0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Kolony ChromShell a rozpouštědla

Při používání HPLC kolon ChromShell® je zapotřebí vzít v úvahu několik důležitých charakteristik, které mají organická rozpouštědla používaná v mobilní fázi. Viskozita je nejdůležitějším parametrem, protože rozpouštědla s vysokou viskozitou jsou příčinou zvýšení protitlaku v HPLC systému. Dalšími důležitými parametry jsou "UV cutoff", index polarity a cena. Rozpouštědla s vysokým parametrem "UV cutoff" zhoršují citlivost v UV/Vis detektorech a rozpouštědla s nízkou polaritou způsobují rychlejší eluci organických sloučenin a jsou hodně používána pro čištění nebo regeneraci kolon.

Acetonitril

je pravděpodobně nejlepší organické rozpouštědlo používané ve směsi s vodou jelikož poskytuje nejnižší protitlak v HPLC systémech. Současně má velmi nízký "UV cutoff" a tedy výbornou citlivost v UV/Vis detektorech. Největší nevýhodou je jeho cena, která se v poslední době výrazně zvýšila.

Metanol

je další velmi oblíbené rozpouštědlo, které má podobnou eluční sílu jako acetonitril, má relativně nízkou absorbanci v UV oblasti a je mnohem levnější než acetonitril. Hlavní nevýhodou metanolu při jeho používání s HPLC kolonami s malou velikostí částic je tvorba vyššího protitlaku, který může přesáhnout limit HPLC přístroje.

Aceton

je méně používané rozpouštědlo díky vysoké absorbanci v UV oblasti. Někdy se využívá při analýzách sloučenin absorbujících při vyšších vlnových délkách nebo ve spojení s jinými typy detektorů, např. MS.

Etanol

není běžně doporučován pro používání s HPLC. Ve směsi s vodou způsobuje vysoký protitlak.

Iso-, n-propanol

mají relativně silnou eluční sílu a jsou většinou používána pro čištění kolon při nízkých průtocích, protože také generují vysoký protitlak.

Tetrahydrofuran

má podobnou eluční sílu jako n-propanol, ale díky vyšší ceně je používán méně často.