0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Reference

Kolona Arion Polar C18

Vendula Kubíčková, Zuzana Račová, Jan Strojil, Petr Santavý a Karel Urbánek, Separace ampicilinu na polárně endkapované fázi: Vývoj metody HPLC k dosažení jeho správného dávkování v kardiochirurgii, Acta Chomatographica 35 (2023) 1, 1-9. Odkaz na článek

Kolona Arion Plus C18

M. Brenkus, P. Tölgyessy, V. Koperová Návojová, M. Kirchner, S. Hrouzková, Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků, ftalátových esterů, alkylfenolů a alkyfenolethoxylátů v sedimentu pomocí simultánní fokusované ultrazvukové extrakce pevná látka–kapalina a disperzní extrakce pevná fáze čištění následované kapalinovou chromatografií, Microchemical Journal 200 (2024) 110299

Chirální kolony

Chirální separace polárních látek, jako jsou nativní aminokyseliny a peptidy, představuje náročný chromatografický úkol. Vzhledem k rostoucímu počtu peptidických léčiv, zejména krátkých antimikrobiálních peptidů, je tato výzva v dnešní době stále častěji přijímána. Nicméně z nepřeberného množství dostupných chirálních stacionárních fází, jen málo z nich vykazuje požadovanou enantioselektivitu vůči ionizovaným analytům. Některá omezení v chirálním rozlišení peptidů komerčními chirálními iontoměniči již byly zdokumentovány. Proto jsme do struktury zwitteriontového selektoru na bázi Cinchona zavedli dipeptidovou jednotku s cílem dosáhnout vyšší podobnosti mezi selektorem a peptidovými analyty.

Kolony Arion

  • M. Mžika, N. Váňová, M. Kriegelstein, M. Hroch, Differential adsorption of an analyte and its D4, D5 and 13C6 labeled analogues combined with instrument-specific carry-over issues: The Achilles' heel of ibrutinib TDM, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 206 (2001). Odkaz na článek.