0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Katalogy

A

Aalborg - rotametry

Firma Aalborg je výrobce rotametrů pro průmyslové použití. V nabídce má následující modely: Přehled průtokoměrů

 • Model P/Px s jednou až 6 trubicemi
 • Model T/Tx s jednou až 4 trubicemi
 • Model S s jednou trubicí
 • Model V - duální otočná stupnice pro vodu a vzduch
 • Model Vx - otočná stupnice pro 5 plynů (Argon, CO2, He, N2, & O2)
 • Model F - in-line teflonový pro korozivní kapaliny
 • Model L - teflonový pro korozivní a čisté kapaliny
 • Model M - nerezový pro vysoké průtoky vody 440 l/min, vzduchu 7080 l/min
 • Model G - směšovač plynů
 • KITY - rotametr P + 3 výměnné trubice - máte na výběr z průtoků
 • VB Valves - ventily VB - 7 různých rozsahů
 • VT/VT6 - ventily VT- teflon v kontaktu s médiem - 3 rozsahy

Technické informace: rozsahy jednotlivých trubic, podmínky nastavení a pod. naleznete níže.

Aalborg - hmotnostní průtokoměry a kontrolery plynů

Firma Aalborg je výrobce hmotnostních průtokoměrů a regulátorů průtoku pro průmyslové použití. V nabídce má jak analogové, tak digitální modely. Některé z modelů jsou víceparametrové a měří kromě průtoku i tlak a teplotu.

Níže naleznete přehled modelů, které Vám můžeme dodat:

Hmotnostní průtokoměry:

 • GFM - analogový hmotnostní průtokoměr
 • XFM - digitální hmotnostní průtokoměr s totalizérem
 • ZFM - digitální hmotnostní průtokoměr s totalizérem a možností překofigurování průtoku přístroje pro různé plyny, nízké průtoky (od 3,125 ml/min)
 • DPM - multiparametrový digitální hmotnostní průtokoměr s totalizérem - princip měření diferenční tlak na speciálně navržených restriktorech

Hmotnostní regulátory/kontrolery průtoku plynu:

 • AFC - analogový hmotnostní regulátor plynu s možností rozšíření o řídící jednotku SDPROC
 • GFC - analogový hmotnostní regulátor plynu
 • DFC - digitální hmotnostní regulátor plynu
 • DPC - multiparametrový digitální hmotnostní regulátor plynu s totalizérem - princip měření diferenční tlak na speciálně navržených restriktorech

Advion Interchim Scientific systémy a spotřební materiál pro vysoce výkonné LC čištění a hmotnostní spektrometrii

Sada systémů a spotřebního materiálu Advion Interchim Scientific umožňuje uživatelům využít výkon hmotnostní spektrometrie, flash chromatografie, prep LC a dalších. Stáhněte si brožuru , kde se dozvíte více.

AGS2 - Arion Guard System

Co vám AGS2 přináší?

 • Tlak až 900 bar pro použití s HPLC a UHPLC kolonami
 • Zvýšené množství sorbentu pro dlouhou životnost a dobrý poměr cena/výkon
 • Malá velikost držáku – více místa v kolonovém termotatu
 • Není závislý na orientaci patronky
 • Nový silikagel použitý pro menší disperzi a retenci

Analýza kapalin

Liquid analysis

Tato brožura informuje o technologii Memosens, senzorech, převodnících a měřících systémech firmy Knick.

Přehled aplikací, kde se dá Memosens využít:

 • Chemický průmysl
 • Farmacie
 • Potravinářství
 • Vodárenství
 • Energatika

Analyzátory plynů Teledyne Analytical Instruments

Níže naleznete katalogové listy k analyzátorům plynů firmy Teledyne Analytical Instruments. Teledyne

Teledyne nabízejí např. následující měření a principy měření:

 • měření kyslíku od stopového množství až po objemová procenta pomocí elektrochemických, paramagnetických nebo zirkonových článků.
 • měření CO/CO2/CH4/NO/SO2 pomocí infračervené technologie

Některé z analyzátorů lze nabídnou i ve verzi do výbušného prostředí.

Zde jsou ke stažení katalogové listy jednotlivých analyzátorů:

 • model 3000TA - stolní analyzátor stopových množství kyslíku (0 - 10 až 0 - 10 000 ppm)
 • model 3000TA-XL - stolní analyzátor stopových množství kyslíku (0 - 1 až 0 - 10 000 ppm)
 • model Instatrans XD - převodník napájený dvoudrátovou proudovou smyčkou 4–20 mA pro stopových i objemových % kyslíku v závislosti na výběru senzoru (0 - 10 ppm až 0 - 25%)
 • model 3000PA - stolní analyzátor objemových % kyslíku (0 - 1% až 0 - 100%)
 • model 3000MA - stolní paramagnetický analyzátor objemových % kyslíku (0 - 5% až 0 - 100%)
 • model 3190/3290 - panelový analyzátor stopových i objemových % kyslíku v závislosti na výběru senzoru (0 - 10 ppm až 0 - 25%)
 • model 3300 - panelový analyzátor stopových i objemových % kyslíku v závislosti na výběru senzoru (0 - 10 ppm až 0 - 25%)
 • model 3110 - přenosný analyzátor stopových i objemových % kyslíku v závislosti na výběru senzoru (0 - 10 ppm až 0 - 25%)
 • model GB100 - jednoduchý přenosný analyzátor na objemová % kyslíku (0 - 100 %)
 • model 7300 - nedisperzní infračervený analyzátor pro měření 1 plynu
 • model 7500/7600 - nedisperzní infračervený analyzátor pro měření až 5 plynu najednou (CO, CO2, CH4, NO, SO2 a O2)
 • model 5000/5020 - jednopaprskový fotometr, duální vlnová délka - vhodný pro analýzu vody/organických látek v plynné nebo kapalné fázi

Aplikace k In-line měření koncentrace kapaliny od firmy Vaisala K-PATENTS

Firma Vaisala rozšířila svou nabídku o procesní měření kapalin - koupí finské firmy K-Patents Group, průkopníka v in-line měření kapalin pro průmyslové aplikace.

Nepřetržité in-line měření koncentrace kapaliny je důležitým nástrojem v řízení procesu u spousty odvětví, aby byla výroba zisková a udržitelná a aby byla zachována nejvyšší kvalita a bezpečnost produktů.

Níže naleznete přehled, jaké aplikace v jakých odvětvích má výrobce k dispozici. Napište nám aplikaci a mi Vám ji rádi pošleme.

Armar Chemicals

Armar ChemicalsFirma Armar Chemicals vydala nový katalog, ve kterém najdete širokou řadu produktů především pro práci s NMR technikou. Katalog obsahuje NMR rozpouštědla, deuterované sloučeniny, referenční standardy, NMR zkumavky, ampulky a láhve. Kliknutím na obrázek si katalog stáhněte.

AZURA® Bio purification

AZURA® Bio purification - the new standard of FPLCAZURA® Bio purification

Katalog si stáhnete zde.

C

Chiron - katalog

Chiron je předním výrobcem a dodavatelem pokročilých chemických produktů pro výzkum a analýzu. Je světovým lídrem v oblasti syntézy, izolace a čištění analytických referenčních materiálů pro analýzu ropy, bezpečnosti potravin, ekologických, forenzních a farmaceutických aplikací.

Společnost Chiron má v portfoliu více než 10 000 unikátních produktů, s mnoha patentovanými produkty a aplikacemi a novými vynálezy, které se neustále vyvíjejí.

Produktové katalogy

Chromatografické systémy AVANT (U)HPLC

Řada vysoce výkonných systémů kapalinové chromatografie AVANT od Advion Interchim Scientific může být použita samostatně s UV/Vis detektorem nebo s expresním CMS (kompaktním hmotnostním spektrometrem) pro zajištění bezproblémově integrovaného LC/CMS pod plnou kontrolou jednoduchého, intuitivní softwarové sady LC Express a Mass Express.

Chromatography Product Guide

Vydali jsme nový katalog Chromatography Product Guide, ve kterém najdete všechny nové produkty - HPLC kolony, GC kolony a SPE kolonky. Katalog je k dispozici níže.

CIL - bromované zpomalovače hoření

CIL - Brominated Flame RetardantsBromované difenylethery (BDEs) se obecně používají jako zpomalovače hoření, Bohužel se staly chemikáliemi, které mají významný vliv na životní prostředí. BDEs jsou perzistentní a vysoce lipofilní látky, podobné známý kontaminantům životního prostředí, jako jsou PCB. Zpomalovače hoření tedy vyžadují potřebu rozvíjet hodnocení rizik týkajících se jejich expozice na člověka a životní prostředí. CIL poprvé syntetizoval 13C BDEs již v roce 1980.

V katalogu naleznete (klikněte na obrázek):

 • Isotope Labeled Brominated Diphenyl Ether (BDE) Standards
 • U.S. EPA Method 1614 Standard Mixtures
 • RoHS BDE Standard Mixtures
 • Brominated Flame Retardant Standards and Standard Mixtures
 • Isotope labeled and Unlabeled BDE Metabolites

CIL - deuterovaná rozpouštědla a reagencie

CIL - deuterated solventsKatalog obsahuje deuterovaná rozpouštědla, reagencie a příslušenství pro syntézu a NMR. Kliknutím na obrázek si otevřete katalog.

 • NMR rozpouštědla
 • NMR referenční materiály
 • NMR zkumavky
 • qNMR
 • NMR standardy proteinů
 • Deuterované detergenty
 • Deuteratované pufry
 • Syntetické meziprodukty

CIL - MS/MS screeningové směsi a standardy 2023

Níže naleznete ke stažení katalog firmy CIL pro MS/MS screeningové směsi a standardy 2023.

CIL - pesticidy a chemické zbraně

CIL - Pesticide and Chemical Weapon StandardsPesticidy jsou látky hojně využívané v zemědělství. U mnoha z nich byly zjištěny toxické účinky na lidi a zvířata a proto podléhají přísné regulaci a kontrole. CIL nabízí širokou řadu izotopicky značených standardů pro získání co nejpřesnějších analytických výsledků.

Tento katalog obsahuje:

 • Organochlorové pesticidy
 • Chlorované cyckodieny
 • Organofosfáty OP), pyrethroidy a karbamátové pesticidy
 • Triazinové herbicidy a jejich metabolity
 • Toxafeny
 • Metabolity chemických zbraní

Kliknutím na obrázek otevřete katalog.

CIL - polychlorované dioxiny a furany (jednotlivé standardy)

CIL - Dioxin and Furan Individual StandardsPolychlorované dioxiny a furany jsou organické polutanty, které se nacházejí jako vedlejší produkty při výrobě organochlorovaných pesticidů, při bělení papíru a celulózy pomocí chlóru a při spalování organického materiálu obsahujícího chlór. Polychlorované dioxiny jsou perzistentní v životním prostředí, akumulují se v lidském těle a tělech živočichů a jsou podezřelé na teratogenitu, mutagenitu a karcinogenitu.

Kliknutím na obrázek otevřete katalog..

CIL - polychlorované dioxinya furany (standardy dle metod a směsi)

CIL - Polychlorinated Dioxin and Furan Standards and MixturesV tomto katalogu najdete:

 • U.S. EPA, JIS, and CEN Dioxin and Furan Method Standard Mixtures
 • Dioxin and Furan plus PCB Standard Mixtures
 • Non-2,3,7,8-Containing Standard Mixtures
 • Two Column Dioxin and Furan Standard Mixtures
 • Expanded PBDD/F Standards and Standard Mixtures

K dispozici jsou i standardy a směsi vyráběné v souladu s ISO/ IEC 17025 a ISO Guide 34.

Kliknutím na obrázek otevřete katalog.

CIL - polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)

CIL - Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)Cambridge Isotope Laboratories, nabízí ve spolupráci s Cerilliant Corporation, 13C-značené polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) jako vynikající alternativu k deuterovaným standardům. Ačkoliv CIL tradičně vyrábí vysoce kvalitní deuterované analogy PAH, v některých případech dochází ke zpětné výměně protonů za deuterium (některé extrakční metody a určité matrice). Pro přesnou kvantifikaci je proto výhodnější využití izotopicky značené standardy s 13C isotopy, které nemají vratnou výměnu atomů.

Kliknutím na obrázek otevřete katalog.

CIL - Stabilní izotopově značené nukleové kyseliny a příbuzné sloučeniny

Níže naleznete katalog firmy CIL pro stabilní izotopově značené nukleové kyseliny a příbuzné sloučeniny.

CIL - Stabilní izotopově značené peptidové a proteinové reagencie 2023

Níže naleznete katalog firmy CIL pro Stabilní izotopově značené peptidové a proteinové reagencie 2023.

CIL - stabilní izotopy pro hmotnostní spektrometrii

CIL Stable Isotopes for Mass SpectrometryCambridge Isotope Laboratories, Inc. (CIL) vyrábí standardy stabilních izotopů pro hmotnostní spektrometrii. Katalog obsahuje standardy s malými molekulami až po kompletní proteomické roztoky. Výrobky jsou vyráběny a testovány tak, aby splňovaly komerčně dostupné specifikace chemické a izotopové čistoty nejvyšší kvality, což vědcům a klinikům umožňuje soustředit se na to, na čem skutečně záleží - zlepšení péče o pacienty.

Výhody použití stabilních izotopů zahrnují:

• dosáhnout absolutní kvantifikace
• zlepšit přesnost
• snížit analytické a technické variace
• zlepšit přenositelnost metod
• zvýšení důvěry v identifikaci

Níže naleznete aktuální katalog s novými látkami vydaný v roce 2023.

CIL - standardy PCB a jejich směsi

CIL- PCB Standards and Standard MixturesTento katalog obsahuje následující standardy PCB:

 • neznačené “certifikované” standardy PCB
 • izotopicky značené standardy PCB
 • standardy PCB “High Purity” (s vysokou čistotou)
 • směsi PCB podle metody CEN EN-1948-4
 • komprehensivní "přirozené" směsi PCB
 • směsné standardy poly-bromovanýchchlorovaných bifenylů

Kliknutím na obrázek si otevřete katalog.

CIL - standardy pro environmentální analýzy

CIL - Environmental StandardsCIL má ve své nabídce širokou škálu izotopicky značených i neznačených standardů celé řady chemických sloučenin, které se monitorují v životním prostředí.

Nové standardy

 • Standardy Dioxinů, PCB a BDE koktejly
 • Nové referenční materiály PE
 • Standardy PCB s vysokou čistotou
 • Standardy pro farmacii a výrobu prostředků pro osobní hygienu
 • Standardy kontaminantů pitné vody a potravin
 • Perfluorované sloučeniny
 • Ftaláty a jejich metabolity
 • Steroidy a standardy hormonů
 • Pesticidy a jejich metabolity, koktejly
 • Standary toxafenů a koktejly
 • POPs, Pesticidy - koktejly
 • “Esoterické” neznačené standardy

CIL - značené standardy pro metabolický výzkum

Níže naleznete ke stažení katalog CIL - značené standardy pro metabolický výzkum 2023 - s novými produkty.

CIL FOODOMICS KATALOG - Standardy pro identifikaci a kvantifikaci 2023

Níže naleznete katalog firmy CIL se standardy pro identifikaci a kvantifikaci 2023 pro FOODOMICS. Foodomics, termín vytvořený v roce 2009 společností Cifuentes, je disciplína, která studuje potraviny a výživu ve vztahu k jejich dopadu na zdraví a nemoci spotřebitele.

Crowcon - katalogové listy jednotlivých produktů

Firma Crowcon je výrobce a dodavatel detektorů plynů a ústředen. Detektor T4

V příloze si můžete stáhnout katalogové listy k jednotlivým produktům a níže naleznete krátké popisy přístrojů :

Přenosné detektory:

 • Gasman - osobní jednokanálový detektor pro hořlavé, toxické plyny a O2 a CO2
 • T4x - osobní čtyřkanálový difúzní detektor pro standardní plyny (hořlavé, O2, H2S a CO)
 • GasPro TK - osobní čtyřkanálový detektor - difúzní nebo s čerpadlem
 • GasPro - osobní pětikanálový detektor - difúzní nebo s čerpadlem pro hořlavé, toxické plyny a O2 a CO2

Fixní detektory:

 • Xgard - se senzory elektrochemickými, pellistory a TCD
 • Xgard IR - se senzorem IR
 • Xgard Bright - s displejem a senzory elektrochemickými, pellistory
 • Xsafe Bright CO2 - s displejem na CO2 bez ATEX certifikace
 • Xgard IQ - inteligentní detektor a převodník, s displejem a senzory elektrochemickými, pellistory
 • IRmax - se senzorem IR

Speciální detektory:

Ústředny:

 • Gasflag - jednokanálová
 • Gasmaster - jedno až čtyřkanálová
 • Vortex - jedno až dvanáctikanálová
 • GM - flexibilní modulární adresovatelná pstředna až pro 128 kanálů

D

Detekce plynů - katalog přístrojů

Katalog detekce plynů Chromservis obsahuje to podstatné z přístrojů pro detekci a analýzu plynů.

Obsah katalogu

 • teorii včetně tabulky nejběžnějších měřených plynů a výparů kapalin
 • detekční trubičky
 • přenosné přístroje detektory
 • fixní detektory a ústředny pro detekční systémy
 • přenosné i fixní analyzátory plynů
 • další příslušenství a přehled odběrových zařízení
 • měření prachu a aerosolů

E

ECO a ECOPLUS - skleněné kolony YMC

YMC Glass ColumnsYMC vydalo novou brožuru se skleněnými kolonami ECO a ECOPLUS. Tyto kolony mají vysokou tlakovou odolnost a oblíbily si je laboratoře, kde se dělají různé druhy purifikací.

Elektrochemie - nový katalog laboratorních přístrojů a příslušenství 2023

Electrochemistry catalogueChromservis vydal nový katalog na rok 2023 pro laboratorní přístroje na měření různých fyzikálních veličin (pH, vodivost, TDS, salinita, ORP, rozpuštěný kyslík). Katalog si můžete stáhnout níže.

Elektrochemie - Procesní měření

Chromservis vydal nový katalog Elektrochemie - procesní měření.Elektrochemie - Procesní měření

Katalog si stáhněte kliknutím na obrázek.

Elektrochemie - Průvodce měřením pH v laboratořích

Nový průvodce měřením pH v laboratořích si můžete stáhnout kliknutím na obrázek. Průvodce měřením pH v laboratořích

Endura-seals long lifetime septa

Endura-Seals jsou novou patentovanou alternativou CRS k typickým silikonově-kaučukovým septům pro plynovou chromatografii. Pracují ve 2dílném těsnícím systému, který zahrnuje přepážku a těsnicí matici. Kombinace ventilu a těsnění v Endura-Seals je mnohem odolnější vůči opotřebení jehlou než tradiční propíchnutá septa.

ETOx – monitorovací systém etylen oxidu

ETOX - kontinuální naalyzátorSystém pro monitorování koncentrace etylen oxidu v technologii i pracovním prostředí umožňuje sekvenčně měřit 1, 4, 6, 8 nebo 10 vzorků (v ekonomické jednokanálové verzi) z různých odběrových míst dle požadavků uživatele.
Ve dvoukanálové verzi lze počet odběrových míst pak zdvojnásobit při zachování intervalu opakovaného měření vzorku. Sestava se skládá z plynového chromatografu Master GC s plamenově-ionizačním detektorem (FID), vzorkovací skříně (Sample selector / Gas box) až pro deset odběrových míst, počítače s řídícím softwarem ETOx a chromatografickým softwarem Clarity a skříní s HW moduly pro řízení celého systému. Celý systém včetně řídícího software je dodáván na klíč dle požadavků zákazníka.

Více informací najdete zde.

EVOQ LCTQ

EVOQ LC/MS

LC/MS - kapalinový chromatograf s trojnásobným kvadrupólem

Systém HPLC (UHPLC) EVOQ s trojnásobným kvadrupólem (LC-TQ) byl vyvinutý k jednomu účelu - k spolehlivé kvantifikaci tisíců reálných vzorků v co nejkratším čase. LC/MS systém EVOQ nabízí výjimečnou citlivost, přesnost, správnost, linearitu a široký dynamický rozsah pro "multiple reaction monitoring" (MRM). Dále má v nabídce i atmosférickou ionizaci (API). LC/MS systém EVOQ je vhodný pro celou řadu aplikací: potravinářství, environmentální analýzy, farmakokinetiku, forenzní a toxikologické analýzy a výzkum.

F

Fotoreaktory a příslušenství LED EvoluChem

Fotoreaktory pro chemiky, kteří se snaží standardizovat laboratorní fotochemická nastavení. Flexibilní design umožňuje vyměnitelné LED od 365 do 808 nm a širokou škálu lahviček.

G

Gastec - katalog detekčních trubiček

Níže naleznete katalog s přehledem všech detekčních trubiček od firmy Gastec.

Také uvidítě video, jak probíhá měření pomocí Gastec pumpičky.

GC kolony LION

Vydali jsme nový katalog kapilárních kolon LIONTM pro plynovou chromatografii. Můžete vybírat ze základních stacionárních fází, dedikovaných fází pro citlivé a MS detektory a také z fází se zvýšenou max. teplotou. Katalog je k dispozici níže.

Geotech Instruments ((QED) - porovnaní a rozdíly mezi přístroji na měření bioplynu

Kliknutím na obrázek, otevřete porovnání mezi analyzátory série 5000 od firmy Geotech Insruments (QED).

Geotech Instruments (QED) analyzátory bioplynu a měření CO2/N2O

Níže naleznete katalogové listy k přenosným a fixním analyzátorům bioplynu. Biogas

Přenosné analyzátory bioplynu:

Fixní analyzátory bioplynu:

Přenosné analyzátory CO2 a N2O:

 • G100 - CO2 analyzátor, rozsah 0 - 20%
 • G110 - CO2 analyzátor, rozsah 0 - 100%
 • G150 - CO2 analyzátor, rozsah 0 - 1%
 • G200 - N2O analyzátor, rozsah 0 - 1 000 ppm
 • G210 - N2O analyzátor, rozsah 0 - 100%

H

Hadičky a fitinky

Hamilton Tubings & FittingsPotřebujete speciální hadičku nebo fitinku pro připojení k přístroji nebo jinam? podívejte se do našeho katalogu, kde ji určitě najdete.

Hamilton - katalog HPLC kolony

Hamilton vydal katalog chromatografických kolon. Můžete si ho stáhnout kliknutím na obrázek. Hamilton HPLC katalog

Hamilton - katalog stříkaček a jehel

Hamilton Syringes and Needles 2017Hamilton vydal nový katalog chromatografických stříkaček a jehel. Můžete si ho stáhnout kliknutím na obrázek.

Hamilton - Návod na péči a použití stříkaček

Stříkačky Hamilton jsou jedny z nejkvalitnějších dávkovačů pro přesné měření tekutin. Při správné péči a zacházení Vám vydrží mnoho roků. Kapalina ve stříkačce prochází jen přes materiály, které jsou chemicky inertní.

Stříkačky a jehly vyrobené společností Hamilton Company jsou určeny pouze pro vědecký výzkum a laboratorní použití a nejsou určeny pro použití u lidí in vivo.

V přiloženém návodu najdete informace, jak bezpečně používat stříkačky a tipy pro odstraňování problémů v angličtině.

Hmotnostní spektrometry Advion-Interchim

S více než 25 lety zkušeností s hmotnostní spektrometrií a chemií vytvořila společnost Advion Interchim Scientific řadu kompaktních hmotnostních spektrometrů (CMS) navržených pro chemiky. Cenová dostupnost, malá velikost a snadné použití je činí ideálními pro použití přímo v organické laboratoři a poskytují okamžité odpovědi namísto čekání na výsledky v centrální analytické servisní laboratoři. Nyní může mít každý organický chemik hmotnostní spektrometr na svém stole.

Hřídelová míchadla - jak si správně vybrat?

Hřídelové míchadlo

Přinášíme Vám přehledný katalogový list, jak správně si vybrat hřídelové míchadlo Achiever 5000 a příslušenství k němu. Najdete v něm přehled míchadel - informaci o pohybu tekutiny při míchání a přehled viskozit běžných látek.

Katalogový list si stáhněte zde.

I

Interchim - brožura o TLC čtečce

Níže naleznete brožuru firmy Interchim k jejich nové čtečce TLC.

Robustní a kompaktní přístroj TLC-FlashReaderTM umožňuje přímou vizualizaci vašich sloučenin na TLC desce díky 3 zabudovaným světlům a kameře s vysokým rozlišením. Zaručí Vám rychlost a úsporu času při zjišťování vašich látek.

K

Katalog spotřebního materiálu pro disoluci

Katalog spotřebního materiálu pro disoluci si můžete stáhnout zde.katalog QLA

Kompaktní hmotnostní spektrometrie: Kompletní řešení pro monitorování reakce

WHITEPAPER

Kompaktní hmotnostní spektrometr (CMS) řeší potřebu organických a syntetických chemiků porozumět optimálnímu času na ochlazení reakční směsi. CMS se plně integruje s nejširší škálou inovativních technik vzorkování v oboru, což umožňuje chemikům získat odpovědi během několika minut nebo dokonce sekund.

Kliknutím na obrázek si můžete stáhnout bližší informace.

Krystalizační vysílač Zutora SeedMaster-4

SeedMaster-4 je unikátní krystalizační vysílač, který umožňuje přesné sledování a řízení přesycení v reálném čase během celého krystalizačního procesu.

L

Laboratorní přístroje

Catalogue of laboratory instrumentsFirma Chromservis pro Vás připravila novou brožuru zaměřenou na laboratorní přístroje. Obsahuje informace o spektrofotometrech, sušárnách a inkubátorech, centrifugách pro laboratorní potřeby a různých typech míchadel, třepaček, dávkovačů a vah.

Katalog si můžete vyžádat v tištěné podobě nebo stáhnout kliknutím na obrázek.

Hlavní novinky

 • Spektrofotometry ONDA
 • Analytátory vlkosti a váhy Ohaus
 • Koncentrátor MULTIVAP 10
 • Automatický dilutor Microlab 610 a 625
 • Sušárny a inkukubátory Argolab SUPER
 • Centrifugy Neya

Laboratorní přistroje - rychlý přehled

Pro naše zákazníky jsme připravili přehlednou brožurku našich laboratorních přístrojů a příslušenství v českém jazyce. Pokud potřebujete vědět, s čím se na náš můžete obrátit, je toto přesně přehled pro Vás.

Linery TOPAZ

Linery TOPAZRestek uvedl na trh novou řadu linerů pro injektory plynových chromatografů s názvem TOPAZ.

 • deaktivace
 • reprodukovatelnost
 • produktivita

Základní informace najdete v brožuře - stačí kliknout na obrázek. Budete-li potřebovat více informací, kontaktujte nás.

Lipomed - katalog

Lipomed vydal nový katalog certifikovaných referenčních materiálů. Najdete v něm mnoho nových sloučenin z oblasti toxikologie a omamných a psychotropních látek. Katalog si můžete stáhnout zde

Produktové katalogy

M

Membránový supresor XAMS

Membrane SuppressorNový katalog XAMS membránového supresoru a příslušenství.

Memorail

Knick MemorailProfesionální převodníky senzorů Knick slouží k přenosu dat ze senzorů měřících pH, ORP, vodivost, rozpuštěný kyslík (DO) a teplotu.

Přehledná brožura o převodnících Memorail je k dispozici zde.

MS analyzátory od Bruker Applied Science

Aplikovaná hmotnostní spektrometrie se vyvíjí tam, kde zákazníci vyžadují jednoduché, robustní, nákladově efektivní a ekologicky udržitelné pracovní postupy. Bruker poskytuje MS analyzátory pro celou řadu aplikací.

Detektor EVOQ triple quadrupole (TQ) je komplexní řešení pro nejnáročnější aplikace plynové chromatografie. EVOQ GC-TQ využívá inovativní „bezčočkový“ eliptický design iontové dráhy, který poskytuje ultra vysokou citlivost a redukci chemického šumu.

Unikátní hmotnostní spektrometr EVOQ DART-TQ+ s triple-quad (TQ) je spolehlivý, vysokorychlostní pracant, který umožňuje přímočaré rutinní pracovní postupy analýzy od zjednodušeného ladění a vývoje metod přes analýzu dat a generování zpráv pro lepší efektivitu a produktivitu laboratoře. S prvním a jediným integrovaným ionizačním zdrojem DART lze snadno implementovat pracovní postupy bez chromatografie, díky čemuž je provoz EVOQ DART-TQ+ MS ještě produktivnější a ekonomičtější.

TargetScreener HR poskytuje spolehlivou, současnou detekci a kvantifikaci více cílů ve velkém množství různých matric. Jedno rozhodnutí pro pracovní postupy GC a LC.

MS iontové zdroje

Systémy LC-MS společnosti Bruker podporují širokou škálu možností zdrojů od společnosti Bruker i od dodavatelů třetích stran.

VIP-HESI (Vacuum Insulated Probe Heated Electrospray Ionization) je špičkový iontový zdroj navržený pro zvýšení citlivosti a optimalizaci analytických úloh hmotnostní spektrometrie. Se svou technologií vyhřívaného elektrospreje VIP-HESI výrazně zvyšuje výtěžnost iontů, čímž překonává možnosti standardního elektrospreje. To vede k podstatnému zvýšení citlivosti pro širokou škálu sloučenin, což z ní činí neocenitelný nástroj v metabolomice a farmaceutické analýze, analýze životního prostředí, testování potravin a soudním vyšetřování drog. Je kompatibilní se širokou škálou nástrojů.

MSPE kolonky

Mikrospinové kolonky (MSPE) se používají k předúpravě vzorků jako náhrada za SPE kolonky. MSPE kolonka se sestává z vnitřního mikrospinového filtru s 0,22 mikronovou membránou, nad kterou je uložen sorbent, a z vnější centrifugační zkumavky. Membrána může být vyrobena z nylonu, PTFE (hydrofilní a hydrofobní), PVDF a acetylované celulózy. Je to jednoduchá a rychlá metoda předúpravy vzorků tzv. 2 v 1 - filtrace přes membránu a extrakce na sorbentu. MSPE kolonky mají široké využití v klinické biochemii, toxikologii, neuroimunologii a biotechnologii. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

O

Odběr a analýza prachových částic - metoda MDHS 14/4

Níže naleznete metodu MDHS 14/4, která je základní a obecnou metodou používanou při odběru a analýze prachových částic. Jedná se o respirabilní, thorakální a inhalabilní frakci.

Odběr a analýza prachových částic - metoda MDHS 14/4.

Odběrové vaky - přehledná brožura - zpráva o stabilitě odebraných látek

Odběrové vaky jsou určené pro odběr plynných vzorků a jejich krátkodobé uskladnění. Jednotlivé typy vaků jsou vhodné pro odběr a uskladnění různých látek. Vak

Zde naleznete přehledový katalog odběrových vaků od firmy SKC.

Níže naleznete zprávu o dobách a vhodnosti skladování různých látek ve vacích - jedná se především o těkavé organické látky, látky se sírou a některé běžné plyny. Zpráva o stabilitě látek je ke stažení zde.

OHAUS - nový katalog laboratorních přístrojů a pomůcek 2023

OHAUS vydal nový katalog laboratorních přístrojů a pomůcek. Naleznete v něm třepačky, míchačky, vortexy, stojany, držáky a svorky a mnoho dalšího příslušenství. Katalog najdete níže v příloze.

P

Polaris - procesní refraktometry

Společnost Vaisala uvedla na trh nové procesní refraktometry. Všechny modelové letáky si můžete stáhnout níže.

Převodník Vaisala Indigo520

Převodník Vaisala Indigo520 je robustní převodník průmyslové třídy, který pojme 1 nebo 2 kompatibilní sondy Vaisala Indigo pro měření vlhkosti, teploty, rosného bodu, oxidu uhličitého, peroxidu vodíku a vlhkosti v oleji. Převodník může měřit barometrický tlak s přídavným modulem.

Průmyslový vysílač Knick MemoTrans

Ultra kompaktní vysílač pro senzory Memosens. Rychlá instalace a jednoduchá obsluha. Jedno zařízení pro všechny senzory a parametry Memosens: pH, ORP, vodivost, kyslík.

Puriflash XS-VAP

XS-VA/Laboratorní koncentrátor XS-VAP

 • X-tra kompaktní
 • X-tra intuitivní
 • X-tra účinný
 • X-tra odpařování

R

RAPTOR - HPLC kolony Restek

Raptor jsou „Core-shell“ kolony té nejvyšší kvality od firmy Restek. Nabízí kompletní portfolio rozměrů jak pro UHPLC, tak i pro HPLC aplikace. Unikátní jsou především jejich speciálně připravované „ortogonální“ fáze – Bifenyl, Polar X, PFP, EtG/EtS a v neposlední řadě také ARC-18.RAPTOR

Podrobnosti jsou uvedeny rovněž na stránkách firmy Restek – www.restek.com/raptor

HPLC kolony RAPTOR přehled fází:

Restek LC aplikace - kompletní přehled možných řešení

Hledáte LC aplikace:

 • pro možné separace pro analýzu konopí, konopí a konopných produktů
 • pro klinickou diagnostiku, terapeutické monitorování léků (TDM), screening léků, toxikologii a farmacii
 • pro možné separace pro analýzu bezpečnosti potravin a potravin i pro analýzu zemědělských produktů

Níže naleznete brožury, kde jsou všechny možné LC aplikace s řešením a příklady jak na to.

Rxi-65TG

Přesná a spolehlivá analýza triglyceridů v jedlých olejích s novou kolonou Rxi-65TG!Rxi-65TG

 • Vysoce polární fáze s Rxi technologií poskytující excelentní internost
 • Vysoká teplotní stabilita do 370°C
 • Stabilní výsledky a vysoká životnost kolony
 • Separace a kvantifikace triglyceridů (acylglycerolů) bez interferencí s pozadí kolony
 • Umožňuje analýzy mono a diglyceridů bez derivatizace

Aktuální katalog si můžete stáhnout zde.

S

Sada MetAmino

MetAmino brochureSoupravy MetAmino ® nabízejí snadnou metodu přípravy vzorků pro vaši analýzu LC-MS nebo GC-MS. Soupravy MetAmino ® zahrnují derivatizační činidla a veškeré příslušenství pro čištění a pro přípravu vzorku. Eliminují časově náročné postupy přípravy vzorků. Nový postup čištění využívá speciální materiál jako konečný krok včetně filtrace (není nutné před nástřikem používat stříkačkový filtr). Další výhodou je, že derivatizační postup umožňuje rozšířit seznam analytů. Kontaktujte nás pro další podrobnosti.

Senzory pro měření kapalin

Liquid measurement sensorsTato brožura obsahuje laboratorní a procesní senzory pro měření pH, ORP, rozpuštěného kyslíku a vodivosti.

Shodex - katalog

Showa nabízí široké spektrum produktů, které zajistí vaše analytické požadavky, od čištění vzorků, analytické HPLC kolony až po kalibrační standardy pro SEC.

SKC katalog - přehled všech produktů pro odběr prachu a škodlivin

Níže si můžete stáhnout kompletní katalog produktů firmy SKC. Najdete v něm odběrová zařízení a další přislušenství pro odběr prachu a škodlivin jako jsou vzorkovací hlavice, sorpční trubičky, filtry, pasivní vzorkovače, vaky. V katalogu je i přehled látek, které lze odebírat, čím je odebírat a případně jaká metodika se k nim vztahuje. Rádi Vám pomůžeme s výběrem a Vašimi dotazy ohledně této problematiky.

https://www.skcltd.com/catalogues/download-catalogue.html

T

The Essential Systems & Consumables for High Performance LC Purification

Interchim FLASH brochureTato brožura obsahuje 2 nové systémy pro procesní purifikaci: PuriFlash 535XL (jedná se o ekvivalent k přístroji XS520, avšak s vyšší účinností díky vyššímu tlaku a průtoku : 35 bar a 400 ml/min) a puriFlash 5015XL (nahrazuje systém 5007 a má také vyšší účinnost: 15 bar a 825 ml/min).

 • PuriFlash 535XL s max. průtokem 400 ml/min umožnuje použití kolon F1600 (104 mm ID) při optimálním průtoku (383 ml/min)

 • Přístroj PuriFlash 5015XL nabízí použití 3 kg Flash kolon se sorbentem C18 (50µm, 30µm)

 • S kolonami 3 kg , (150 mm ID) lze použít >3,5 kg C18 sorbentu

The Essential Systems & Consumables for HPLC Purification

Flash chromatography brochureInterchim vydal novou brožuru k Flash chromatografii - The Essentials & Consumables for High Performance LC Purification. Najdete v ní mimo jiné i informace o SW Genius, který nabízí:

 • Snadný převod metody TLC do metody FLASH
 • Vylepšení metody pomocí Genius
 • Optimální Flash podmínky pro purifikaci

Thermo Scientific Virtuoso

Virtuoso Vial Identifications SystemSystém k identifikaci vialek.

TSI - Měření prachu a aerosolů

DustTrak DRXMonitory aerosolu DustTrak ™ II a DustTrak ™ DRX jsou bateriové laserové fotometry, které poskytují údaje o koncentraci částic v reálném čase pro aerosolové kontaminanty, jako je prach, kouř, výpary a mlha. Přístroje využívají systém vzduchového pláště, který izoluje aerosol v optické komoře, a umožňuje udržovat optiku čistou a snížit údržbu na minimum.

KATALOG ke stažení.

U

Ultrazvukové lázně Argolab

Ultrasonic bathsNové ultrazvukové čističky Argolab jsou celo-nerezové a nabízíme je v analogové nebo digitální verzi. Více informací najdete v přiloženém letáku. Stačí, když kliknete na obrázek.

Unical 9000

Řídící systém Unical 9000 umožňuje čištění senzorů bez přerušení procesu i při měření přímo v tlakové nádobě. Jednotná 9000

UTC Aplikace s použitím QuEChERS

UTC Aplikace s použitím QuEChERSQuEChERS Booklet

Slovo QuEChERS je zkratka pro Quick (rychlý), Easy (lehký), Cheap (levný), Effective (efektivní), Rugged (robustní) and Safe (bezpečný). Je to technika extrakce a pročištění vzorků, která se používá při analýze různých reziduí v hydratovaných zemědělských produktech. Původně byl QuEChERS vyvinut na analýzu ovoce a zeleniny, ale dnes je ho možné použít na různé zemědělské produkty. Kombinuje několik kroků úpravy vzorku a rozšiřuje rozsah získaných analytů ve srovnání se staršími a zdlouhavými extrakčními metodami. Rychlé rozšiřování technik QuEChERS je způsobeno potřebou stanovení stopových množství analytů v široké škále výrobků.

Kliknutím na obrázek si můžete stáhnout brožuru s detailními informacemi.

UTC Produkty pro enviromentální analýzy

UTC Produkty pro enviromentální analýzyUTC Enviro Catalog

Společnost UTC, která byla založená v roce 1986, se postupně rozrostla na uznávaného lídra v testování drog, farmaceutické, klinické a environmentální oblasti a v zemědělském průmyslu. Široký sortiment vysoce reprodukovatelných SPE kolonek umožňuje konzistentní techniku extrakce. Odborné znalosti ve výrobě sorbentů do kolonek umožňují lepší kontrolu chemických procesů při výrobě vysoce kvalitních fází navázaných na silikagelových nebo polymerních nosičích. Sorbenty jsou k dispozici ve formátech SPE kolonek, 96 a 48 jamkových destiček, uzavřených kolonek a mikrozkumavek.

Kliknutím na obrázek si můžete stáhnout brožuru s detailními informacemi.

Aplikace v environmentální oblasti

Aplikační manuál pro analýzy v oblasti životního prostředí a potravin zde.

UTC Produkty pro forenzní analýzy

UTC Produkty pro forenzní analýzyUCT SPE-Forensic Catalog

Společnost UTC, která byla založená v roce 1986, se postupně rozrostla na uznávaného lídra v testování drog, farmaceutické, klinické a environmentální oblasti a v zemědělském průmyslu. Široký sortiment vysoce reprodukovatelných SPE kolonek umožňuje konzistentní techniku extrakce. Odborné znalosti ve výrobě sorbentů do kolonek umožňují lepší kontrolu chemických procesů při výrobě vysoce kvalitních fází navázaných na silikagelových nebo polymerních nosičích. Sorbenty jsou k dispozici ve formátech SPE kolonek, 96 a 48 jamkových destiček, uzavřených kolonek a mikrozkumavek.

Kliknutím na obrázek si můžete stáhnout brožuru s detailními informacemi.

Aplikace ve forenzní oblasti

Aplikační manuál pro analýzy v klinické, forenzní a biochemické oblasti zde.

V

Váhy XS

Váhy XSUvádíme na trh nové váhy řady XS. Leták k těmto vahám si můžete stáhnout zde.

Vicam - katalog

Vicam 2015 Product guideVICAM se zaměřuje na diagnostická řešení v oblasti kontroly a ochrany potravin, jakož i na kvalitu krmiv. Proto vydal VICAM velmi pěkný a přehledný katalog, ve kterém najdete nejen imunoafinitní kolonky pro analýzu celé řady mykotoxinu, ale i diagnostické kity, které vynikají svou jednoduchostí a rychlostí a jsou vhodné pro malé laboratoře na farmách a všude tam, kde se skladují zemědělské produkty. Katalog si stáhněte zde (4.35MB)

Vicam - kontrola kvality produktů s obsahem kanabinoidů

Brožura vicamKanabinoidy se v poslední době využívají jednak v medicíně, jednak v kosmetických výrobcích. Pro zajištění kvality výrobků s kanabinoidy se kontroluje i obsah mykotoxinů. Zde si můžete stáhnout brožuru věnovanou kontrole kvality produktů s obsahem kanabinoidů..

VICI Jour 2018

Katalog VICI Jour je ke stažení kliknutím na obrázek. VICI Jour 2018

VICI Valco 2018

Katalog VICI Valco je ke stažení kliknutím na obrázek. VICI Valco 2018

Y

YMC - Bioinert columns for bioseparations and coordinating compounds

Níže naleznete informace o nových bioinertních kolonách pro bioseparace.

YMC - BioPro IEX Resins

YMC - BioPro IEX ResinsKatalog si stáhnete zde.

YMC - chirální kolony

Katalog si stáhnete na následujím odkazu https://ymc.eu/d/brDfQ

YMC - Linear Scale-Up in Preparative LC Method Development

Máme pro vás novou technickou nótu od společnosti YMC o procesu lineárního škálování.

Náhled nóty a pdf ke stažení naleznete níže.

YMC - nový katalog

Katalog YMCYMC vydalo nový katalog pro rok 2019. Najdete v něm mnoho zajímavých novinek:

 • univerzální (U)HPLC kolony se 6 modifikacemi
 • kolony Meteoric-Core s částicemi obsahujícími pevné jádro
 • imobilizované polysacharidové kolony pro chirální separace
 • kolony pro SFC

Vyžádejte si tištěnou verzi u našich regionálních zástupců..

Další informace najdete na stránkách výrobce.

YMC - nový průvodce řešením problémů s (U)HPLC

Zažili jste někdy problémy s novou metodou?

Existuje mnoho možných důvodů pro tyto problémy a jejich hlavní příčinu je těžké najít. Náš nový průvodce odstraňováním problémů s (U) HPLC poskytuje snadný rozpis potenciálních řešení pro nejběžnější problémy analytické kapalinové chromatografie. Se 40 stránkami užitečných tabulek, preventivními opatřeními a tipy k eliminaci nežádoucích účinků na vaše analýzy je tato příručka dokonalým společníkem na cestě k bezproblémovým rutinním výsledkům.

Průvodce se stáhněte zde a udělejte první krok k bezproblémové rutině.

YMC - Oligonucleotide Columns

V níže nalezente brožuru s kolonami vhodnými pro separace a stanovení Oligonukleotidů a aminokyselin.

YMC - preparativní skleněné kolony PILOT plus

Katalog si stáhnete zde. YMC_Pilot_Brochure

Kliknutím na obrázek spustíte videoprezentaci kolon PILOT plus.

YMC - skleněné kolony

Katalog si stáhněte zde. YMC Glass Columns

Nové produktové video ke kolonám ECO zde.

Nové produktové video ke kolonám ECOPLUS zde.

YMC - Vysokoteplotní skleněné kolony YMC pro laboratorní použítí 

Níže naleznete katalog YMC - vysokoteplotních skleněných kolon of firmy YMC pro laboratorní použítí.

YMC fáze pro Biochromatografii

Níže naleznete nový katalog YMC kolon pro biochromatografii. YMC fáze pro Biochromatografii

YMC kapilární kolony pro MicroLC / NanoLC

Kapilární kolony pro reverzní fázi s materiálem YMC-Triart C18, C8 (120 A), YMC-Pack ODS, C8, C4 (120, 200 a 300 Å)
a další z nabídky YMC.YMC capillary columns for MicroLC/NanoLC

Katalog si stáhnete zde.

YMC Triart HPLC kolony

YMC představuje nový aktualizovaný katalog Triart Hybrid (U)HPLC kolon.

Největší novinky v katalogu jsou:

 • Rozšířený rozsah pH/teploty u kolony YMC-Triart Bio C18

 • Možnosti bioinertního hardwaru u kolon YMC-Accura Triart (str. 66-69)

 • Přidány apliakce na kolonách s ID 1 mm YMC-Triart (str. 11 a 14)

 • Několik nových aplikací, např. na glyfosáty nebo nitrosaminy (str. 30/31)

Níže si můžete stáhnout katalog.

YMC – Cannabis Testing

Katalog si stáhnete zde.YMC – Cannabis Testing

YMC_Analysis-and-Purification-of-Oligonucleotides-by-AEX-and-IP-RP

Tato brožura je pro všechny laboratoře, které se zabývají analýzou a/nebo purifikací oligonukleotidů. Důraz je kladen především na iontoměničovou chromatografii (IEX) a použití reverzní fáze s ionto-párovými činidly (IP-RP). Pro oba separační módy jsou hlavními aspekty výběr vhodné stacionární a mobilní fáze a také nastavení optimální teploty. Vše je v souladu s požadavky na postupné zvýšení separačního procesu / Scale-up.

V tomto dokumentu jsou uvedeny následujícími aspekty:

 • Úvod do terapeutických oligonukleotidů od Valentiny D’Atri, PhD, University of Geneva

 • Separační módy v kapalinové chromatografii pro terapeutické oligonukleotidy

 • Aniontová výměnná chromatografie

 • Reverzní fázová chromatografie s iontovým párováním

 • Důležitá hlediska pro zatížitelnost a zvětšení