0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Flash a preparativní HPLC

Čištění a testování konopí

Konopí obsahuje stovky kanabinoidů, přičemž kanabidiol (CBD) je v rostlině nejrozšířenější a Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) je aktivní složkou způsobující psychotropní účinky. Existuje však mnohem více sloučenin, které jsou vytvářeny rostlinou konopí a byly zkoumány pro jejich lékařské účinky. Tento limit často vyžaduje úpravu destilovaného konopného extraktu (odstranění THC z výchozího extraktu) a lze ji dosáhnout pomocí preparativní chromatografie, např. pomocí systému puriFlash® XL-Cannabis. HPLC analýza výchozího materiálu (destilátu), frakcí shromážděných během procesu čištění a konečného produktu může být provedena analytickým systémem Advion AVANT HPLC-UV. Jak čištění, tak analytické metody jsou uvedeny v této božuře a tvoří kompletní řešení pro odstranění THC v konopném průmyslu.

  • přístroj puriFlah® L-Canabis s výkonem až 4,3 kg/den (kolony do 15 cm ID)
  • nástroj puriFlah® XL-Canabis s výkonem až 12,2 kg/den (kolony do 20 cm ID)
  • Plate Express TLC čtečka destiček

puriFlash

Flash kolony puriFlash®

Interchim vyvinul novou techniku pro chromatografii - Ultra Performance Flash Purification (UPFP) využívající speciální flash kolonky, které využívají pravidelný nebo nepravidelný silikagel. UPFP umožňuje purifikovat sloučeniny při získání vysoké čistoty výtěžku a s menší spotřebou rozpouštědel.

Výběr Flash kolon

Výběr Flash kolon je k dispozici na této straně.

Preparativní LC

Externí cela detektoruÚlohy preparativních a analytických HPLC systémů se od sebe liší. Zatímco úkolem analytické HPLC je kvalitativní a kvantitativní stanovení definovaných sloučenin ve vzorcích, úkolem preparativní HPLC je separace, vyčištění a izolace cenných produktů ze směsí.

Preparativní chromatografii lze rozdělit do třech základních oblastí:

  • Flash chromatografie
  • Semi-preparativní separace
  • Vsádková preparativní chromatografie (poloprovozní nebo výrobní)
  • "True Counter-current chromatography"
  • "Simulated moving bed" (SMB)
  • Kontinuální chromatografie

Definice rozsahu

Parametr Analytická Semi-preparativní Preparativní
Velikosti kolon (mm) 120 - 250 x 2 - 4.6 120 - 250 x 8 - 16 120 - 250 x 20 - 62
Velikost částic (µm) do 5 5 - 10 nad 10
Stationární fáze (g) do 5 5 - 30 50 - 450
Kapiláry 1/16" 1/16" 1/8"
Průtoky (ml/min) 0.1 - 2 5 - 50 100 - 1000
Množství vzorku (mg) 0.01 - 2 0.1 - 50 1 - 700
Cela detektoru (mm) 10 3 0.5 - 2

SMB

Proces simulované protiproudé separace ("Simulated Moving Bed" - SMB) byl vyvinutý počátkem 60tých let minulého století a byl především aplikován pro průmyslové separace, např. pro separace xylenů nebo fruktózy a glukózy.

Proces SMB je separace analogická procesu TMB ("True counter-current proces"). Při volbě vhodného systému adsorbentu a eluentu se proud směsi odděluje na proudy obsahující čisté sloučeniny - rafinát a extrakt. U procesu SMB je kolona rozdělena na malé sekce, které jsou umístěny do čtyř zón. Mezi zónu II a III je dávkována směs, mezi zónami III a IV se získává rafinát, a mezi zónami I a II extrakt. Celý SMB systém je uspořádán cyklicky a propojen pomocí speciálního vícecestého ventilu (Knauer), který přepínáním simuluje posun adsorbentu proti směru průtoku eluentu (adsorbent je pevně uzavřen v jednotlivých HPLC kolonách).

Princip SMB

SMB process