0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Seznamy aplikací

A

Aditiva v plastech (#338)

Polymerní přísady jsou důležité pro stabilizaci ve výrobním procesu a stabilizaci v průběhu času. Tato aplikační poznámka ukazuje analýzu vybraného procesu, UV a oxidačních stabilizátorů široce používaných v polymerech. Vzorky se extrahují pod zpětným chladičem a po vysrážení polymeru se aditiva analyzují pomocí HPLC. Výsledky jsou zásadní pro kontrolu kvality.

Aflatoxiny a ochratoxin metodou HPLC/FLD (APK #344)

Aflatoxin je karcinogen skupiny 1 a je produktem plísní. Ochratoxin je mykotoxin produkovaný houbou Aspergillus ochraceous a také několika druhy hub Penicillium. Je považován za potenciální karcinogen a je známo, že způsobuje poškození ledvin. Všechny tyto mykotoxiny jsou celosvětově monitorovány a povolené koncentrační limity závisí nejen na území, ale také na matrici potravin/krmiv a jsou dány místními správami.

Aflatoxiny metodou LC/MS (APK #343)

Aflatoxiny jsou karcinogeny skupiny 1 a jsou přirozeným produktem plísní. Mykotoxiny jsou celosvětově monitorovány a povolené koncentrační limity závisí nejen na území, ale také na matrici potravin/krmiv a jsou dány místními správami.

Alkaloidy - deriváty xantinu (APK #293)

Xantinové alkaloidy se přirozeně vyskytují v rostlinách, jako jsou např. kakalo, čaj, kávovník. Jejich využití je především díky jejich stimulačním efektům a sledují se především v potravinách a nápojích (čokoláda, kakaový prášek, energetické nápoje).

Aminy (APK #458)

Tato aplikace ukazuje velmi pěknou symetrii a separaci aromatických aminů ve směsi pro Engelhardtův test.

Aminy a aromáty (APK #378)

Aminy jsou skupinou sloučenin, které není snadné oddělit. Novel ASTRA ® DM fáze s polární vloženou skupinou a polárním selektorem umožňuje separaci různých aminů a polárních organických sloučenin. Píky vykazují vynikající symetrii za uvedených podmínek.

Amitraz ve Varidolu (APK #346)

Výzkumný ústav včelařský vyrábí roztok Amitrazu v koncentraci 125 mg/l, který se používá jako insekticid. HPLC kolona ARION® Plus C18 vykazuje mnohem menší kontaminaci finálním produktem, který obsahuje těžkou matrici (frakce aromatické nafty). I po mnoha analýzách chromatogram ukazuje pík s vysokým faktorem symetrie/tailingu (1,019).

Ampicilin v lidské krevní plazmě (APK #409)

Přesná, jednoduchá a selektivní metoda HPLC/UV byla zavedena a ověřena pro stanovení antibiotika AMP jako vhodná metoda v kardiochirurgii, která se nemusí používat pouze v kardiochirurgii. Bylo prokázáno, že nová kolona ARION ® Polar C18 účinně odděluje AMP v lidské krevní plazmě.

Analýza aminokyselin v pivu (APK #497)NOVÉ

Chuťovou rozmanitost piva silně ovlivňují aminokyseliny a bílkoviny pocházející ze surovin a technologických postupů vaření piva. Pomocí naší sady LC-MS MetAmino® Kit jsme testovali vzorek piva Budvar. V aplikaci naleznete srovnání chromatogramů standardu a piva Budvar 12˚.

Antioxidanty v polyolefinovém granulátu (APK #374)

Antioxidanty/UV stabilizátory v polyolefinovém granulátu jsou analyzovány standardní adiční metodou. Tyto polymery se používají jako katalytická média při zesíťování a dalším zpracování.

Atorvastatin a produkty fotodegradace (APK #406)

Metoda HPLC s UV a FLD detekcí byla optimalizována pro hodnocení kinetiky fotochemické degradace atorvastatinu ve vodných roztocích za světelných podmínek relevantních pro přírodní vody. Znalost relativního podílu atorvastatinu a jeho degradačních produktů ve vodním roztoku je nezbytná pro další studium potenciálního toxického účinku samotného atorvastatinu a směsi produktů fotochemické degradace atorvastatinu ve vodním prostředí.

Avenanthramidy (APK #326)

Avenanthramidy (AVN) jsou fenolické alkaloidy, které se nacházejí hlavně v ovsu. Díky svým protizánětlivým účinkům a antioxidačním aktivitám se používají v různých doplňcích stravy a dermatologických produktech.

Azithromycin (APK #329)

Azithromycin je antibiotikum používané k léčbě mnoha různých typů infekcí. Patří do skupiny zvané makrolidy a má poměrně širokou antibakteriální aktivitu.

B

Beta blokátory (APK #371)

Betablokátory jsou také známé jako beta-adrenergní blokátory. Používají se jako léky, které snižují krevní tlak.

C

Cefazolin sodný (APK #453)

Cefalosporinové antibiotikum cefazolin sodný je široce používán v lékařské praxi. Kolona ARION® Polar C18 poskytuje dokonalý rozlišovací faktor a symetrii píků podle lékopisné metody pro stanovení sodné soli cefazolinu.

Ceramidy (APK #484)

Ceramidy jsou skupinou molekul mastných kyselin. Hrají roli ve funkci kožní bariéry a také podporují vývoj mozku a udržují funkci buněk. Jsou široce používány jako zvlhčovač v různých kosmetických a osobních produktech. Aplikace ukazuje citlivou LC/MS metodu pro rychlé stanovení různorodé skupiny ceramidů.

Chemické látky vznikajícího zájmu v říční vodě (APK #469)

Chemické znečištění způsobuje obrovské škody na vodním prostředí. Současné stanovení znečišťujících látek s různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi, jako jsou pesticidy, metabolity, produkty osobní péče, chemikálie související s plasty, je vždy náročné. Aplikace ukazuje citlivou LC/MS metodu pro rychlé stanovení různých skupin znečišťujících látek v říčních vodách.

Chinolony (APK #410)

Chinolonové antibakteriální látky jsou léky používané ve veterinární medicíně k léčbě bakteriálních infekcí. Analýza zbytkového množství léčiv v potravinách je důležitá pro sledování kontroly kvality produktů živočišného původu. Tato aplikace jasně ukazuje separaci 16 chinolonů pomocí techniky LC/MS.

Citráty v infuzním roztoku (APK #370)

Citrát je chemický stabilizátor používaný v infuzních roztocích. Infuze citrátu je však zodpovědná za snížení arteriálního krevního tlaku. Je tedy velmi důležité udržovat optimální koncentraci v citrátové infuzi.

D

Denatonium benzoát v ethanolu (APK #294)

Denatoniumbenzoát je na celém světě považován za nejvíce hořkou sloučeninu, a proto se používá jako denaturační činidlo etanolu, aby se zabránilo jeho zneužití. Tato aplikace ukazuje rychlou izokratickou eluci pro zvýšení produktivity v laboratoři.

Dihydrotestosteron (APK #478)

Dihydrotestosteron (DHT) je androgenní hormon syntetizovaný především v prostatě. DHT hraje primární roli při formování mužských genitálií během embryogeneze a v dospělosti působí jako primární androgen v prostatě a vlasových folikulech. V lékařství se využívá především při léčbě nízké hladiny testosteronu. Bifenylová kolona ARION® umožňuje stanovit DHT s dostatečným faktorem tailing a rozlišovacím koeficientem v komplexní směsi pomocných látek v hotové lékové formě.

Doplňky stravy (APK #473)

Potravinové doplňky jsou nyní celosvětovým trendem. Koncentrované zdroje živin, vitamínů a aminokyselin slouží k podpoře normální nutriční rovnováhy a zdravého životního stylu. Tato aplikace ukazuje současné stanovení cAMP, fenylalaninu, tryptofanu, FAD, kyseliny jablečné a citrónové přesnou metodou HPLC.

F

FAME (APK #388)

Mastné kyseliny jsou karboxylové kyseliny s dlouhým postranním uhlíkovým řetězcem, které se typicky nacházejí v lipidech. Tyto kyseliny se liší počtem atomů uhlíku v řetězci a počtem dvojných vazeb v řetězci. Podle počtu dvojných vazeb rozlišujeme nasycené mastné kyseliny (SFA), mononenasycené mastné kyseliny (MUFA) a polynenasycené mastné kyseliny (PUFA). Trans mastné kyseliny jsou nenasycené mastné kyseliny, ve kterých je alespoň jedna dvojná vazba v trans poloze. Kapilární kolona LION™ LN-FAME byla navržena tak, aby poskytovala požadovanou polaritu vysoce kyanopropylovou fází (G48). V této aplikační poznámce můžete vidět rychlé, robustní a reprodukovatelné základní oddělení 37 nejběžnějších FAME.

Fenoxymethylpenicilin - stanovení nečistot (APK #330)

Tato aplikace zobrazuje stanovení nečistot fenoxymethylpenicilinu podle Ph. Eur.

Flavonoidy a jejich sulfatované metabolity metodou HPLC (APK #462)

Flavonoidy mají antioxidační a antivirové vlastnosti a jsou široce používány jako léky a doplňky stravy. Sulfatická reakce flavonoidních sloučenin je součástí metabolismu savců. Prezentovaná metoda umožňuje separovat mateřské sloučeniny luteolin, kvercetin, silychristin a jejich sulfatované deriváty v reakčních směsích enzymatické sulfatace.

Fotosyntetické pigmenty (APK #483)

Tato aplikace ukazuje metodu analýzy hlavních fotosyntetických pigmentů v extraktech z listů ibišku a extraktu z buněk řasy Emiliania huxleyi. Kolona ASTRA ® C18-HE umožňuje dosáhnout dobré separace pigmentů, což je vždy náročné.

Furany v transformátorovém oleji (APK #315)

Analýza furanů spolu s deaktivátorem kovů rozpustným v oleji je důležitou analýzou pro sledování degradace izolace vinutí v transformátorech. Přítomnost furanů v transformátorových olejích ukazuje na stupeň degradace izolace a nutnost výměny transformátoru.

G

Glukonát vápenatý v injekčním roztoku (APK #474)

Vápník se přirozeně vyskytuje v těle a je nezbytný pro normální funkci svalů a nervů. Je potřeba ke správnému fungování srdce a ke srážení krve. V injekcích se používá ve formě soli glukonátu vápenatého. Prezentovaná metoda ukazuje procesní kontrolu glukonátu vápenatého a stabilizačního sacharátu vápenatého v injekčním roztoku.

Glukuronid API metodou LC/MS (APK #372)

Tato aplikace ukazuje vysokou stabilitu HPLC kolony ASTRA® ve farmakokinetickém testu. API se používá v hypolipidemické terapii upravující hladinu cholesterolu v lidském těle.

Glykosidy stévie (APK #387)

Stevia rebaudiana Bertoni je rostlina využívaná pro svou sladkou chuť. Zahrnuje glykosidy, které se používají jako sladidla v potravinářském průmyslu.

H

Herbicidy metodou LC/MS (APK #357)

Tato aplikace ukazuje separaci vybraných herbicidů ze skupiny kyseliny pikolinové a kyseliny fenoxyoctové .

HMF v infuzním roztoku (APK #369)

Hladiny degradačního produktu, 5-hydroxymethylfurfuralu (5-HMF) , v injekci dextrózy jsou důležitým stanovením ve farmaceutických vzorcích a farmakokinetických studiích. ASTRA ® DM vykazuje lepší retenci polárních sloučenin.

HMF v sirupu (APK #312)

5-Hydroxymethylfurfural (5-HMF) vzniká z fruktózy nebo glukózy tepelnou úpravou potravin. HMF a jeho deriváty/metabolity jsou genotoxické, mutagenní a mohou být karcinogenní. Proto je HMF analyzován v různých potravinách, jako jsou ovocné a zeleninové produkty, instantní káva a med.

Hodnocení degradace diltiazemu (APK #407)

Metoda HPLC/UV byla optimalizována pro hodnocení degradace blokátoru diltiazemu . Kinetika fotochemické degradace této benzodiazepinové struktury byla studována ve vodném roztoku.

Hořké kyseliny v chmelu (APK #311)

Alfa-hořké kyseliny jsou prekurzory iso-α-hořkých kyselin, které vznikají během procesu vaření piva. Jsou přítomny ve chmelu (Humulus Lupulus L.) a jejich obsah závisí na rostlinných druzích a podmínkách pěstování. Iso-α-hořké kyseliny dodávají pivu ceněnou hořkou chuť.

Hymekromón - analýza čistoty (APK #386)

Hymekromón je lék používaný jako choleretikum a antispasmodikum k léčbě žluči.

I

Ibuprofen (APK #307)

Ibuprofen je látka ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků. Aby bylo uvolňování léčiva cílené na základě změny pH (postupné uvolňování až 30 dní), používá se vazba na polymerní nosič.

Ipidakrin (APK #303)

Ipidacrin je lékový inhibitor acetylcholinesterázy vyráběný pro léčbu poruch paměti způsobených různými nemocemi. Tento lék byl poprvé syntetizován Národním výzkumným centrem pro biologicky aktivní sloučeniny (Ruská federace).

K

Kanabinoidy (APK #310)

Kanabinoidy jsou stále populárnější díky svým zdravotním účinkům a dekriminalizaci jejich užívání. Důležitou roli hrají analytické kolony, které mohou nabídnout vhodné rozlišení. Úkolem je dosáhnout oddělení kritického páru – CBD a CBG .

Klonazolam (APK #381)

Xanax je anxiolitikum na bázi benzodiazepinu alprazolamu . Padělky Xanaxu mohou obsahovat jako hlavní složku kofein, dále klonazolam a flualprazolam , které mají oba silné sedativní účinky, jsou schopny vyvolat amnézii a patří do skupiny nových psychoaktivních léků.

Kodein fosfát (APK #466)

Kontrola účinných farmaceutických látek by měla splňovat přísné požadavky lékopisných monografií. Sloupec ARION® Plus C18 poskytuje perfektní odkalování faktor a rozlišovací koeficient podle USP Monografie pro kodeinfosfát ve srovnání s konkurenční kolonou.

Konzervační látky v kofeinových nápojích (APK #390)

Sodné a draselné soli kyseliny benzoové a kyseliny sorbové jsou dobře známé potravinářské konzervační látky. Povolené množství v potravinách je přísně regulováno s úrovní v závislosti na skupině potravin. Například evropské nařízení ES 1333/2008 stanoví pravidla pro potravinářské přídatné látky: definice, podmínky použití, označování a postupy.

Konzervační látky v sirupu (APK #356)

Sodné a draselné soli kyseliny benzoové a kyseliny sorbové jsou dobře známé potravinářské konzervační látky. Povolené množství v potravinách je přísně regulováno v závislosti na skupině potravin. Například evropské nařízení ES 1333/2008 stanoví pravidla pro potravinářská aditiva: definice, podmínky použití, označování a postupy.

Kyselina 2-formylbenzensulfonová v zinkovacích lázních (APK #498)NOVÉ

Chemické přísady jsou široce používány v technologii galvanického pokovování. Tato aplikace ukazuje metodu HPLC pro stanovení kyseliny 2-formylbenzensulfonové, která se používá jako přísada do zinkovacích lázní.

Kyselina acetylsalicylová (APK #317)

Kyselina acetylsalicylová je velmi známá jako lék Aspirin a používá se ke snížení bolesti a horečky. Dodává se i pod jinými značkami, jako je Acylpyrin nebo Anopyrin . Tato aplikační poznámka uvádí stanovení nečistoty – kyseliny salicylové v konečném produktu.

L

Laktoferin v mléce (APK #400)

Laktoferin (LT) je glykoprotein, který patří do skupiny transferinů. Je to protein s molekulovou hmotností 80 kDa vázající železo. Laktoferin má mikrobiální vlastnosti proti mnoha mikroorganismům (bakterie, viry a houby včetně parazitů). Je jednou z nespecifických složek imunitního systému a má protirakovinné a protizánětlivé vlastnosti.

Laktoferin je široce zastoupen v různých živočišných tekutinách, především v mléce, slinách a slzách. Při výrobě těchto klíčových složek kojenecké výživy se odděluje od hovězího mléka. Laktoferin se také používá jako doplněk stravy na podporu přirozeného imunitního systému, střevního mikrobiomu a zdravé pokožky.

Laktoferrin v kozím mléce (APK #405)

Laktoferin (LT) je glykoprotein, který patří do skupiny transferinů. Je to protein s molekulovou hmotností 80 kDa vázající železo. Laktoferin má mikrobiální vlastnosti proti mnoha mikroorganismům (bakterie, viry a houby včetně parazitů). Je jednou z nespecifických složek imunitního systému a má protirakovinné a protizánětlivé vlastnosti.

Laktoferin je široce zastoupen v různých živočišných tekutinách, především v mléce, slinách a slzách. Při výrobě těchto klíčových složek kojenecké výživy se odděluje od hovězího mléka. Laktoferin se také používá jako doplněk stravy na podporu přirozeného imunitního systému, střevního mikrobiomu a zdravé pokožky.

Lutein v doplňcích stravy (APK #413)

Lutein a Zeaxanthin jsou karotenoidy používané v různých doplňcích stravy. Úkolem této aplikace bylo vyvinout metodu, která nahradí dichlormethanovou mobilní fázi nechlorovanými rozpouštědly.

M

Mastné kyseliny (APK #457)

Kontrola profilu mastných kyselin ve vzorcích krve je aktuální vzhledem k roli mastných kyselin jako biomarkerů v patogenezi aterosklerózy. Kapilární kolona LION™ LN-FAME HT GC poskytuje separaci 40 mastných kyselin s vynikající reprodukovatelností a robustností.

Metabolity ATP (APK #358)

Tato aplikace byla vyvinuta Ústavem organické chemie a biochemie, skupinou pro syntézu radioaktivně značených sloučenin. Ukazuje separaci nukleosidů a nukleosidových fosfátů , které jsou analyzovány v různých aplikacích, např. metabolismus purinů, biosyntéza, genetický kód a klinické studie.

Metabolity kofeinu (APK #401)

Metoda HPLC/UV byla vyvinuta, optimalizována a validována pro analýzu kofeinu a jeho vybraných metabolitů ( kyselina 1-methylurová, theobromin, paraxanthin, theofylin ) v moči. Metoda se také používá pro kvantifikaci kofeinu v různých vzorcích potravin.

MHA (APK #332)

Doplněk krmiva MHA® – celým názvem kyselina DL-2-hydroxy-(4-methylthio)butanová, se v krmivu používá pro své antibakteriální a antioxidační účinky. MHA® je také organickým zdrojem vápníku.

Monitorování ethylenoxidu (APK #426)

Systém k měření etylenoxidu v pracovním prostředí umožňuje měřit 1, 4, 6, 8 nebo 10 vzorků z různých odběrových míst dle požadavků uživatele (v ekonomické jednokanálové verzi). Dvoukanálová verze poskytuje dvojnásobný počet vzorkovacích bodů se stejným intervalem měření. Systém se skládá z plynového chromatografu (GC) s plamenoionizačním detektorem (FID), selektoru vzorků a plynového boxu až pro 10 vzorkovacích bodů, PC s řídícím softwarem ETOx a chromatografickým softwarem (Clarity) a skříně s hardwarovými řídícími moduly. Celý systém včetně řídicího softwaru je dodáván jako řešení na klíč dle požadavků zákazníka.

Monosacharidy, disacharidy a cukerný alkohol (APK #354)

Analýza sacharidů a cukerného alkoholu je jedním z nejběžnějších kritérií při analýze potravin a nápojů v odděleních kontroly kvality výrobců a v kontrolních laboratořích. Tato analýza cukrů a cukerných alkoholů se také používá k detekci falšování potravin a nápojů.

N

Námelové alkaloidy (APK #444)

Námelové alkaloidy jsou mitotoxiny produkované několika druhy hub. Mnoho různých obilovin může být kontaminováno námelovými alkaloidy, které způsobují otravu u lidí a zvířat, je známý jako ergotismus. Navzdory opatřením přijatým v zemědělské praxi pro čištění zrna je kontrola námelových alkaloidů stále aktuální, s ohledem na nízké toxikologické limity těchto mitotoxinů.

O

Oligonukleotidy (APK #308)

Aplikace ukazuje čištění nukleotidů na koloně ARION® ve srovnání s našimi konkurenty
BDS a BDS-klonové kolony.

Oligonukleotidy II (APK #348)

ARION ® Polar C18 vykazuje mnohem lepší retenci a rozlišení v analýze GC 52% oligonukleotidů než konkurenční kolona vyvinutá pro tuto aplikaci.

Opioids API (APK #475)

Opioidy mohou být použity v lékařství k léčbě bolesti a ke zvládání abstinenčních příznaků. Kolona ASTRA ® Phenyl-Hexyl-HE umožňuje separovat směs opioidů s dostatečnými rozlišovacími koeficienty ve srovnání s konkurenční kolonou.

Opioidy a tramadol a jejich metabolity metodou LC/MS (APK #349)

Tato aplikace ukazuje metodu LC/MS pro nejběžnější opiáty a jejich metabolity analyzované toxikologickými laboratořemi.

Organické kyseliny (APK #355)

Identifikace a kvantitativní analýza hlavních organických kyselin v ovoci a zelenině je považována za velmi důležitou pro potravinářský a nápojový průmysl. Organické kyseliny hrají významnou roli svým vlivem na chuť, stabilitu a trvanlivost. Organické kyseliny vznikají při aerobní oxidaci sacharidů, bílkovin a tuků ve většině biologických systémů.

Organické kyseliny (APK #439)

Tato aplikace ukazuje stanovení vinné, jablečné, šikimové, mléčné, citrónové a kyseliny jantarové. Vyváženost množství těchto sloučenin ovlivňuje chuť a chuť vín a ovocných šťáv. Sloupec ASTRA® poskytuje simultánní stanovení organických kyselin s dobrým rozlišením píků při nízkých mezích koncentrace.

P

Penicilin - stanovení nečistot (APK #314)

Penicilin je dobře známé antibiotikum, které objevil Alexander Fleming. Izoloval ji z plísně Penicillium notatum. Aplikace vykazuje lepší separaci nečistot ve farmaceutické výrobě.

Polární pesticidy pomocí LC-MS/MS

Polární pesticidy se běžně používají v zemědělství. Tato aplikace ukazuje metodu LC-MS/MS pro současné stanovení vysoce polárních pesticidů paraquat, diquat, chlormequat a mepiquat.

Porovnání vybraných fází C18 (APK #396)

Tato aplikace ukazuje srovnání selektivity různých C18 fází na QC směsi. Porovnává parametr hydrofobicity HPLC kolon ARION® a ASTRA® s vybranými kolonami jiných výrobců.

Předčištění adipokinetických hormonů (APK #472)

Adipokinetické hormony (AKH) jsou hmyzí antistresové hormony, které udržují biochemickou a fyziologickou homeostázu těla hmyzu (Kodrík, 2008). AKH jsou okta, nona- nebo dekapeptidy s oběma konci blokovanými: N-konec pyroglutamátovým zbytkem a C-konec amidem. Typicky se pro jejich kvantifikaci v centrálním nervovém systému hmyzu a hemolymfě používá specifická protilátka a metoda ELISA. U posledně jmenovaného je před provedením testu ELISA vyžadováno několik kroků předčištění; zahrnují také extrakční patronu na pevné fázi.
V testu byl použit AKH ze ohnivce Pyrrhocoris apterus známého jako Pyrap-AKH. Jeho struktura je: pGlu-Leu-Asn-Phe-Thr-Pro-Asn-Trp-NH2 (Kodrík et al., 2000).

Profil rozpustnosti pyridoxin a benfotiamin (APK #418)

Vývoj metody HPLC pro vitamínové směsi v léčivých přípravcích je vždy náročný s ohledem na požadavky analytických metod ve farmaceutické výrobě. Níže je uveden chromatogram disolučního profilu tablet, které obsahují směs pyridoxin hydrochloridu a benfotiaminu. Kolona ARION® Polar C18 poskytuje perfektní rozlišovací faktor a symetrii píků v dlouhé sekvenci analýzy.

Prostaglandiny (APK #337)

Prostaglandin Active Pharmaceutical Ingredients (API) hrají významnou roli v tělech lidí a zvířat, a proto jsou syntetizovány pro použití v oftalmologii, veterinární a vaskulární léčbě.

Pšeničné pigmenty (APK #344)

Tuto aplikaci vyvinul ALGATECH, Mikrobiologický ústav Akademie věd, Česká republika. Chlorofyly a karotenoidy jsou nezbytnými kofaktory pro kyslíkovou fotosyntézu. Vzhledem k tomu, že obsah a stechiometrie jednotlivých pigmentů se v listech rostlin za různých podmínek prostředí výrazně liší, je kvantifikace pigmentů důležitá pro pochopení fyziologie rostlin, ale také pro sledování kvality potravin.

Pyrrolizidinové alkaloidy v bylinném čaji (APK #350)

Pyrrolizidinové alkaloidy patří do třídy rostlinných toxinů, které jsou spojovány s onemocněními v tělech lidí a zvířat.

S

Steroidy (APK #488)

Kvantitativní stanovení steroidů je cenným nástrojem v klinické praxi v diagnostice nemocí souvisejících se steroidy. Tato metoda ukazuje simultánní analýzu širokého panelu steroidů citlivou metodou LC-MS/MS.

Syntetický opioid ve validaci čištění (APK #375)

Tato API je syntetický opiod s přibližně 100krát silnějším účinkem než morfin. Tato aplikace zobrazuje monitorování API během ověřování procesu čištění na stopové koncentrační úrovni.

Syntetický prostaglandin (APK #438)

Syntetický analog prostaglandinu F2α (PGF 2α) se používá ve veterinární medicíně jako luteolytická látka k vyvolání říje a léčbě poruch reprodukce u skotu, prasat a koní. Tato přihláška ukazuje stanovení syntetického prostaglandinu podle patentované metody. Kolona ASTRA ® C18-HE poskytuje dokonalou symetrii píku v dlouhé sekvenci analýzy.

T

Tamsulosin hydrochlorid (APK #292)

Tamsulosin hydrochlorid se využívá při léčbě zvětšené prostaty. Tato účinná látka způsobuje uvolnění svalů prostaty a močového měchýře. Tamsulosin se prodává pod různými obchodními jmény, jako např. Flomax, Urimax, Contiflo XL, Mesir LP, Prostanil MR, Tamsin, Fokusin. Chromatogram zobrazuje stanovení obsahu tamsulosinu hydrochloridu.

Tramadol metodou LC/MS (APK #364)

Tramadol je centrálně působící opioidní analgetikum patřící do farmakoterapeutické skupiny opioidních analgetik. Tramadol se někdy používá v kombinaci s paracetamolem k léčbě středně silné až silné bolesti, kterou trpí pacienti s různými typy bolesti. Tato aplikace byla vyvinuta pro sledování správného dávkování léků.

Triazoly (APK #414)

Triazoly se používají jako meziprodukty pro výrobu API. Tato aplikace ukazuje separaci všech triazolů v jedné analýze.

Trichloroaminplatinát draselný (II) (APK #385)

Trichloroaminplatinát(II) draselný (KTCAP) je klíčovým meziproduktem při syntéze nových platinových protinádorových léčiv.

U

Uhlovodíky C10-C40 (APK #389)

Index celkových ropných uhlovodíků (TPH) je typická environmentální analýza. Nahradila metodu infračervené spektroskopie využívající problematická rozpouštědla, tedy freony. Tato analýza plynovou chromatografií (GC) monitoruje uhlovodíky mezi n-dekanem a n-tetrakontanem. Tyto dva uhlovodíky se používají jako ukazatel vzdálenosti a řízení účinnosti vstřikování. Metoda GC má navíc důležitou výhodu – může ukázat typ kontaminace hadrokarbony (např. benzín, nafta, motorový olej) a stav zvětrávání (některé n-alkany během pobytu v prostředí zmizí).

Umělá sladidla a organické kyseliny (APK#313)

Tato aplikace ukazuje paralelní separaci tří skupin sloučenin: nenutričních sladidel , organických kyselin a derivátů xantinu .

V

Vitamin D v krvi (APK #325)

Vitamin D je skupina steroidů, které mají různé účinky na lidský organismus a podporují imunitní systém. Tato aplikace ukazuje LC/MS/MS separaci hydroxylovaných a nehydroxylovaných forem vitaminu D2 a vitaminu D3. Množství jejich hydroxylovaných forem určuje celkový obsah vitaminu D ve vzorku krve. Nehydroxylované formy vitaminu D2 a vitaminu D3 jsou důležité pro analýzu potravin. LC/MS/MS chromatogram ukazuje separaci všech výše uvedených analytů.

Vitamín E a provitamín A v doplňcích stravy (APK #392)

Beta-karoten patří do skupiny karotenoidů. Je prekurzorem vitamínu A a hraje významnou roli jako antioxidant. Alfa-tokoferol je druh vitaminu E. Tato aplikace ukazuje separaci obou sloučenin ve vzorku potravinového doplňku.

Vitamíny A a E (APK #383)

Vitamíny rozpustné v tucích jsou sledovány nejen ve vzorcích pacientů, ale jsou také předmětem kontroly kvality v různých potravinách a doplňcích stravy.

Vitamíny B (APK #384)

Skupina vitamínů B rozpustných ve vodě je široce sledována v doplňcích stravy a v potravinách. Hrají důležitou roli v buněčném metabolismu a syntéze červených krvinek. Tato aplikace ukazuje HPLC separaci vitamínů B1, B2, B3, B6 a B12 .

Vorikonazol a Posakonazol v krevní plazmě (APK #347)

Vorikonazol a Posakonazol jsou antimykotika, která jsou monitorována v plazmě a moči. V této aplikaci byly použity vzorky na bázi krevní plazmy od dárců krve na transfuzní stanici.

Výroba tiskových strojů (APK #420)

Tiskové stroje používají 4+4 porty s roztoky barev na bázi etanolu. Každý kanál musí být řízen z hlediska viskozity a pro některé zákazníky musí být vybaven měřením pH. Některé tiskárny používají tyto stroje ve výbušném prostředí. V takových případech musí být tyto přístroje dodány se snímači a převodníky schválenými ATEX.

Z

Zbytková rozpouštědla (APK #419)

Kontrola zbytkových rozpouštědel je povinným testem pro účinné farmaceutické složky. Kolona LION™ LN-1 poskytuje rychlou, robustní a reprodukovatelnou separaci pro většinu běžně používaných rozpouštědel.