0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Seznamy aplikací

A

Aditiva v plastech (#338)

Polymerní přísady jsou důležité pro stabilizaci ve výrobním procesu a stabilizaci v průběhu času. Tato aplikační poznámka ukazuje analýzu vybraného procesu, UV a oxidačních stabilizátorů široce používaných v polymerech. Vzorky se extrahují pod zpětným chladičem a po vysrážení polymeru se aditiva analyzují pomocí HPLC. Výsledky jsou zásadní pro kontrolu kvality.

Aflatoxiny a ochratoxin metodou HPLC/FLD (APK #344)

Aflatoxin je karcinogen skupiny 1 a je produktem plísní. Ochratoxin je mykotoxin produkovaný houbou Aspergillus ochraceous a také několika druhy hub Penicillium. Je považován za potenciální karcinogen a je známo, že způsobuje poškození ledvin. Všechny tyto mykotoxiny jsou celosvětově monitorovány a povolené koncentrační limity závisí nejen na území, ale také na matrici potravin/krmiv a jsou dány místními správami.

Aflatoxiny metodou LC/MS (APK #343)

Aflatoxiny jsou karcinogeny skupiny 1 a jsou přirozeným produktem plísní. Mykotoxiny jsou celosvětově monitorovány a povolené koncentrační limity závisí nejen na území, ale také na matrici potravin/krmiv a jsou dány místními správami.

Alkaloidy - deriváty xantinu (APK #293)

Xantinové alkaloidy se přirozeně vyskytují v rostlinách, jako jsou např. kakalo, čaj, kávovník. Jejich využití je především díky jejich stimulačním efektům a sledují se především v potravinách a nápojích (čokoláda, kakaový prášek, energetické nápoje).

Aminy (APK #458)

Tato aplikace ukazuje velmi pěknou symetrii a separaci aromatických aminů ve směsi pro Engelhardtův test.

Aminy a aromáty (APK #378)

Aminy jsou skupinou sloučenin, které není snadné oddělit. Novel ASTRA ® DM fáze s polární vloženou skupinou a polárním selektorem umožňuje separaci různých aminů a polárních organických sloučenin. Píky vykazují vynikající symetrii za uvedených podmínek.

Amitraz ve Varidolu (APK #346)

Výzkumný ústav včelařský vyrábí roztok Amitrazu v koncentraci 125 mg/l, který se používá jako insekticid. HPLC kolona ARION® Plus C18 vykazuje mnohem menší kontaminaci finálním produktem, který obsahuje těžkou matrici (frakce aromatické nafty). I po mnoha analýzách chromatogram ukazuje pík s vysokým faktorem symetrie/tailingu (1,019).

Ampicilin v lidské krevní plazmě (APK #409)

Přesná, jednoduchá a selektivní metoda HPLC/UV byla zavedena a ověřena pro stanovení antibiotika AMP jako vhodná metoda v kardiochirurgii, která se nemusí používat pouze v kardiochirurgii. Bylo prokázáno, že nová kolona ARION ® Polar C18 účinně odděluje AMP v lidské krevní plazmě.

Analýza aminokyselin v lidské moči (APK #505)

Analýza aminokyselin v moči je vynikajícím nástrojem pro identifikaci gastrointestinálních a renálních dysfunkcí. Může také poskytnout podpůrné informace o nutričních nedostatcích vitamínů a minerálů. Souprava MetAmino® poskytuje rychlou, jednoduchou a přesnou metodu pro kvantitativní stanovení širokého panelu aminokyselin v moči. Test odráží aktuální dietu a může být použit k posouzení dopadu dietních změn.

Analýza aminokyselin v lidském krevním séru (APK #506)

Aminokyseliny hrají důležitou roli v životních procesech lidského organismu. Používají se jako stavební kameny pro bílkoviny a regulují klíčové metabolické dráhy. S metabolickými poruchami aminokyselin souvisí mnoho druhů duševních poruch, onemocnění jater a imunitního systému. Profil AA, stanovený v lidském krevním séru, se používá pro včasnou diagnostiku různých onemocnění. Tato aplikace ukazuje profil aminokyselin ve zdravém lidském krevním séru testovaném soupravou LC-MS MetAmino®.

Analýza aminokyselin v pivu (APK #497)

Chuťovou rozmanitost piva silně ovlivňují aminokyseliny a bílkoviny pocházející ze surovin a technologických postupů vaření piva. Pomocí naší sady LC-MS MetAmino® Kit jsme testovali vzorek piva Budvar. V aplikaci naleznete srovnání chromatogramů standardu a piva Budvar 12˚.

Analýza aminokyselin ve spermatu Tilapie (APK #501)

Aminokyseliny hrají cennou roli ve spermatogenezi, úspěchu oplodnění a dopadu na přežití mladých ryb. Tato aplikace ukazuje profil aminokyselin ve spermatu Tilapia testovaném pomocí soupravy LC-MS MetAmino®. Údaje umožňují lépe porozumět úpravě krmné dávky potřebné ke zvýšení reprodukční funkce a populace druhů krmných ryb.

Antioxidanty v polyolefinovém granulátu (APK #374)

Antioxidanty/UV stabilizátory v polyolefinovém granulátu jsou analyzovány standardní adiční metodou. Tyto polymery se používají jako katalytická média při zesíťování a dalším zpracování.

Atorvastatin a produkty fotodegradace (APK #406)

Metoda HPLC s UV a FLD detekcí byla optimalizována pro hodnocení kinetiky fotochemické degradace atorvastatinu ve vodných roztocích za světelných podmínek relevantních pro přírodní vody. Znalost relativního podílu atorvastatinu a jeho degradačních produktů ve vodním roztoku je nezbytná pro další studium potenciálního toxického účinku samotného atorvastatinu a směsi produktů fotochemické degradace atorvastatinu ve vodním prostředí.

Avenanthramidy (APK #326)

Avenanthramidy (AVN) jsou fenolické alkaloidy, které se nacházejí hlavně v ovsu. Díky svým protizánětlivým účinkům a antioxidačním aktivitám se používají v různých doplňcích stravy a dermatologických produktech.

Azithromycin (APK #329)

Azithromycin je antibiotikum používané k léčbě mnoha různých typů infekcí. Patří do skupiny zvané makrolidy a má poměrně širokou antibakteriální aktivitu.

B

Beta blokátory (APK #371)

Betablokátory jsou také známé jako beta-adrenergní blokátory. Používají se jako léky, které snižují krevní tlak.

C

Cefazolin sodný (APK #453)

Cefalosporinové antibiotikum cefazolin sodný je široce používán v lékařské praxi. Kolona ARION® Polar C18 poskytuje dokonalý rozlišovací faktor a symetrii píků podle lékopisné metody pro stanovení sodné soli cefazolinu.

Ceramidy (APK #484)

Ceramidy jsou skupinou molekul mastných kyselin. Hrají roli ve funkci kožní bariéry a také podporují vývoj mozku a udržují funkci buněk. Jsou široce používány jako zvlhčovač v různých kosmetických a osobních produktech. Aplikace ukazuje citlivou LC/MS metodu pro rychlé stanovení různorodé skupiny ceramidů.

Chemické látky vznikajícího zájmu v říční vodě (APK #469)

Chemické znečištění způsobuje obrovské škody na vodním prostředí. Současné stanovení znečišťujících látek s různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi, jako jsou pesticidy, metabolity, produkty osobní péče, chemikálie související s plasty, je vždy náročné. Aplikace ukazuje citlivou LC/MS metodu pro rychlé stanovení různých skupin znečišťujících látek v říčních vodách.

Chinolony (APK #410)

Chinolonové antibakteriální látky jsou léky používané ve veterinární medicíně k léčbě bakteriálních infekcí. Analýza zbytkového množství léčiv v potravinách je důležitá pro sledování kontroly kvality produktů živočišného původu. Tato aplikace jasně ukazuje separaci 16 chinolonů pomocí techniky LC/MS.

Citráty v infuzním roztoku (APK #370)

Citrát je chemický stabilizátor používaný v infuzních roztocích. Infuze citrátu je však zodpovědná za snížení arteriálního krevního tlaku. Je tedy velmi důležité udržovat optimální koncentraci v citrátové infuzi.

D

Denatonium benzoát v ethanolu (APK #294)

Denatoniumbenzoát je na celém světě považován za nejvíce hořkou sloučeninu, a proto se používá jako denaturační činidlo etanolu, aby se zabránilo jeho zneužití. Tato aplikace ukazuje rychlou izokratickou eluci pro zvýšení produktivity v laboratoři.

Dihydrotestosteron (APK #478)

Dihydrotestosteron (DHT) je androgenní hormon syntetizovaný především v prostatě. DHT hraje primární roli při formování mužských genitálií během embryogeneze a v dospělosti působí jako primární androgen v prostatě a vlasových folikulech. V lékařství se využívá především při léčbě nízké hladiny testosteronu. Bifenylová kolona ARION® umožňuje stanovit DHT s dostatečným faktorem tailing a rozlišovacím koeficientem v komplexní směsi pomocných látek v hotové lékové formě.

Doplňky stravy (APK #473)

Potravinové doplňky jsou nyní celosvětovým trendem. Koncentrované zdroje živin, vitamínů a aminokyselin slouží k podpoře normální nutriční rovnováhy a zdravého životního stylu. Tato aplikace ukazuje současné stanovení cAMP, fenylalaninu, tryptofanu, FAD, kyseliny jablečné a citrónové přesnou metodou HPLC.

F

FAME (APK #388)

Mastné kyseliny jsou karboxylové kyseliny s dlouhým postranním uhlíkovým řetězcem, které se typicky nacházejí v lipidech. Tyto kyseliny se liší počtem atomů uhlíku v řetězci a počtem dvojných vazeb v řetězci. Podle počtu dvojných vazeb rozlišujeme nasycené mastné kyseliny (SFA), mononenasycené mastné kyseliny (MUFA) a polynenasycené mastné kyseliny (PUFA). Trans mastné kyseliny jsou nenasycené mastné kyseliny, ve kterých je alespoň jedna dvojná vazba v trans poloze. Kapilární kolona LION™ LN-FAME byla navržena tak, aby poskytovala požadovanou polaritu vysoce kyanopropylovou fází (G48). V této aplikační poznámce můžete vidět rychlé, robustní a reprodukovatelné základní oddělení 37 nejběžnějších FAME.

Fenoxymethylpenicilin - stanovení nečistot (APK #330)

Tato aplikace zobrazuje stanovení nečistot fenoxymethylpenicilinu podle Ph. Eur.

Flavonoidy a jejich sulfatované metabolity metodou HPLC (APK #462)

Flavonoidy mají antioxidační a antivirové vlastnosti a jsou široce používány jako léky a doplňky stravy. Sulfatická reakce flavonoidních sloučenin je součástí metabolismu savců. Prezentovaná metoda umožňuje separovat mateřské sloučeniny luteolin, kvercetin, silychristin a jejich sulfatované deriváty v reakčních směsích enzymatické sulfatace.

Fotosyntetické pigmenty (APK #483)

Tato aplikace ukazuje metodu analýzy hlavních fotosyntetických pigmentů v extraktech z listů ibišku a extraktu z buněk řasy Emiliania huxleyi. Kolona ASTRA ® C18-HE umožňuje dosáhnout dobré separace pigmentů, což je vždy náročné.

Furany v transformátorovém oleji (APK #315)

Analýza furanů spolu s deaktivátorem kovů rozpustným v oleji je důležitou analýzou pro sledování degradace izolace vinutí v transformátorech. Přítomnost furanů v transformátorových olejích ukazuje na stupeň degradace izolace a nutnost výměny transformátoru.

G

Glukonát vápenatý v injekčním roztoku (APK #474)

Vápník se přirozeně vyskytuje v těle a je nezbytný pro normální funkci svalů a nervů. Je potřeba ke správnému fungování srdce a ke srážení krve. V injekcích se používá ve formě soli glukonátu vápenatého. Prezentovaná metoda ukazuje procesní kontrolu glukonátu vápenatého a stabilizačního sacharátu vápenatého v injekčním roztoku.

Glukuronid API metodou LC/MS (APK #372)

Tato aplikace ukazuje vysokou stabilitu HPLC kolony ASTRA® ve farmakokinetickém testu. API se používá v hypolipidemické terapii upravující hladinu cholesterolu v lidském těle.

Glykosidy stévie (APK #387)

Stevia rebaudiana Bertoni je rostlina využívaná pro svou sladkou chuť. Zahrnuje glykosidy, které se používají jako sladidla v potravinářském průmyslu.

H

Herbicidy metodou LC/MS (APK #357)

Tato aplikace ukazuje separaci vybraných herbicidů ze skupiny kyseliny pikolinové a kyseliny fenoxyoctové .

HMF v infuzním roztoku (APK #369)

Hladiny degradačního produktu, 5-hydroxymethylfurfuralu (5-HMF) , v injekci dextrózy jsou důležitým stanovením ve farmaceutických vzorcích a farmakokinetických studiích. ASTRA ® DM vykazuje lepší retenci polárních sloučenin.

HMF v sirupu (APK #312)

5-Hydroxymethylfurfural (5-HMF) vzniká z fruktózy nebo glukózy tepelnou úpravou potravin. HMF a jeho deriváty/metabolity jsou genotoxické, mutagenní a mohou být karcinogenní. Proto je HMF analyzován v různých potravinách, jako jsou ovocné a zeleninové produkty, instantní káva a med.

Hodnocení degradace diltiazemu (APK #407)

Metoda HPLC/UV byla optimalizována pro hodnocení degradace blokátoru diltiazemu . Kinetika fotochemické degradace této benzodiazepinové struktury byla studována ve vodném roztoku.

Hořké kyseliny v chmelu (APK #311)

Alfa-hořké kyseliny jsou prekurzory iso-α-hořkých kyselin, které vznikají během procesu vaření piva. Jsou přítomny ve chmelu (Humulus Lupulus L.) a jejich obsah závisí na rostlinných druzích a podmínkách pěstování. Iso-α-hořké kyseliny dodávají pivu ceněnou hořkou chuť.

Hymekromón - analýza čistoty (APK #386)

Hymekromón je lék používaný jako choleretikum a antispasmodikum k léčbě žluči.

I

Ibuprofen (APK #307)

Ibuprofen je látka ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků. Aby bylo uvolňování léčiva cílené na základě změny pH (postupné uvolňování až 30 dní), používá se vazba na polymerní nosič.

Ipidakrin (APK #303)

Ipidacrin je lékový inhibitor acetylcholinesterázy vyráběný pro léčbu poruch paměti způsobených různými nemocemi. Tento lék byl poprvé syntetizován Národním výzkumným centrem pro biologicky aktivní sloučeniny (Ruská federace).

K

Kanabinoidy (APK #310)

Kanabinoidy jsou stále populárnější díky svým zdravotním účinkům a dekriminalizaci jejich užívání. Důležitou roli hrají analytické kolony, které mohou nabídnout vhodné rozlišení. Úkolem je dosáhnout oddělení kritického páru – CBD a CBG .

Klonazolam (APK #381)

Xanax je anxiolitikum na bázi benzodiazepinu alprazolamu . Padělky Xanaxu mohou obsahovat jako hlavní složku kofein, dále klonazolam a flualprazolam , které mají oba silné sedativní účinky, jsou schopny vyvolat amnézii a patří do skupiny nových psychoaktivních léků.

Kodein fosfát (APK #466)

Kontrola účinných farmaceutických látek by měla splňovat přísné požadavky lékopisných monografií. Sloupec ARION® Plus C18 poskytuje perfektní odkalování faktor a rozlišovací koeficient podle USP Monografie pro kodeinfosfát ve srovnání s konkurenční kolonou.

Konzervační látky v kofeinových nápojích (APK #390)

Sodné a draselné soli kyseliny benzoové a kyseliny sorbové jsou dobře známé potravinářské konzervační látky. Povolené množství v potravinách je přísně regulováno s úrovní v závislosti na skupině potravin. Například evropské nařízení ES 1333/2008 stanoví pravidla pro potravinářské přídatné látky: definice, podmínky použití, označování a postupy.

Konzervační látky v sirupu (APK #356)

Sodné a draselné soli kyseliny benzoové a kyseliny sorbové jsou dobře známé potravinářské konzervační látky. Povolené množství v potravinách je přísně regulováno v závislosti na skupině potravin. Například evropské nařízení ES 1333/2008 stanoví pravidla pro potravinářská aditiva: definice, podmínky použití, označování a postupy.

Kyselina 2-formylbenzensulfonová v zinkovacích lázních (APK #498)

Chemické přísady jsou široce používány v technologii galvanického pokovování. Tato aplikace ukazuje metodu HPLC pro stanovení kyseliny 2-formylbenzensulfonové, která se používá jako přísada do zinkovacích lázní.

Kyselina acetylsalicylová (APK #317)

Kyselina acetylsalicylová je velmi známá jako lék Aspirin a používá se ke snížení bolesti a horečky. Dodává se i pod jinými značkami, jako je Acylpyrin nebo Anopyrin . Tato aplikační poznámka uvádí stanovení nečistoty – kyseliny salicylové v konečném produktu.

L

Laktoferin v mléce (APK #400)

Laktoferin (LT) je glykoprotein, který patří do skupiny transferinů. Je to protein s molekulovou hmotností 80 kDa vázající železo. Laktoferin má mikrobiální vlastnosti proti mnoha mikroorganismům (bakterie, viry a houby včetně parazitů). Je jednou z nespecifických složek imunitního systému a má protirakovinné a protizánětlivé vlastnosti.

Laktoferin je široce zastoupen v různých živočišných tekutinách, především v mléce, slinách a slzách. Při výrobě těchto klíčových složek kojenecké výživy se odděluje od hovězího mléka. Laktoferin se také používá jako doplněk stravy na podporu přirozeného imunitního systému, střevního mikrobiomu a zdravé pokožky.

Laktoferrin v kozím mléce (APK #405)

Laktoferin (LT) je glykoprotein, který patří do skupiny transferinů. Je to protein s molekulovou hmotností 80 kDa vázající železo. Laktoferin má mikrobiální vlastnosti proti mnoha mikroorganismům (bakterie, viry a houby včetně parazitů). Je jednou z nespecifických složek imunitního systému a má protirakovinné a protizánětlivé vlastnosti.

Laktoferin je široce zastoupen v různých živočišných tekutinách, především v mléce, slinách a slzách. Při výrobě těchto klíčových složek kojenecké výživy se odděluje od hovězího mléka. Laktoferin se také používá jako doplněk stravy na podporu přirozeného imunitního systému, střevního mikrobiomu a zdravé pokožky.

Lutein v doplňcích stravy (APK #413)

Lutein a Zeaxanthin jsou karotenoidy používané v různých doplňcích stravy. Úkolem této aplikace bylo vyvinout metodu, která nahradí dichlormethanovou mobilní fázi nechlorovanými rozpouštědly.

M

Mastné kyseliny (APK #457)

Kontrola profilu mastných kyselin ve vzorcích krve je aktuální vzhledem k roli mastných kyselin jako biomarkerů v patogenezi aterosklerózy. Kapilární kolona LION™ LN-FAME HT GC poskytuje separaci 40 mastných kyselin s vynikající reprodukovatelností a robustností.

Metabolity ATP (APK #358)

Tato aplikace byla vyvinuta Ústavem organické chemie a biochemie, skupinou pro syntézu radioaktivně značených sloučenin. Ukazuje separaci nukleosidů a nukleosidových fosfátů , které jsou analyzovány v různých aplikacích, např. metabolismus purinů, biosyntéza, genetický kód a klinické studie.

Metabolity kofeinu (APK #401)

Metoda HPLC/UV byla vyvinuta, optimalizována a validována pro analýzu kofeinu a jeho vybraných metabolitů ( kyselina 1-methylurová, theobromin, paraxanthin, theofylin ) v moči. Metoda se také používá pro kvantifikaci kofeinu v různých vzorcích potravin.

MHA (APK #332)

Doplněk krmiva MHA® – celým názvem kyselina DL-2-hydroxy-(4-methylthio)butanová, se v krmivu používá pro své antibakteriální a antioxidační účinky. MHA® je také organickým zdrojem vápníku.

Monitorování ethylenoxidu (APK #426)

Systém k měření etylenoxidu v pracovním prostředí umožňuje měřit 1, 4, 6, 8 nebo 10 vzorků z různých odběrových míst dle požadavků uživatele (v ekonomické jednokanálové verzi). Dvoukanálová verze poskytuje dvojnásobný počet vzorkovacích bodů se stejným intervalem měření. Systém se skládá z plynového chromatografu (GC) s plamenoionizačním detektorem (FID), selektoru vzorků a plynového boxu až pro 10 vzorkovacích bodů, PC s řídícím softwarem ETOx a chromatografickým softwarem (Clarity) a skříně s hardwarovými řídícími moduly. Celý systém včetně řídicího softwaru je dodáván jako řešení na klíč dle požadavků zákazníka.

Monosacharidy, disacharidy a cukerný alkohol (APK #354)

Analýza sacharidů a cukerného alkoholu je jedním z nejběžnějších kritérií při analýze potravin a nápojů v odděleních kontroly kvality výrobců a v kontrolních laboratořích. Tato analýza cukrů a cukerných alkoholů se také používá k detekci falšování potravin a nápojů.

N

Námelové alkaloidy (APK #444)

Námelové alkaloidy jsou mitotoxiny produkované několika druhy hub. Mnoho různých obilovin může být kontaminováno námelovými alkaloidy, které způsobují otravu u lidí a zvířat, je známý jako ergotismus. Navzdory opatřením přijatým v zemědělské praxi pro čištění zrna je kontrola námelových alkaloidů stále aktuální, s ohledem na nízké toxikologické limity těchto mitotoxinů.

O

Oligonukleotidy (APK #308)

Aplikace ukazuje čištění nukleotidů na koloně ARION® ve srovnání s našimi konkurenty
BDS a BDS-klonové kolony.

Oligonukleotidy II (APK #348)

ARION ® Polar C18 vykazuje mnohem lepší retenci a rozlišení v analýze GC 52% oligonukleotidů než konkurenční kolona vyvinutá pro tuto aplikaci.

Opioids API (APK #475)

Opioidy mohou být použity v lékařství k léčbě bolesti a ke zvládání abstinenčních příznaků. Kolona ASTRA ® Phenyl-Hexyl-HE umožňuje separovat směs opioidů s dostatečnými rozlišovacími koeficienty ve srovnání s konkurenční kolonou.

Opioidy a tramadol a jejich metabolity metodou LC/MS (APK #349)

Tato aplikace ukazuje metodu LC/MS pro nejběžnější opiáty a jejich metabolity analyzované toxikologickými laboratořemi.

Organické kyseliny (APK #355)

Identifikace a kvantitativní analýza hlavních organických kyselin v ovoci a zelenině je považována za velmi důležitou pro potravinářský a nápojový průmysl. Organické kyseliny hrají významnou roli svým vlivem na chuť, stabilitu a trvanlivost. Organické kyseliny vznikají při aerobní oxidaci sacharidů, bílkovin a tuků ve většině biologických systémů.

Organické kyseliny (APK #439)

Tato aplikace ukazuje stanovení vinné, jablečné, šikimové, mléčné, citrónové a kyseliny jantarové. Vyváženost množství těchto sloučenin ovlivňuje chuť a chuť vín a ovocných šťáv. Sloupec ASTRA® poskytuje simultánní stanovení organických kyselin s dobrým rozlišením píků při nízkých mezích koncentrace.

P

Penicilin - stanovení nečistot (APK #314)

Penicilin je dobře známé antibiotikum, které objevil Alexander Fleming. Izoloval ji z plísně Penicillium notatum. Aplikace vykazuje lepší separaci nečistot ve farmaceutické výrobě.

Polární pesticidy pomocí LC-MS/MS

Polární pesticidy se běžně používají v zemědělství. Tato aplikace ukazuje metodu LC-MS/MS pro současné stanovení vysoce polárních pesticidů paraquat, diquat, chlormequat a mepiquat.

Porovnání vybraných fází C18 (APK #396)

Tato aplikace ukazuje srovnání selektivity různých C18 fází na QC směsi. Porovnává parametr hydrofobicity HPLC kolon ARION® a ASTRA® s vybranými kolonami jiných výrobců.

Předčištění adipokinetických hormonů (APK #472)

Adipokinetické hormony (AKH) jsou hmyzí antistresové hormony, které udržují biochemickou a fyziologickou homeostázu těla hmyzu (Kodrík, 2008). AKH jsou okta, nona- nebo dekapeptidy s oběma konci blokovanými: N-konec pyroglutamátovým zbytkem a C-konec amidem. Typicky se pro jejich kvantifikaci v centrálním nervovém systému hmyzu a hemolymfě používá specifická protilátka a metoda ELISA. U posledně jmenovaného je před provedením testu ELISA vyžadováno několik kroků předčištění; zahrnují také extrakční patronu na pevné fázi.
V testu byl použit AKH ze ohnivce Pyrrhocoris apterus známého jako Pyrap-AKH. Jeho struktura je: pGlu-Leu-Asn-Phe-Thr-Pro-Asn-Trp-NH2 (Kodrík et al., 2000).

Příbuzné látky cefazolinu sodného (APK #516)

Separace nečistot s úzkou strukturou je ve farmaceutickém průmyslu vždy náročná kvůli přísným požadavkům na akceptační kritéria chromatografické metody a nízkým limitům pro kvantifikaci nečistot. Tato přihláška ukazuje způsob stanovení příbuzných látek cefazolinu sodného podle Ph. Eur. Monografie. Kolona ARION® Polar C18 umožňuje separovat všechny nečistoty podle metody.

Profil rozpustnosti pyridoxin a benfotiamin (APK #418)

Vývoj metody HPLC pro vitamínové směsi v léčivých přípravcích je vždy náročný s ohledem na požadavky analytických metod ve farmaceutické výrobě. Níže je uveden chromatogram disolučního profilu tablet, které obsahují směs pyridoxin hydrochloridu a benfotiaminu. Kolona ARION® Polar C18 poskytuje perfektní rozlišovací faktor a symetrii píků v dlouhé sekvenci analýzy.

Prostaglandiny (APK #337)

Prostaglandin Active Pharmaceutical Ingredients (API) hrají významnou roli v tělech lidí a zvířat, a proto jsou syntetizovány pro použití v oftalmologii, veterinární a vaskulární léčbě.

Pšeničné pigmenty (APK #344)

Tuto aplikaci vyvinul ALGATECH, Mikrobiologický ústav Akademie věd, Česká republika. Chlorofyly a karotenoidy jsou nezbytnými kofaktory pro kyslíkovou fotosyntézu. Vzhledem k tomu, že obsah a stechiometrie jednotlivých pigmentů se v listech rostlin za různých podmínek prostředí výrazně liší, je kvantifikace pigmentů důležitá pro pochopení fyziologie rostlin, ale také pro sledování kvality potravin.

Purifikace vitellogeninu z včelí hemolymfy (APK #508)

Vitellogeniny, glykolipofosfoproteiny většinou známé a dobře charakterizované jako prekurzory žloutkových proteinů, se podílejí na reprodukci u většiny vejcorodých zvířat. U hmyzu jsou vitelogeniny typicky syntetizovány v tukovém těle, odkud jsou transportovány přes hemolymfu do rostoucích oocytů. Výjimkou nejsou ani včely medonosné: o vitellogeninu (mw asi 200 kDa) je známo, že hraje zásadní roli v reprodukci včel, ale jeho zapojení se zdá být multifunkční, protože vitellogenin ovlivňuje oxidační stres, výživu, imunitu a dlouhověkost včel.

Pyrethroidní insekticidy (APK #517)

Flumetrin a fluvalinát jsou pyrethroidní insekticidy používané k hubení roztočů ve včelstvech. Ošetření těmito insekticidy by mělo být přísně kontrolováno kvůli jejich toxickým účinkům na zdraví včel. Popsaný způsob
umožňuje stanovit flumetrin a fluvalinát v matricích medu a příbuzných biologických vzorků.

Pyrrolizidinové alkaloidy v bylinném čaji (APK #350)

Pyrrolizidinové alkaloidy patří do třídy rostlinných toxinů, které jsou spojovány s onemocněními v tělech lidí a zvířat.

S

Stanovení aromatických uhlovodíků v motorové naftě (APK #519)

Obsah aromatických uhlovodíků v motorové naftě je faktor, který může ovlivnit emise výfukových plynů a charakteristiky spalování paliva, měřeno cetanovým číslem. Tato aplikace ukazuje rychlou a robustní metodu pro stanovení obsahu monoaromatických, diaromatických a polyaromatických uhlovodíků v motorových naftách a ropných destilátech vroucích v rozmezí 150 až 400 °C.

Steroidy (APK #488)

Kvantitativní stanovení steroidů je cenným nástrojem v klinické praxi v diagnostice nemocí souvisejících se steroidy. Tato metoda ukazuje simultánní analýzu širokého panelu steroidů citlivou metodou LC-MS/MS.

Syntetický opioid ve validaci čištění (APK #375)

Tato API je syntetický opiod s přibližně 100krát silnějším účinkem než morfin. Tato aplikace zobrazuje monitorování API během ověřování procesu čištění na stopové koncentrační úrovni.

Syntetický prostaglandin (APK #438)

Syntetický analog prostaglandinu F2α (PGF 2α) se používá ve veterinární medicíně jako luteolytická látka k vyvolání říje a léčbě poruch reprodukce u skotu, prasat a koní. Tato přihláška ukazuje stanovení syntetického prostaglandinu podle patentované metody. Kolona ASTRA ® C18-HE poskytuje dokonalou symetrii píku v dlouhé sekvenci analýzy.

T

Tamsulosin hydrochlorid (APK #292)

Tamsulosin hydrochlorid se využívá při léčbě zvětšené prostaty. Tato účinná látka způsobuje uvolnění svalů prostaty a močového měchýře. Tamsulosin se prodává pod různými obchodními jmény, jako např. Flomax, Urimax, Contiflo XL, Mesir LP, Prostanil MR, Tamsin, Fokusin. Chromatogram zobrazuje stanovení obsahu tamsulosinu hydrochloridu.

Tramadol metodou LC/MS (APK #364)

Tramadol je centrálně působící opioidní analgetikum patřící do farmakoterapeutické skupiny opioidních analgetik. Tramadol se někdy používá v kombinaci s paracetamolem k léčbě středně silné až silné bolesti, kterou trpí pacienti s různými typy bolesti. Tato aplikace byla vyvinuta pro sledování správného dávkování léků.

Triazoly (APK #414)

Triazoly se používají jako meziprodukty pro výrobu API. Tato aplikace ukazuje separaci všech triazolů v jedné analýze.

Trichloroaminplatinát draselný (II) (APK #385)

Trichloroaminplatinát(II) draselný (KTCAP) je klíčovým meziproduktem při syntéze nových platinových protinádorových léčiv.

Tween 80 v léčivech (APK #521)

Tween 80 se používá ke stabilizaci vodných roztoků s léky a také jako emulgátor ve farmaceutickém průmyslu. Používá se také jako přísada při výrobě vakcín. V současné době se přidává do vakcín proti Covid-19. Kolona CHROMSHELL® C18-XB poskytuje pro Tween 80 dobrou symetrii píku a vynikající separaci od ostatních komponent ve srovnání s konkurenční kolonou.

U

Uhlovodíky C10-C40 (APK #389)

Index celkových ropných uhlovodíků (TPH) je typická environmentální analýza. Nahradila metodu infračervené spektroskopie využívající problematická rozpouštědla, tedy freony. Tato analýza plynovou chromatografií (GC) monitoruje uhlovodíky mezi n-dekanem a n-tetrakontanem. Tyto dva uhlovodíky se používají jako ukazatel vzdálenosti a řízení účinnosti vstřikování. Metoda GC má navíc důležitou výhodu – může ukázat typ kontaminace hadrokarbony (např. benzín, nafta, motorový olej) a stav zvětrávání (některé n-alkany během pobytu v prostředí zmizí).

Umělá sladidla a organické kyseliny (APK#313)

Tato aplikace ukazuje paralelní separaci tří skupin sloučenin: nenutričních sladidel , organických kyselin a derivátů xantinu .

V

Vitamin D v krvi (APK #325)

Vitamin D je skupina steroidů, které mají různé účinky na lidský organismus a podporují imunitní systém. Tato aplikace ukazuje LC/MS/MS separaci hydroxylovaných a nehydroxylovaných forem vitaminu D2 a vitaminu D3. Množství jejich hydroxylovaných forem určuje celkový obsah vitaminu D ve vzorku krve. Nehydroxylované formy vitaminu D2 a vitaminu D3 jsou důležité pro analýzu potravin. LC/MS/MS chromatogram ukazuje separaci všech výše uvedených analytů.

Vitamín E a provitamín A v doplňcích stravy (APK #392)

Beta-karoten patří do skupiny karotenoidů. Je prekurzorem vitamínu A a hraje významnou roli jako antioxidant. Alfa-tokoferol je druh vitaminu E. Tato aplikace ukazuje separaci obou sloučenin ve vzorku potravinového doplňku.

Vitamíny A a E (APK #383)

Vitamíny rozpustné v tucích jsou sledovány nejen ve vzorcích pacientů, ale jsou také předmětem kontroly kvality v různých potravinách a doplňcích stravy.

Vitamíny B (APK #384)

Skupina vitamínů B rozpustných ve vodě je široce sledována v doplňcích stravy a v potravinách. Hrají důležitou roli v buněčném metabolismu a syntéze červených krvinek. Tato aplikace ukazuje HPLC separaci vitamínů B1, B2, B3, B6 a B12 .

Vorikonazol a Posakonazol v krevní plazmě (APK #347)

Vorikonazol a Posakonazol jsou antimykotika, která jsou monitorována v plazmě a moči. V této aplikaci byly použity vzorky na bázi krevní plazmy od dárců krve na transfuzní stanici.

Výroba lepidel (APK #511)

Technologický proces výroby lepidel používaných v dřevotřískových a OSB deskách spočívá v polymeraci nebo kondenzaci roztoku formaldehydu a technické močoviny. Tento proces je řízen kontinuálním měřením pH a teploty v reaktorech v tzv. pH okruzích. Pro tyto účely se používají procesní senzory FermPro, jejichž vnitřní tlak dobře izoluje membránu od měřeného média a nedochází tak k přilepení těla elektrody. Pro převod signálu pro vizualizaci je použit jednokanálový vysílač.

Výroba produktů péče o vlasy (APK #512)

Lidské vlasy jsou velmi citlivé na změny pH aplikovaných přípravků. Kromě bezpečnostních důvodů má rozsah pH také velký vliv na účinnost oplachovacích kosmetických produktů. Kontrola pH je povinným testem při výrobě šamponů. Pro tyto účely se používá pH elektroda CHS ChemCleen Lab®. Pracuje v širokém rozsahu teplot a pH.

Výroba tiskových strojů (APK #420)

Tiskové stroje používají 4+4 porty s roztoky barev na bázi etanolu. Každý kanál musí být řízen z hlediska viskozity a pro některé zákazníky musí být vybaven měřením pH. Některé tiskárny používají tyto stroje ve výbušném prostředí. V takových případech musí být tyto přístroje dodány se snímači a převodníky schválenými ATEX.

Z

Zbytková rozpouštědla (APK #419)

Kontrola zbytkových rozpouštědel je povinným testem pro účinné farmaceutické složky. Kolona LION™ LN-1 poskytuje rychlou, robustní a reprodukovatelnou separaci pro většinu běžně používaných rozpouštědel.