0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Reagencie pro UHPLC

Rozpouštědla pro UHPLCUHPLC přístroje vyžadují rozpouštědla a chemikálie mnohem vyšší čistoty, než rozpouštědla, která jsou v současné době na trhu. ULC/MS rozpouštědla, pufry a modifikátory (Biosolve) mají maximální čistotu, jakoutato instrumentace vyžaduje:

  • velmi nízký posun UV signálu při gradientní eluci
  • minimální obsah nečistot
  • nejnižší pozadí (obsah iontů) v MS detektorech
  • méně než 100 ppb alkalických kovů

Rozpouštědla pro ULC/MS jsou filtrována přes mikrofiltr 0,1 µm, mají odparek max. 1 ppm a jsou balena v inertní atmosféře, čímž je zajištěna jejich delší stabilita při skladování. Kromě standardního 2,5 l balení Biosolve nabízí i reagencie pro nano LC/MS:

  • 500 ml balení acetonitrilu, metanolu a isopropanolu
  • 1 l balení ultra-čisté vody
  • 100 ml TFA

Další informace o dodávaných reagenciích si vyžádejte u našich zástupců nebo kanceláří.