0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

MEPS

Fáze MEPS

Fáze MEPS

Jehly BIN se dodávají s různými SPE fázemi. Rozměry lože sorbentu zajišťují, že separační schopnost sorbentu je identická s konvenční SPE. Příprava vzorků komplexních biologických matric je pomocí MEPS jednoduchá a snižuje nároky na objem vzorku a používaných reagencií ve srovnání se SPE nebo jinými „mikroextrakčními technikami“. MEPS využívá separaci pomocí reverzní fáze, normální fáze, směsného módu a iontové výměny. Jelikož MEPS umožňuje práci s malými objemy (až 10µL), je vhodnou technikou pro přímé propojení s LC-MS systémy. Současný rozsah stříkaček umožňuje ruční použití nebo využití automatických dávkovačů Thermo Scientific, CTC Analytics, HTA 300APlus a Varian 8400 bez nutnosti jejich úpravy. Jehly BIN jsou v provedení pro LC a GC aplikace. Jehly jsou baleny v utěsněných fóliích po 5 kusech.

SGE

Fáze Velikost částic (µm) Velikost pórů (A)
Silikagel 45 60
C2 45 60
C8 45 60
C8+SCX* 45 60
C18 45 60

*C8+SCX jehly BIN jsou označeny jako M1.

Jehly BIN lze zpravidla použít pro 40 - 100 extrakcí. Obvyklá doba přípravy vzorku je 1 - 2 minuty.

Mikroextrakce na pevné fázi (MEPS)

Mikroextrakce na pevné fáziMikroextrakce na pevné fázi (MEPS) je výsledkem vývoje v oblasti přípravy vzorků pomocí extrakce na pevné fázi (SPE). MEPS pracuje obdobně jako SPE, avšak s několika důležitými rozdíly:

  • MEPS pracuje s mnohem nižším objemem vzorku (až do 10µL) než klasická SPE
  • MEPS lze plně automatizovat – zpracování vzorku, extrakce a nástřik jsou zajištěny "on-line" stejnou stříkačkou
  • MEPS lze aplikovat v GC i LC
  • Významně nižší nároky na objem vzorku a rozpouštědel

Mikroextrakce na pevné fázi - BINMEPS se skládá ze dvou částí, stříkačky MEPS a jehly s BIN (" Barrel Insert and Needle Assembly"). BIN obsahuje SPE fázi, která je zabudována do stříkačkové jehly. BIN se používá s plynotěsnou stříkačkou s objemem 100µL nebo 250µL, která umožňuje dávkování kapalin za běžných podmínek SPE. Je-li BIN vypotřebována nebo je požadována jiná fáze, BIN se snadno vymění odšroubováním pojistné matice.