0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Novinky pro laboratoře

19. 01. 2023

BPATest – Nové řešení pro stanovení Bisfenolu A

VICAM BPATestTM spojuje imunoafinitní chromatografii s kapalinovou chromatografií (HPLC, UPLC) kombinovanou s fluorescenčními nebo hmotnostními spektrometrickými detektory pro přesnou, přesnou a spolehlivou detekci a měření sub-ppb hladin BPA v komplexních matricích. Patentovaná monoklonální protilátka v imunoafinitních kolonách VICAM účinně transformuje testované vzorky na vysoce koncentrovaný, ultračistý extrakt BPA.

Výhody

 • Speciálně navrženo pro použití HPLC, UPLC a LC-MS
 • Detekuje úrovně od 0,1 ppb do 50 ppb
 • Pracuje s různými vzorky
 • Simultánní izolace a purifikace cílového analytu
 • Minimalizuje použití organických rozpouštědel

Veškeré informace naleznete v brožuře.

18. 01. 2023

MSPE filtry (Micro-Solid-Phase-Extraction)

Micro-Solid-Phase-Extraction (MSPE) je velmi jednoduchá technika přípravy vzorků. MSPE využívá centrifugační filtr s membránou a sorbentem. MSPE zkumavky nevyžadují použití SPE manifoldu a zjednodušují tak významě přípravu vzorků, ke které se využije centrifuga. MSPE zkumavky jsou osazeny membránovým filtrem zajišťujícím filtraci vzorku po extrakci. Tím sa vyhneme používání stříkačkových filtrů.

21. 11. 2022

YMC-Accura

Nové kolony YMC-Accura Triart (U)HPLC se vyznačují bioinertním povrchovým povlakem na těle kolony a fritě. Kolony YMC-Accura jsou připraveny k použití bez jakékoli předběžné úpravy, na rozdíl od analýzy citlivých látek pomocí standardních kolon. Citlivost je výrazně zvýšena a vzácné vzorky jsou získány bez jakékoli ztráty. Povlak je méně hydrofobní ve srovnání s PEEK-podšívkou používanou v YMC-Triart bezkovových (U)HPLC kolonách. Je určen především pro náročné látky, jako jsou oligonukleotidy , nukleotidy , vybrané proteiny/peptidy a malé molekuly koordinující kovy, např. organofosfáty.

Nový hardware s povrchovou úpravou výrazně potlačuje interakci mezi analyty a vnitřním povrchem kolony. Všechny materiály Triart lze balit a k dispozici jsou také kolony kompatibilní s UHPLC. Lze jej použít stejným způsobem jako běžnou nerezovou kolonu. Nerezová ocel zpracovaná bioinertním povrchovým nátěrem (všechny smáčené části včetně frit).

Funkce

 • Vhodné pro kovové koordinační sloučeniny, např. nukleotidy, oligonukleotidy
 • Vynikající tvary vrcholů pro citlivé sloučeniny
 • Žádné přenosové efekty
 • Použitelné pro vysoce citlivou LC/MS analýzu

Veškeré informace a příklady aplikací naleznete v brožuře.

14. 09. 2022

Sada MetAmino

Soupravy MetAmino ® nabízejí snadnou metodu přípravy vzorků pro vaši analýzu LC-MS nebo GC-MS. Soupravy MetAmino ® obsahují derivatizační činidla a veškeré příslušenství pro čištění a přípravu vzorku. Eliminují časově náročné postupy přípravy vzorků. Nový postup čištění využívá speciální materiál jako konečný krok včetně filtrace (není nutné před nástřikem používat stříkačkový filtr). Další výhodou je, že derivatizační postup umožňuje rozšířit seznam analytů. Kontaktujte nás pro další podrobnosti.

Výhody

 • 75 aminokyselin, polyaminů, biogenních aminů a koenzymů za 7 až 12 minut
 • Vzorek není třeba zahřívat
 • Skladování činidel při 4 °C (není nutný mrazák)
 • Krok pipetování SPE nahrazen MSPE
 • Další rozšíření dle požadavků laboratoří
 • Vzorek připravený k nástřiku po přípravě vzorku
 • Krátká doba přípravy vzorku

27. 07. 2022

TLC-Flash Reader

TLC-Flash ReaderMultifunkční čtečka TLC desek je určena pro použití s TLC deskami do rozměru 8,5 cm (šířka) a 12,5 cm (délka). TLC-FlashReader lze párovat se všemi Flash chromatografy puriFlash® Gen 5, puriFlash® XS 520 Plus & puriFlash® 535-XL. To přináší velkou výhodu, protože je možné snadno převést TLC metodu na FLASH purifikaci. Další informace najdete zde.

14. 07. 2022

Endura-Seals - septa pro nástřikový port

Endura-Seals jsou novou patentovanou alternativou CRS k typickým silikonově-kaučukovým septům pro plynovou chromatografii. Pracují ve 2dílném těsnícím systému, který zahrnuje přepážku a těsnicí matici. Kombinace ventilu a těsnění v Endura-Seals je mnohem odolnější vůči opotřebení jehlou než tradiční propíchnutá septa. Zatímco septa CRS jsou již navržena tak, aby omezovala tvorbu otřepů (částic v lineru), těsnění Endura-Seals umožňují jehle klouzat ventilem, aby se takové částice prakticky eliminovaly. Těsnění využívají nákladově efektivnější elastomerový design pružiny namísto kovu, který je použitý v některých konkurenčních provedeních. Díky těmto vlastnostem jsou septa Endura-Seal ideální volbou pro automatizované analýzy v dlouhých sekvencích používaných s dnešními vysokokapacitními autosamplery.

13. 07. 2022

Výkonný generátor vodíku ML

Výkonný generátor vodíku řady ML - nejnovější generátor plynu od VICI DBS.

 • průtoky od 4 do 18 l/min,
 • čistota 99,95% nebo 99,9995 %
 • tlak až 20 barů
 • technologie PEM

13. 07. 2022

Výkonný generátor vodíku - náhrada za tlakové láhve

Rádi bychom Vám představili nový výkonný generátor čistého vodíku z řady NM H2 Plus.

Výhody:Výkonný generátor vodíku

 • výkon přístroje 1350 ml/min
 • unikátní patentovaný systém automatického sušení
 • bezúdržbový systém

Přehled generátorů plynů naleznete zde.

01. 04. 2022

NOVÉ pH SONDY CHS

pH sondy CHS

Sondy CHS jsou pH elektrody vyráběné ve Švýcarsku pro měření pH různých médií. Každá sonda má na svém těle název, sériové číslo, číslo šarže a teplotní rozsah. Všechny sondy podléhají dvojí kontrole kvality, jak ve výrobním závodu, tak před příjmem na sklad Chromservis s.r.o. K sondám je na základě vizuální kontroly a kontroly odezvy certifikovaným pufrem vystavován QC certifikát.
Sondy vyrábíme a nabídku upravujeme podle aktuálních požadavků zákazníků. Dodáváme verze s hlavou S7, s fixním kabelem zakončeným BNC nebo DIN konektorem a verze s teplotním čidlem (NTC 30 kΩ).

Design sond

pH sonda CHS DART

 • všechny sondy mají na těle vytištěný název, sériové číslo, číslo šarže a provozní teplotu
 • zelený vnitřní pufr umožňuje vizuální kontrolu pH baňky
 • sondy se dodávají se skladovacím roztokem a uzávěrem
 • snadné odstranění krytu vyšroubováním, bezpečné utěsnění krytu
 • kvalitní těsnění mezi hlavou sondy a kabelem splňuje IP68

Přehled pH laboratorních sond naleznete zde.

25. 11. 2021

Nový katalog chromatografie

Chromatography Product GuideVydali jsme nový katalog Chromatography Product Guide, ve kterém najdete všechny nové produkty - HPLC kolony, GC kolony a SPE kolonky. Katalog je k dispozici zde.