0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Chemikálie

Standardy na zakázku

Vialky pro standardyStandardy řady CHS

Nabízíme směsi standardů na zakázku, které slouží pro environmentální aplikace, kdy se používají techniky GC, GC/MS, HPLC, UHPLC a LC/MS. Pokud máte zájem o takovou směs standardů na zakázku, vyplňte náš poptávkový formulář* a zešlete nám ho. My vám vypracujeme cenovou nabídku na požadovanou směs.

Sloučeniny pro směsi
 • Organochlorové pesticidy
 • Organofosforové pesticidy
 • PAH
 • PCB
 • VOC
 • BTEX
 • Triaziny
 • Fenoly
 • Ftaláty
 • Karbamáty
 • Nitrosaminy
 • Organické kyseliny

*Pozn.: Poptávkový formulář se nemusí v některých prohlížečích zobrazovat správně.

Můžete věřit svému pH pufru? 

Můžete věřit svému pH pufru?

GMP, GLP, ISO 9001, EN 45000, kalibrace, ověřování, metrologická návaznost a certifikace od akreditované organizace, to jsou stále důležitější pojmy, se kterými se můžete téměř denně setkat v laboratorní praxi. Důležitými „nástroji“ pro měření fyzikálně-chemických veličin jsou i pH a ORP elektrody a právě jejich kalibrace nebyla nikdy tak snadná. Všechny kalibrační postupy předpokládají, že označené hodnoty kalibračního roztoku jsou správné. Ale hodnoty pH pufru se mohou v průběhu času měnit, a tím mohou ovlivnit vaše výsledky měření pH.

Kompletní řada patentovaných pH pufrů poskytuje stabilitu hodnoty pH, které dříve nebylo dosaženo. Hamilton poskytuje záruku na pH pufry DURACAL po dobu 5 let od data výroby. Roztoky pH 9,21 a pH 10,01 jsou dokonce stabilní na vzduchu. Vysoká pufrovací kapacita umožňuje rychlou a stabilní kalibraci. pH pufry Hamilton DURACAL obsahují konzervační prostředky pro zabránění růstu plísní a mikroorganismů.

Metrologická návaznost

Důležitou otázkou při výrobě certifikovaných referenčních materiálů je zajištění metrologické návaznosti nepřerušeným řetězcem porovnání s referenčním materiálem nejvyšší metrologické kvality (primární referenční materiál).

 • Kruhová metrologická návaznost: Na rozdíl od jiných výrobců, kteří používají metrologickou návaznost „směrem dolů“ ("top-down traceability“) Hamilton používá kruhovou metrologickou návaznost, a tedy zpětné sledování návaznosti. Kruhová metrologická návaznost zajišťuje uživatelům pH pufrů DURACAL jedinečnou spolehlivost.
 • Metrologická návaznost „nahoru-dolů“: Hamilton stanovuje hodnotu pH pufru DURACAL porovnáním proti dvěma sekundárním referenčním materiálům. Jedná se o referenční materiály od akreditovaných dodavatelů pro sekundární referenční materiály. Takto vyrobené roztoky jsou zpětně porovnávány s primárními referenčními materiály PTB1) nebo NIST2).
 • Metrologická návaznost směrem dolů: Aby byla zajištěna nejvyšší možná přesnost a spolehlivost hodnoty pH pufru, je reprezentativní počet vzorků z každé výrobní šarže odeslán německé laboratoři DKD3) (DKD-K-06901) pro externí, nezávislé a nestranné ověření. V této laboratoři jsou vzorky pufrů DURACAL porovnávány se sekundárním referenčním materiálem DKD-K-06901.

Sekundární referenční materiál je samozřejmě navázán na primární referenční materiál od PTB. V této fázi je kruh návaznosti uzavřen: primární referenční materiál PTB je počátečním a koncovým bodem. DKD poskytuje firmě Hamilton kalibrační certifikát pro každý pH pufr DURACAL dané výrobní šarže. Tak je zaručena nejvyšší kvalita pufrů Hamilton, se kterými následně můžete pracovat ve své laboratoři.

Klasifikace, označování a balení látek a směsí

Klasifikaci, označování a balení látek a směsí upravuje Nařízení CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures). Nařízení CLP bylo přijato Evropským parlamentem a Radou v prosinci 2008 a vešlo v platnost k 20. lednu 2009. Toto nařízení vychází ze zkušeností směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES. Cílem nařízení je sjednotit kritéria pro klasifikaci a označování látek a směsí.

Podle Nařízení CLP se označují látky a směsi výstražnými symboly nebezpečnosti. Výstražný symbol nebezpečnosti je složené grafické zobrazení obsahující symbol a další grafické prvky, například orámování, vzor pozadí nebo barvu, jež mají sdělovat specifické informace o daném druhu nebezpečnosti. Na štítku musí být uveden jeden nebo více příslušných výstražných symbolů nebezpečnosti, které mají sdělovat specifické informace o daném druhu nebezpečnosti. Níže uvedená tabulka uvádí přehled symbolů nebezpečnosti.

Minimální množství vzorku

LaboratořKaždý materiál je v podstatě heterogenní. Minimální množství vzorku je definováno jako množství materiálu, které je reprezentativní pro celé balení (vialka, láhev, apod.). Certifikovaná hodnota a její nejistota nemůže být garantována na množství menší, než je minimální množství vzorku. Někteří výrobci certifikovaných referenčních materiálů uvádějí hodnotu minimálního množství vzorku ve svých certifikátech.

Datum expirace

Polymerní materiályVýrobci referenčních materiálů poskytují záruku na integritu materiálu a platnost certifikátu po definovanou dobu. Někdy sé této době říká i max. doba skladování. Expirační doba platí pro neotevřený obal a za dodržení podmínek skladování. To však automaticky neznamená, že musí být nespotřebovaný referenční materiál zlikvidován, ale pouze to, že výrobce není schopen garantovat jeho stabilitu. Uživatel může dál používat referenční materiál na svou odpovědnost, pokud má další dokumentaci stability (stability při evidenci regulačních diagramů, porovnání s jinými referenčními materiály, apod.). Certifikát však po uplynutí této doby pozbývá platnosti.

Referenční materiály a certifikáty

Referenční materiályVšechny certifikované referenční materiály (CRM) jsou dodávány s certifikátem. Abyste správně používali certifikovaný referenční materiál, je důležité rozumět informacím, které certifikáty obsahují. Certifikáty referenčních materiálů obsahují tyto pojmy:

Chemikálie

ChemikálieOblast chemikálií je velmi široká a zahrnuje rozpouštedla, certifikované referenční materiály, standardy pro různé druhy analýz, izotopicky značené sloučeniny a rozpouštědla pro speciální aplikace a odměrné roztoky. Na této stránce vám nabízíme informace, které vám pomohou při práci s těmito látkami.

Sortiment rozpouštědel, standardů, reagencií, certifikovaných referenčních materiálů a izotopicky značených sloučenin najdete v našem katalogu - viz eShop..