0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Přepočty jednotek v chromatografii

Přepočty jednotek

Objem HPLC kapilár

ID (mm) ID (inch) µl/cm µl/inch ID (mm) ID (inch) µl/cm µl/inch
0.050 0.002" 0.02 0.05 1.00 0.040" 7.85 20.59
0.064 0.0025" 0.03 0.08 1.40 0.055" 15.39 38.93
0.075 0.003" 0.04 0.12 1.52 0.060" 18.15 46.33
0.10 0.004" 0.08 0.21 1.59 0.062" 19.86 49.47
0.13 0.005" 0.13 0.32 1.65 0.065" 21.38 54.38
0.17 0.0067" 0.23 0.58 1.70 0.067" 22.70 57.78
0.18 0.007" 0.25 0.63 1.78 0.070" 24.88 63.06
0.25 0.010" 0.49 1.29 2.00 0.079" 31.42 80.32
0.38 0.015" 1.13 2.90 2.10 0.083" 34.64 88.66
0.50 0.020" 1.96 5.15 2.16 0.085" 36.64 92.99
0.75 0.030" 4.42 11.58 2.40 0.094" 45.24 113.72

UV cutoff aditiv pro mobilní fázi

Aditivum UV cutoff (nm)
Kyselina octová, 1% 230
Octan amonný, 10 mM 205
Uhličitan amonný, 10 mM 190
Hydrogenfosforečnan amonný, 50 mM 205
CAPS 3-(cyklohexylamino)ethansulfonová kyselina, 0,1 % 215
EDTA, 1 mM 190
Kyselina chlorovodíková, 0,1 % 190
Hydrogenfosforečnan vápenatý, 10 mM 190
Hydrogenfosforečnan vápenatý, 10 mM 190
MES 2-(N-morfolino)ethansulfonová kyselina, pH 6,0, 10 mM 215
Octan sodný, 10 mM 205
Citrát sodný, 10 mM 225
Dodecylsulfát sodný, 10 mM 190
Formiát sodný, 10 mM 200
Natrium-hexansulfonová kyselina, 5 mM 225
TEA, (triethylamin), 1% 235
TFA (kyselina trifluoroctová), 0,1 % 190
Tetrabutylamonium dihydrogenfosfát, 5 mM 200
TRIS HCl (Tris(hydroxylmethyl)aminomethan), pH 7,0, 20 mM 202
TRIS HCl (Tris(hydroxylmethyl)aminomethan), pH 8,0, 20 mM 212

Přepočet velikosti částic

Velikost v MESH Velikost v µm Velikost v palcích
40 420 0.0165
45 354 0.0139
50 297 0.0117
60 250 0.0098
70 210 0.0083
80 177 0.0070
100 149 0.0059
120 125 0.0049
140 105 0.0041
170 88 0.0035
200 74 0.0029
230 63 0.0025
270 53 0.0021
325 44 0.0017
400 37 0.0015

Vlastnosti rozpouštědel

Solventní Index polarity Index lomu (20°C)

UV (nm) cutoff

(1 AU)

Bod varu (°C)

Viskozita

(mPa.s; 20 °C)

Mísitelnost s vodou
Octová kyselina 6.2 1,372 230 118 1,26 100
Aceton 5.1 1,359 330 56 0,32 100
Acetonitril 5.8 1,344 190 82 0,37 100
Benzen 2.7 1 501 280 80 0,65 0,18
Butylacetát 4.0 1 094 254 125 0,73 0,43
n-butanol 3.9 1,399 215 118 2,98 7,81
Tetrachlorid uhličitý 1.6 1,466 263 77 0,97 0,08
Chloroform 4.1 1,466 245 61 0,57 0,815
Cyklohexan 0,2 1,426 200 81 1,00 0,01
Ethylenchlorid 3.5 1,444 225 84 0,79 0,81
Methylenchlorid 3.1 1,424 235 41 0,44 1,6
Dimethylformamid 6.4 1,431 268 155 0,92 100
Dimethylsulfoxid 7.2 1,478 268 189 2,00 100
Dioxan 4.8 1,422 215 101 1,54 100
Ethylacetát 4.4 1,372 260 77 0,45 8,7
Ethanol 5.2 1,360 210 78 1,20 100
Diethylether 2.8 1,353 220 35 0,32 6,89
Heptan 0,0 1,387 200 98 0,39 0,0003
Hexan 0,0 1,375 200 69 0,33 0,001
Methanol 5.1 1,329 205 65 0,60 100
Methylbutylether 2.5 1,369 210 55 0,27 4,8
Methylethylketon 4.7 1,379 329 80 0,45 24
Pentan 0,0 1,358 200 36 0,23 0,004
n-Propanol 4.0 1,384 210 97 2,27 100
isoPropanol 3.9 1,377 210 82 2,30 100
Diisopropylether 2.2 1,368 220 68 0,37
Tetrahydrofuran 4.0 1,407 215 65 0,55 100
Toluen 2.4 1,496 285 111 0,59 0,051
Trichlorethylen 1,0 1,477 273 87 0,57 0,11
Voda 9,0 1,333 200 100 1,00 100
Xylen 2.5 1 500 290 139 0,61 0,018

Závislost viskozity směsi rozpouštědel na jejím procentuálním složení

% z vody Viskozita (MeOH/voda) Viskozita (ACN/voda)
0 0,65 0,35
10 0,95 0,50
20 1,20 0,55
30 1,60 0,70
40 1,75 0,80
50 1,90 0,90
60 1,80 1,00
70 1,75 1,05
80 1,65 1,10
90 1,40 1,05
100 1,00 1,00

Graf

Odhad tlaku na HPLC kolonách v závislosti na velikosti částic, průměru a délce kolony

Velikost částic (µm) ID (mm) Průtok (ml/min)

Tlak 150 mm* (PSI)

Tlak 250 mm* (PSI)

3 4,6 0,5 – 1,0 1000 1500
5 3,0 0,4 – 0,8 750 1250
5 4,6 1,0 - 2,0 700 1100
5 10,0 5,0 – 10,0 750 1250
10 4,6 2,0 – 5,0 400 600
10 10,0 10,0 – 20,0 500 800
10 21,2 20,0 – 40,0 300 500

* Při průtoku na dolních hranicích doporučených průtoků

Volba kapilár pro různé průtoky

ID Průtok Barva OD
0,13 mm Až 2,0 ml/min Červené 1/16"
0,18 mm Až 5,0 ml/min Žlutá 1/16"
0,25 mm Až 20 ml/min Modrý 1/16"
0,50 mm Až 50 ml/min oranžový 1/16"
0,75 mm Až 100 ml/min Zelená 1/16"
1,0 mm Až 200 ml/min Šedá 1/16"
1,59 mm Až 500 ml/min 1/8"".
2,40 mm Až 1000 ml/min 1/8"".

Palce na mm – palec x 25,4 = mm

Stopy na metr – stopy x 0,3048 = metr

Tlak na koloně při průtoku 1 ml/min

P = 2,1 x d x 10,13 x h / h 2 x vp 2

P – tlak (MPa)
L – délka kolony v mm
h - dynamická viskozita (pro vodu = 1)
d – vnitřní průměr kolony v mm
vp – velikost částic v µm

Tlak na koloně 4,6 x 250 mm, 5 um bude při průtoku 1,0 ml/min cca 100 bar

Volba kolony v závislosti na velikosti nástřiku a její kapacitě

ID (mm) Hodnota nástřiku (µl)

Kapacita kolony (mg)

Průtok (ml/min)
4,6 5-100 1 0,5 – 2,0
10 100–1000 5 4,0 – 15,0
21,2 1000–5000 20 10 – 50
30 2000 – 10 000 40 40 – 100
50 5000 – 20 000 120 100–300
100 10 000 – 50 000 500 400–1000

pK kyselin a zásad používaných jako aditivum pro mobilní fáze HPLC

pKa kyselých a zásaditých pufrů v HPLC pro přípravu mobilní fáze

Kyselý pufr Teplota (°C) pK 1 pK 2 pK 3
ACES 2-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]ethansulfonová kyselina 20 6.9 - -
Octová kyselina 25 4.8 - -
Kyselina boritá 20 9.1 12.7 13.8
CAPS 3-(cyklohexylamino)ethansulfonová kyselina 20 10.4 - -
Kyselina citronová 25 3.1 4.8 6.4
Kyselina mravenčí 20 3.8 - -
Glycin 25 2.3 9.6 -
Glycylglycin 20 8.4 - -
HEPES N-2-hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonová kyselina 20 7.6 - -
Imidazol 20 7,0 - -
MES 2-(N-morfolino)ethansulfonová kyselina 20 6.2 - -
MOPS 3-(N-morfolino)propansulfonová kyselina 20 7.2 - -
Kyselina šťavelová 25 1.3 4.3 -
Kyselina fosforečná 25 2.1 7.2 12.7
TES 2-[tris(hydroxymethyl)methyl]aminoethansulfonová kyselina 20 7.5 - -
Kyselina trifluoroctová 25 0,3 - -
Tricin N-[tris(hydroxymethyl)methyl]glycin 20 8.2 - -
TRIS Tris(hydroxylmethyl)aminomethan 20 8.3 - -
pKb bází při HPLC pro přípravu mobilní fáze
Zásaditý pufr teplota (°C) pK 1 pK 2 pK 3
Amoniak 25 9.3 - -
Diethylamin 20 11.1 - -
dimethylamin 25 10.7 - -
Ethylamin 20 10.8 - -
Ethylendiamin 20 10.1 7,0 -
methylamin 25 10.7 - -
Morfolin 25 8.3 - -
triethylamin (TEA) 18 11.0 - -
trimethylamin 25 9.8 - -

Pozn: Rozmezí pH, pro které je vhodný vhodný je v rozsahu pK ± 1. Je třeba vzít v úvahu UV Cutoff použitého pufru (tab. 2)