0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Mikrostříkačky

Čištění mikrostříkaček a jejich údržba

Chromatografické stříkačky jsou velmi přesné a kvalitní dávkovače mikrolitrových množství kapalin. Přesto se jedná o výrobky, o které je potřeba se dobře starat. Tím zajistíte jejich dlouhou životnost a zkvalitníte dávkování vašich vzorků do chromatografů.

Některá rozpouštědla, jako např. halogenované uhlovodíky, mohou poškodit vysoce odolné lepidlo (cementované části) fixující jehlu k tělu mikrostříkačky. To může vést k zatuhnutí pístu nebo ucpání jehly.

Syringes

Čištění skleněného těla stříkačky

Stříkačky Hamilton a SGE je nejlepší čistit rozpouštědlem se známou solvatační schopností, aby se nejlépe odstranily zbytky vzorků. Při čištění upřednostněte rozpouštědla neobsahující alkálické sloučeniny, fosfáty nebo detergenty. Hamilton nabízí čistící roztok schopný biodegradace (katalogové číslo 18311).

Stříkačku (vnitřní prostor skleněného těla) opláchněte nejprve deionizovanou vodou, acetonem nebo jiným rozpouštědlem rozpustným ve vodě (např. metanolem). Následně opláchněte stříkačku hexanem a vysušte. Vyvarujte se dlouhodobého ponoření stříkačky v čistícím roztoku.

Stříkačky MICROLITER™ (řada 600, 700, 800 a 900)
  • Opláchněte stříkačku rozpouštědlem, které nejlépe rozpouští rezidua vzorku.
  • Vyjměte píst z těla stříkačky a jemně ho otřete hadříkem, který neuvolňuje vlákna (ideální je hadřík namočený ve zvoleném rozpouštědle). vložte píst zpět do těla stříkačky a nasajte/vypusťte několikrát za sebou deionizovanou vodu. Postup opakujte s acetonem nebo metanolem a nakonec hexanem nebo obdobným nepolárním rozpouštědlem.
  • Stříkačku vysušte.
  • Pracujete-li s roztoky solí, doporučujeme skladovat stříkačku s vytáhnutým pístem.
Stříkačky GASTIGHT® (řada 1000, 1700 a 1800)
  • Opláchněte stříkačku rozpouštědlem, které nejlépe rozpouští rezidua vzorku.
  • Vyjměte píst z těla stříkačky a jemně ho otřete hadříkem, který neuvolňuje vlákna (ideální je hadřík namočený ve zvoleném rozpouštědle). vložte píst zpět do těla stříkačky a nasajte/vypusťte několikrát za sebou deionizovanou vodu. Postup opakujte s acetonem nebo metanolem a nakonec hexanem nebo obdobným nepolárním rozpouštědlem.
  • Stříkačku vysušte.
  • Pracujete-li s roztoky solí, doporučujeme skladovat stříkačku s vytáhnutým pístem
Skladování stříkaček

Stříkačky doporučujeme skladovat v originálním obalu. Ten je dokonale chrání a navíc vám poskytuje informaci o typu stříkačky.