0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Pravidla používání webových stránek a ochrana osobních údajů

Pravidla používání webových stránek

Jakékoliv užití stránek společnosti Chromservis s.r.o. nebo jejich části jiným způsobem než pro vlastní potřebu, zejména jejich další šíření, kopírování, další zpracování nebo jejich úprava či pořizování dalších rozmnoženin je bez předchozího písemného souhlasu spol. Chromservis s.r.o. zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek. Užití mimo vlastní potřebu je neoprávněným zásahem do práv spol. Chromservis s.r.o. a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž informace jsou součástí obsahu těchto stránek.

Logo společnosti Chromservis s.r.o. zobrazené na www stránkách je označením užívaným výlučně společností Chromservis s.r.o. Není povoleno používat toto logo a obchodní firmu této společnosti bez jejího předchozího písemného souhlasu.

Společnost Chromservis s.r.o. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování svých stránek. Společnost Chromservis s.r.o. dále neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním jejích stránek a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

Společnost Chromservis s.r.o. neodpovídá za obsah webových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím jejích stránek nebo ze kterých je možné připojit se na její stránky.

Společnost Chromservis s.r.o. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu jejích webových stránek.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Potvrzením registrace uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "zákon o ochraně osobních údajů") souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, email, telefon, typy používaných přístrojů - dále také jen "osobní údaje") společnosti Chromservis s.r.o., IČ: 250 86 227, se sídlem na adrese: Praha 10 - Petrovice, Jakobiho 327, PSČ 109 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48475 (dále jen "správce"), případně jím pověřeným zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce, analýzy těchto údajů a jejich dalšího marketingového zpracování, včetně nabízení výrobků a služeb, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon č. 480/2004 Sb.“).