0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Chromatografie - novinky

10. 05. 2024

TLC-Flash Reader

TLC-Flash ReaderMultifunkční čtečka TLC desek je určena pro použití s TLC deskami do rozměru 8,5 cm (šířka) a 12,5 cm (délka). TLC-FlashReader lze párovat se všemi Flash chromatografy puriFlash® Gen 5, puriFlash® XS 520 Plus & puriFlash® 535-XL. To přináší velkou výhodu, protože je možné snadno převést TLC metodu na FLASH purifikaci. Další informace najdete zde.

28. 03. 2024

Filtrační aparatura pro vakuovou filtraci

Máme pro Vás speciální nabídku na filtrační aparaturu pro vakuovou filtraci. Více informací o aparatuře a možných filtrech najdete v našem přiloženém letáku.

AKCE KONČÍ 30.5. 2024.

Akční cena 4 900 Kč bez DPH

09. 01. 2024

Upozornění na změnu produktu

Od 15 ledna 2024 dojde ke změně designu několika modelů výfukových filtrů. Tyto změny neovlivňují žádné kvalitativní charakteristiky, jako je životnost, kapacita, skladovatelnost a hmotnost adsorbentu.

https://www.chromservis.eu/cz/search__1215-element-bezp-uzaveru_vyfukovy-filtr?q=vision

22. 12. 2023

Rychlý a přesný test na ochratoxin v kakau a dalších komplexních vzorcích

S potěšením představujeme kvantitativní test s laterálním průtokem Ochra-V MAX navržený k měření ochratoxinu A v kakaovém prášku v hladinách od 0,5 ppb do 10 ppb. Ochra-V MAX kombinuje výkonné čištění vzorku imunoafinitní kolony s rychlostí a jednoduchostí testů Ochra-V s laterálním průtokem, což umožňuje plně kvantitativní výsledky pro ochratoxin A během několika minut. Přístup rychlého testování MAX umožňuje přesné testování složitých vzorků, jako je kakaový prášek.

28. 07. 2023

Rozšíření sady MetAmino LC/MS

Na základě požadavků zákazníků jsme naši sadu MetAmino LC/MS rozšířili o další 3 analyty:

 • S-sulfocystein
 • taurin
 • lanthionin
Analyt Synonymum RT [min] [M+H] + Prekurzor Kvant. ion (CE) Kval. ion (CE) [MH] +
S-sulfocystein* 2.61 358,0989 358,1 258,1 (8) 178 (16) 356,0843
taurin* 1.03 226,0744 226,1 125,9 (8) 170 (4) 224,0598
lanthionin LTH 10.16 521,2891 521,3 99,9 (60) 188 (16) n/a

*Poznámka: Odezva těchto derivátů analytu v pozitivním módu ESI (PESI) je nižší. Lepší odezvy lze získat v režimu negativního ESI (NESI).

05. 06. 2023

Nový katalog chromatografie

Chromatography Product GuideVydali jsme nový katalog Chromatography Product Guide, ve kterém najdete všechny nové produkty - HPLC kolony, GC kolony a SPE kolonky. Katalog je k dispozici níže.

19. 01. 2023

BPATest – Nové řešení pro stanovení Bisfenolu A

VICAM BPATestTM spojuje imunoafinitní chromatografii s kapalinovou chromatografií (HPLC, UPLC) kombinovanou s fluorescenčními nebo hmotnostními spektrometrickými detektory pro přesnou, přesnou a spolehlivou detekci a měření sub-ppb hladin BPA v komplexních matricích. Patentovaná monoklonální protilátka v imunoafinitních kolonách VICAM účinně transformuje testované vzorky na vysoce koncentrovaný, ultračistý extrakt BPA.

Výhody

 • Speciálně navrženo pro použití HPLC, UPLC a LC-MS
 • Detekuje úrovně od 0,1 ppb do 50 ppb
 • Pracuje s různými vzorky
 • Simultánní izolace a purifikace cílového analytu
 • Minimalizuje použití organických rozpouštědel

Veškeré informace naleznete v brožuře.

18. 01. 2023

MSPE filtry (Micro-Solid-Phase-Extraction)

Micro-Solid-Phase-Extraction (MSPE) je velmi jednoduchá technika přípravy vzorků. MSPE využívá centrifugační filtr s membránou a sorbentem. MSPE zkumavky nevyžadují použití SPE manifoldu a zjednodušují tak významě přípravu vzorků, ke které se využije centrifuga. MSPE zkumavky jsou osazeny membránovým filtrem zajišťujícím filtraci vzorku po extrakci. Tím sa vyhneme používání stříkačkových filtrů.

21. 11. 2022

YMC-Accura

Nové kolony YMC-Accura Triart (U)HPLC se vyznačují bioinertním povrchovým povlakem na těle kolony a fritě. Kolony YMC-Accura jsou připraveny k použití bez jakékoli předběžné úpravy, na rozdíl od analýzy citlivých látek pomocí standardních kolon. Citlivost je výrazně zvýšena a vzácné vzorky jsou získány bez jakékoli ztráty. Povlak je méně hydrofobní ve srovnání s PEEK-podšívkou používanou v YMC-Triart bezkovových (U)HPLC kolonách. Je určen především pro náročné látky, jako jsou oligonukleotidy , nukleotidy , vybrané proteiny/peptidy a malé molekuly koordinující kovy, např. organofosfáty.

Nový hardware s povrchovou úpravou výrazně potlačuje interakci mezi analyty a vnitřním povrchem kolony. Všechny materiály Triart lze balit a k dispozici jsou také kolony kompatibilní s UHPLC. Lze jej použít stejným způsobem jako běžnou nerezovou kolonu. Nerezová ocel zpracovaná bioinertním povrchovým nátěrem (všechny smáčené části včetně frit).

Funkce

 • Vhodné pro kovové koordinační sloučeniny, např. nukleotidy, oligonukleotidy
 • Vynikající tvary vrcholů pro citlivé sloučeniny
 • Žádné přenosové efekty
 • Použitelné pro vysoce citlivou LC/MS analýzu

Veškeré informace a příklady aplikací naleznete v brožuře.

14. 09. 2022

Sada MetAmino

Soupravy MetAmino® nabízejí snadnou metodu přípravy vzorků pro vaši analýzu LC-MS nebo GC-MS. Soupravy MetAmino® obsahují derivatizační činidla a veškeré příslušenství pro čištění a přípravu vzorku. Eliminují časově náročné postupy přípravy vzorků. Nový postup čištění využívá speciální materiál jako konečný krok včetně filtrace (není nutné před nástřikem používat stříkačkový filtr). Další výhodou je, že derivatizační postup umožňuje rozšířit seznam analytů. Kontaktujte nás pro další podrobnosti.

Výhody

 • 75 aminokyselin, polyaminů, biogenních aminů a koenzymů za 7 až 12 minut
 • Vzorek není třeba zahřívat
 • Skladování činidel při 4 °C (není nutný mrazák)
 • Krok pipetování SPE nahrazen MSPE
 • Další rozšíření dle požadavků laboratoří
 • Vzorek připravený k nástřiku po přípravě vzorku
 • Krátká doba přípravy vzorku