0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

MetAmino FAQ

Jaký je typ membrány uvnitř spin filtru?
  • Membrána je vyrobena z materiálu NYLON a její porozita je 0,22 µm. Její průměr je optimalizovaný pro použití s daným spin filtrem.
Je možné rozšířit MetAmino®kit o další analyty?
  • Ano, MetAmino® kit je možné dále rozšiřovat. Kontaktujte nás s detailními informacemi.
Můžu použít MetAmino®kit pro analýzu moči?
  • Ano, MetAmino® kit lze použít pro analýzu moči. Vzorek nesmí obsahovat bílkoviny, takže před použitím kitu musí být upraven běžným způsobem (odstřeďování, filtrace).
Můžeme objednat reagencie samostatně?
  • Ano, celou soupravu reagencií je možné objednat pod katalogovým číslem MAK-5857-L002.
Jaký je tlak v průběhu analýzy?
  • Na začátku analýzy je tlak 380 barů, na konci je 200 barů.
Jsou MRM pro aminokyseliny uvedené v MetAmino®kitu vytvořeny po derivatizaci standardů nebo před ní?
  • Přechody MRM pro AA uvedené v návodu jsou uvedeny jako přechody derivátů AA a nikoli nativních AA.
Měl by být vzorek krmiva před prací se soupravou MetAmino® kitu hydrolyzován?
  • Precipitace pomocí precipitačního média (PM) není nezbytným krokem pro úspěšnou derivatizaci vzorku. Kit byl testován především pro analýzu biofluidů, které často obsahují peptidy. Aby se zabránilo jejich srážení během derivatizace, byl krok srážení zahrnut do protokolu přípravy vzorku.
  • Pokud je vyžadována celková analýza volných a na peptid vázaných aminokyselin, v tomto případě bychom doporučili vzorek hydrolyzovat a poté alikvot hydrolyzovaného vzorku vysušit pod proudem dusíku nebo ve speedvacu. Vysušený zbytek rozpusťte ve 25 µl deionizované vody nebo 0,1M vodné HCl (pro lepší rozpustnost) a postupujte podle návodu přidáním 10 µl roztoku IS.
  • Pokud jde o hydrolýzu peptidů, používaná aditiva (fenol, thiodiglykol) v hydrolyzačním médiu by také mohla být derivatizována (pravděpodobně nebudou vidět ve "full scan"). Proto jako hydrolyzační médium doporučujeme 6M HCl.
Můžeme si objednat MetAmino® GC/MS kit pro přípravu 400 vzorků?
  • Zatím ne, v současné době máme pouze MetAmino® GC/MS kit pro přípravu 100 vzorků. Tuto soupravu lze objednat pod katalogovým číslem MAK-5857-BA01.