoho matric reziduální analýzy pesticidů.

 

Produkty Resprep™ ještě více tento postup zjednodušují. Cetrifugační zkumavky, dostupné v rozměrech 2 a 15 ml, obsahují síran hořečnatý (odstranění vody z organické frakce) a PSA* adsorbent (odstranění sacharidů a mastných kyselin), dále mohou být s přídavkem grafitizovaného uhlíku (odstranění pigmentů a sterolů) nebo adsorbentu C18 (odstranění nepolárních interferujících látek).

Pokud jste nespokojení s časem a výší finančních nákladů vynaložených na předúpravu vzorků pro reziduální analýzu pesticidů, vyzkoušejte tuto novou jednoduchou a ekonomickou metodu.

Více informací o jednotlivých produktech naleznete zde.

Reference:

 1. Anastassiades, M., S.J. Lehotay, D. Stajnbaher, F.J. Schenck, Fast and Easy Multiresidue Method Employing Acetonitrile Extraction/Partitioning and "Dispersive Solid-Phase Extraction" for the Determination of Pesticide Residues in Produce, J AOAC International, 2003, vol 86 no 22, pp 412-431.
 2. Schenck, F.J., SPE Cleanup and the Analysis of PPB Levels of Pesticides in Fruits and Vegetables. Florida Pesticide Residue Workshop, 2002

Fáze MEPS

Fáze MEPS

Jehly BIN se dodávají s různými SPE fázemi. Rozměry lože sorbentu zajišťují, že separační schopnost sorbentu je identická s konvenční SPE. Příprava vzorků komplexních biologických matric je pomocí MEPS jednoduchá a snižuje nároky na objem vzorku a používaných reagencií ve srovnání se SPE nebo jinými „mikroextrakčními technikami“. MEPS využívá separaci pomocí reverzní fáze, normální fáze, směsného módu a iontové výměny. Jelikož MEPS umožňuje práci s malými objemy (až 10µL), je vhodnou technikou pro přímé propojení s LC-MS systémy. Současný rozsah stříkaček umožňuje ruční použití nebo využití automatických dávkovačů Thermo Scientific, CTC Analytics, HTA 300APlus a Varian 8400 bez nutnosti jejich úpravy. Jehly BIN jsou v provedení pro LC a GC aplikace. Jehly jsou baleny v utěsněných fóliích po 5 kusech.

SGE

Fáze Velikost částic (µm) Velikost pórů (A)
Silikagel 45 60
C2 45 60
C8 45 60
C8+SCX* 45 60
C18 45 60

*C8+SCX jehly BIN jsou označeny jako M1.

Jehly BIN lze zpravidla použít pro 40 - 100 extrakcí. Obvyklá doba přípravy vzorku je 1 - 2 minuty. Více informací o produktech MEPS najdete v našem produktovém katalogu.


Stacionární fáze pro GC

Stacinární fáze Phenomenex

Na této stránce uvádíme přehled dodávaných stacionách fází pro plynovou chromatografii (GC). U každé jsou uvedeny podrobné údaje o jejích vlastnostech a aplikacích, které jsou pro ně vhodné. V katalogu produktů si pak můžete vybrat vhodnou křemennou či kovovou kapilární kolonu pro GC.Kapilární kolona

Křemenné kapilární kolony
Stacinární fáze Teplotní limity Chemické složení USP kód
ZB-1 -60 až 370°C 100% dimetyl polysiloxan G2
ZB-1 MS -60 až 370°C 100% dimetyl polysiloxan G2
ZB-1 HT Inferno -60 až 430°C 100% dimetyl polysiloxan -
ZB-5 -60 až 370°C 5% difenyl/95% dimetyl polysiloxan G27
ZB-5 MSi -60 až 370°C 5% difenyl/95% dimetyl polysiloxan G27
ZB-5 MS -60 až 350°C 5% fenyl - arylen - 95% dimetyl polysiloxan G27
ZB-5 HT Inferno -60 až 430°C 5% difenyl/95% dimetyl polysiloxan -
ZB-35 50 až 360°C 35% difenyl/65% dimetyl polysiloxan G42
ZB-35 HT Inferno -60 až 400°C 35% difenyl/65% dimetyl polysiloxan G42
ZB-50 40 až 340°C 50% dipenyl/50% dimetyl polysiloxan G3
ZB-624 -20 až 260°C 6% kyanopropylfenyl/94% dimetyl polysiloxan G43
ZB-FFAP 40 až 260°C Polyetylen glykol modifikovaný nitrotereftalovou kyselinou G35
ZB-1701 -20 až 300°C 14% kyanopropylfenyl/86% dimetyl polysiloxan G46
ZB-1701P -20 až 300°C 14% kyanopropylfenyl/86% dimetyl polysiloxan G46
ZB-XLB 30 až 360°C Fáze s nízkou polaritou -
ZB-XLB-HT Inferno 30 až 400°C Fáze s nízkou polaritou -
ZB-WAX 40 až 260°C Polyetylen glykol G16
ZB-WAX Plus 20 až 260°C Polyetylen glykol G16
ZB-MR-1 -60 až 340°C Aplikačně specifická fáze -
ZB-MR-2 -60 až 340°C Aplikačně specifická fáze -
ZB-BAC-1&2   Aplikačně specifická fáze -
ZB-Drug-1   Aplikačně specifická fáze -
ZB-Bioethanol -60 až 360°C Aplikačně specifická fáze -
Kovové kapilární kolony
Stacionární fáze Teplotní limity Chemické složení USP kód
ZB-1XT SimDist -60 do 450°C Aplikačně specifická fáze -

Stacionární fáze RestekKapilární kolona

Křemenné kapilární kolony
Stacionární fáze Teplotní limity Chemické složení USP kód
Rxi®-1MS -60 až 350°C 100% dimetyl polysiloxan G2
Rxi®-1HT -60 to 400°C 100% dimetyl polysiloxan -
Rxi®-5MS -60 až 350°C 5% difenyl/95% dimetyl polysiloxan G27
Rxi®-5Sil MS -60 až 350°C silarylenová fáze (selektivita jako 5% fenyl 95%dimetyl polysiloxan) -
Rxi®-5HT -60 až 400°C 5% difenyl/95% dimetyl polysiloxan -
Rxi®-XLB 30 až 360°C Fáze s nízkou polaritou -
Rxi®-35Sil MS 50 až 360°C silarylenová fáze (selektivita jako 35% difenyl/65% dimetyl polysiloxan) -
Rxi®-624Sil MS -60 až 320°C silarylenová fáze (selektivita jako 6% kyanopropylfenyl/94% dimetyl polysiloxan) -
Rxi®-17 40 až 320°C 50% difenyl/50% dimetyl polysiloxan -
Rxi®-17Sil MS 40 až 360°C silarylenová fáze (selektivita jako 100% fenylmetyl polysiloxan) G3
Rtx®-1 -60 až 350°C 100% dimetyl polysiloxan G1,G2,G38
Rtx®-1 F&F -60 až 350°C 100% dimetyl polysiloxan (oplimalizovaný) -
Rtx®-1PONA -60 až 340°C 100% dimetyl polysiloxan (oplimalizovaný) -
Rtx®-2887 -60 až 360°C 100% dimetyl polysiloxan (oplimalizovaný) -
Rtx®-5 -60 až 350°C 5% difenyl/95% dimetyl polysiloxan G27,G36
Rtx®-5 Amine -60 až 315°C 5% difenyl/95% dimetyl polysiloxan (oplimalizovaný) -
Rtx-5 PONA 60 až 325°C 5% difenyl/95% dimetyl polysiloxan (oplimalizovaný) -
Rtx®-1301 -20 až 280°C 6% kyanopropylfenyl/94% dimetyl polysiloxan G43
Rtx®-624 -20 až 240°C 6% kyanopropylfenyl/94% dimetyl polysiloxan G43
Rtx®-20 -20 až 320°C 20% difenyl/80% dimetyl polysiloxan G28,G32
Rtx®-35 40 až 320°C 35% difenyl/65% dimetyl polysiloxan G42
Rtx®-35 MS 40 až 320°C 35% difenyl/65% dimetyl polysiloxan (optimalizovaný) G42
Rtx®-35 Amine 40 až 320°C 35% difenyl/65% dimetyl polysiloxan (optimalizovaný) G42
Rtx®-1701 -20 až 280°C 14% kyanopropylfenyl/86% dimetyl polysiloxan G46
Rtx®-200 -20 až 340°C Trifluoropropylmetyl polysiloxan G6
Rtx®-200MS -20 až 340°C Trifluoropropylmetyl polysiloxan G6
Rtx®-50 40 až 320°C 100% metylfenyl polysiloxan G3
Rtx®-65 50 až 300°C 65% difenyl/35% dimetyl polysiloxan G17
Rtx®-65TG 40 až 370°C 65% difenyl/35% dimetyl polysiloxan (optimalizovaný) -
Rtx®-225 40 až 240°C 50% kyanopropylmetyl/50% fenylmetyl polysiloxan G7,G19
Rtx®-440 20 až 340°C Středněpolární fáze -
Rtx®-Wax 20 až 250°C Carbowax® polyetylen glykol G14,G15,G16
Stabilwax® 40 až 250°C Carbowax® polyetylen glykol G14,G15,G16
Stabilwax®-DB 40 až 250°C Carbowax® polyetylen glykol -
Stabilwax®-DA 40 až 250°C Carbowax® polyetylen glykol G25,G35
FAMEWAX 20 až 250°C Polyetylen glykol -
Rt™-CW20M F&F 60 až 220°C Carbowax® polyetylen glykol -
Rt™-2330 0 až 275°C Biskyanopropyl polysiloxan G48
Rt™-2560 20 až 250°C 90% biskyanopropyl/10% fenylkyanopropyl polysiloxan -
Stx™-500 -60 až 380°C Karboran/dimetyl polysiloxan -
Rtx®-VMS -40 až 260°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-502.2 -20 až 270°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-VRX -40 až 260°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-VGC -40 až 260°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-Volatiles -20 až 280°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-CLPesticides -60 až 340°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-CLPesticides2 -60 až 340°C Aplikačně specifická fáze -
Stx™-CLPesticides -60 až 330°C Aplikačně specifická fáze -
Stx™-CLPesticides2 -60 až 330°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-OPPesticides -20 až 330°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-OPPesticides2 -20 až 330°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-Dioxin -60 až 380°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-Dioxin2 20 až 340°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-PCB 30 až 340°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-1614 -60 až 360°C Aplikačně specifická fáze -
Rt™-LC50 100 až 270°C Fáze z tekutých krystalů -
Rt™-PAH 80 až 285°C Fáze z tekutých krystalů -
Rtx®-TNT -20 až 310°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-TNT 2 -20 až 310°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-Biodiesel TG do 380°C Aplikačně specifická fáze -
Rt™-TCEP 0 až 135°C 1,2,3-tris[2-kyanoetoxy]propan -
Rtx®-BAC1 -20 až 260°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-BAC2 -20 až 260°C Aplikačně specifická fáze -
Rt™-ßDEXcst 40 až 230°C Chiralní fáze -
Rt™-ßDEXm 40 až 230°C Chiralní fáze -
Rt™-ßDEXsa 40 až 230°C Chiralní fáze -
Rt™-ßDEXse 40 až 230°C Chiralní fáze -
Rt™-ßDEXsm 40 až 230°C Chiralní fáze -
Rt™-ßDEXsp 40 až 230°C Chiralní fáze -
Rt™-yDEXsa 40 až 230°C Chiral phase -
Kovové kapilární kolony
Stacionární fáze Teplotní limity Chemické složení USP kód
MXT®-1 -60 až 430°C 100% dimetyl polysiloxan G1,G2,G38
MXT®-1HT SimDist -60 až 430°C Aplikačně specifická fáze -
MXT®-1 SimDist -60 až 430°C Aplikačně specifická fáze -
MXT®-2887 -60 až 400°C Aplikačně specifická fáze -
MXT®-5 -60 až 430°C 5% difenyl/95% dimetyl polysiloxan G27,G36
MXT®-20 -20 až 320°C 20% difenyl/80% dimetyl polysiloxan G28,G32
MXT®-35 0 až 310°C 35% difenyl/65% dimetyl polysiloxan G42
MXT®-50 0 až 290°C 100% metylfenyl polysiloxan G3
MXT®-65 50 až 300°C 65% difenyl/35% dimetyl polysiloxan G17
MXT®-65TG 20 až 370°C 65% difenyl/35% dimetyl polysiloxan (optimalizovaný) -
MXT®-624 -20 až 240°C 6% kyanopropylfenyl/94% dimetyl polysiloxan G43
MXT®-1301 -20 až 280°C 6% kyanopropylfenyl/94% dimetyl polysiloxan G43
MXT®-1701 -20 až 280°C 14% kyanopropylfenyl/86% dimetyl polysiloxan G46
MXT®-200 -20 až 400°C Trifluoropropylmetyl polysiloxan G6
MXT®-WAX 40 až 260°C Carbowax® polyetylene glykol G14,G15,G16
MXT®-500 SimDist -60 až 430°C Karboran-siloxanový polymer -
MXT®-502.2 -20 až 270°C Aplikačně specifická fáze -
MXT®-Biodiesel TG -60 až 430°C Aplikačně specifická fáze -
MXT®-Volatiles -20 až 280°C Aplikačně specifická fáze -
PLOT kolony
Stacionární fáze Teplotní limity Chemické složení USP kód
Rt®-Alumina BOND do 200°C Al2O3 (Na2SO4 deaktivace) -
Rt®-Alumina BOND do 200°C Al2O3 (KCl deaktivace)  
Rt®-Msieve 13X do 300°C Molekolové síto 13X -
Rt®-Msieve 5A do 300°C Molekolové síto 5A -
Rt®-Q-BOND do 320°C 100% divinylbenzen -
Rt®-QS-BOND do 250°C Porézní divinylbenzen homopolymer -
Rt®-S-BOND do 250°C Divinylbenzen 4-vinylpyridin -
Rt®-U-BOND do 190°C Divinylbenzen etylenglykol/dimetylakrylát -
Kovové plot kolony
Stacionární fáze Teplotní limit Chemiecké složení USP kód
Mtx®-Alumina Bond až 200°C Al2O3 (Na2SO4 deaktivace) -
Mtx®-MSieve 5A až 300°C Molekulové síto 5A -

Stacionární fáze SGEKapilární kolona

Křemenné kapilární kolony
Stacionární fáze Teplotní limity Chemické složení USP kód
forte BP1 -60 až 360°C 100% dimetyl polysiloxan G1,G2,G38
forte SolGel 1MS 0 až 380°C 100% dimetyl polysiloxan G1,G2,G38
forte BPX1 -30 až 430°C 100% dimetyl polysiloxan (optimalizovaný) -
forte BP1 PONA -60 až 360°C 100% dimetyl polysiloxan (optimalizovaný) -
forte BP5 -60 až 360°C 5% fenyl metyl polysiloxane G28,G32
forte BPX5 -40 až 370°C 5% fenyl polysilfenylene siloxan -
forte HT5 10 až 400°C 5% fenyl polykarboran siloxan -
forte HT8 -20 až 370°C 8% fenyl polykarboran siloxan -
forte BPX35 0 až 370°C 35% fenyl polysilfenylen siloxan G42
forte BPX608 0 až 370°C 35% fenyl polysilfenylen siloxan G42
forte BPX50 20 až 370°C 50% fenyl polysilfenylen siloxan G3
forte BPX70 50 až 260°C 70% kyanopropyl polysilfenylen siloxan G48
forte BPX90 do 280°C 90% kyanopropyl polysilfenylen siloxan -
forte SolGel-WAX 30 až 300°C Polyetylen glykol (PEG) G14,G15,G16
forte BP20 (WAX) 20 až 280°C Polyetylene glykol (PEG) G14,G15,G16
forte BP21 (FFAP) 35 až 250°C Polyetylen glykol (PEG - optimalizovaný) G25,G35
forte BP10 (1701) -20 až 300°C 14% kyanoproylfenyl polysiloxan G46
forte BP225 40 až 260°C 50% kyanopropylfenyl polysiloxan G7,G19
forte BPX-Volatiles 0 až 300°C Kyanopropylfenyl polysiloxan G43
forte BP624 0 až 240°C Kyanopropylfenyl polysiloxan G43
forte CYDEX-B 30 až 240°C Chiralní fáze -

Stacionární fáze

Chromatography phasesGC, HPLC, SPE, FLASH- nebo preparativní chromatografie používají širokou řadu stacionárních fází. Na těchto stránkách naleznete bližší informace o jednotlivých typech.

Stacionární fáze pro analytické separace

Stacionární fáze pro přípravu vzorků

 • SPE
 • dSPE (QuEChERS)
 • IAC (imunoafinitní kolonky)
 • MEPS (mikroextracke na pevné fázi)
 • FLASH
 • BULK (média pro preparativní chromatografii)

 


Slovník pojmů

 • BEH = "Bridged ethylen hybrid" (HPLC částice s vyšší odolností pH)
 • DAC = "dynamic axial compression"
 • DAD = "diod array detector"
 • ECD = detektor elektronového záchytu
 • EI = elektronová ionizace
 • ELSD = "evaporative light scattering detector"
 • FIA = "flow injection analysis"
 • FID = plamenově ionizační detektor
 • FPD = plamenově fotometrický detektor
 • GC = plynová chromatografie
 • GCTQ = plynový chromatograf s trojnásobným kvadrupólem
 • GCxGC = multidimenzionální plynová chromatografie
 • GPC = gelová permeační chromatografie
 • HETP = výškový ekvivalent teoretického patra
 • HID = heliový detektor
 • HILIC = kapalinová chromatografie s hydrofobními interakcemi
 • HPLC = vysokoúčinná kapalinová chromatografie
 • HPTLC = vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie
 • IC = iontová chromatografie
 • IHPLC = vysokoúčinná kapalinová chromatografie pro střední tlaky
 • LVI = nástřik velkého objemu vzorku
 • MCSGP = Multicolumn countercurrent solvent gradient purification (kontinuální chromatografie)
 • MEPS = mikroextrakce na pevné fázi
 • MLC = micelární kapalinová chromatografie
 • MS = hmotnostní spektrometrie
 • NP = normální fáze
 • NQAD = Nano Quantity Analyte Detector
 • ODS = oktadecyl silikagel
 • PDD = pulzní výbojový detector
 • PFPD = pulzní plamenově fotometrický detektor
 • PID = fiotoionizační detektor
 • PTV = injektor s programovatelnou teplotou
 • RI = refractivní index
 • RP = reverzní fáze
 • RRLC = "rapid resolution liquid chromatography"
 • SBSE = "stirring bar sorbent extraction"
 • SEC = "size exclusion chromatography"
 • SFC = supercritical fluid chromatography
 • SIM = "single ion monitoring"
 • SMB =" simulated moving bed"
 • SPE = extrakce na pevné fázi
 • SPME = "solid-phase microextraction"
 • TCD = tepelně vodivostní detektor
 • TIC = celkový iontový proud
 • TLC = tenkovrstvá chromatografie
 • TOF = MS průletový analyzátor ("Time of Flight")
 • UFLC = "ultra fast liquid chromatography"
 • UPLC = "ultra performance liquid chromatography"
 • UHPLC = "ultra high pressure liquid chromatography", "ultra high performance liquid chromatography"

Zvýšení poměru signál/šum v plynové chromatografii

GC chromatogramDnešní potřeby laboratoří jsou:

 • nižší meze detekce a kvantifikace (LOD, LQD)
 • zvýšení stability GC a GC/MS systémů
 • vyšší inertnost a stabilita GC komponent (kolony, septa, vialky, linery, ...)

Nižší mez detekce a kvantifikace je možné dosáhnout:

 • snížením šumu
 • zvýšením signálu

Kovové ferulky SilTite pro GC a GC/MS

Ferulky SilTite jsou unikátní kovové ferulky designované pro spojení křemenných kapilárních GC kolon a kapilár s hmotnostními spektrometry a GC injektory. Již po prvním správném utažení poskytují ferulky SilTite těsné spojení i po mnoha teplotních cyklech bez nutnosti dalšího datahování. Ferulky SilTite se používají ve spojení s maticemi a fitinkam SGE SilTite s katalogovými čísly (viz produktový katalog):

 • SGE*073200
 • SGE*073201
 • SGE*073202
 • SGE*073203

Proč volit ferulky SilTite?

 • eliminace netěsností (viz obrázky níže)
 • není nutné další dotahování, a to dokonce po více teplotních cyklech
 • ferulky zůstávají trvale fixovány na koloně a nepřilnou k matici
 • žádná kontaminace z materiálu Vespel nebo grafit - 100% kov
 • ideální pro vysokotlaké aplikace (fast GC)
 • vhodné pro připojení k injektorům
 • maximální teplota >500°C

V/G ferrules after 5 cycles

Obu 1. Stopy vzduchu v MS systému po 5 teplotních cyklech při použití ferulek Vespel/grafit.

SilTite ferrules after 5 cycles

Obr 2. MS spektrum po 5 teplotních cyklech při použití ferulek Siltite. (U MS, nejsou přítomny netěsnosti dokonce i po 400 teplotních cyklech 70ºC a 400ºC).


Vylepšení těsnění u injektorů GC Agilent

Dual Vespel Ring SealTěsnění injektoru GC Agelint nevyžadující podložku má výrazně vyšší těsnost než originální díl výrobce a je sním mnohem jednodušší manipulace.

 • zabraňuje permeaci kyslíku do nosného plynu a tím prodlužuje životnost kolony
 • o-kroužek (Vespel®) na okraji disku výrazně usnadňuje utahování a nevyžaduje použití velké síly
 • o-kroužek (Vespel®) na spodní části disku eliminuje nutnost použití podložky (jednodušší instalace).

Split/splitless injektor v plynových chromatografech Agilent obsahuje ve spodní části kovové těsnění, které se obtížně vyměňuje a nevykazuje dokonalou těsnost (spojení kov-kov). I při dotažení velkou silou vykazuje spojení kov-kov poměrně velké netěsnosti, obzvláště pak, použije-li se těsnění opakovaně. To má za následek pronikání atmosférického kyslíku do nosného plynu a pozvolnou degradaci stacionární fáze instalované GC kolony.

Porovnání těsnosti originálního těsnění Agilent s těsněním Restek

Těsnost

Patentované těsnění Dual Vespel® Ring Inlet Seal (Restek) výrazně zvyšuje těsnost injektoru i po opakovaných teplotních cyklech bez nutnosti opětovného dotahování matice. Těsnění zajišťují dva o-kroužky z materiálu Vespel® – jeden je umístěný na horní straně disku, druhý na jeho spodní části. Tyto o-kroužky eliminují nutnost použití podložky a usnadňují dotahování matice, která disk drží (nyní nutná velká síla pro její dotažení). Testy těsnosti na únik helia prokázali dokonakou těsnost i při lehkém dotažení těsnění.

Varianty těsnění

 • nerezové
 • pozlacené
 • s deaktivací Siltek

 


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz