0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Rady a tipy

Závady a jejich odstranění

Většině problémů u GC a LC přístrojů lze předejít prováděním pravidelné preventivní údržby. Pokud hledáte příčinu chromatografického problému, vždy postupujte krok za krokem. Nikdy neprovádějte změnu více parametrů najednou, protože nebudete vědět, která ze změn měla vliv na výsledek chromatografické analýzy. .

Zde si můžete zvolit oblast chromatografie, ve které hledáte tipy pro odstranění závad: (GC troubleshooting není ještě aktivní).

GC troubleshooting

GC troubleshooting

LC troubleshooting

LC troubleshooting

Zvýšení poměru signál/šum v plynové chromatografii

GC chromatogramDnešní potřeby laboratoří jsou:

 • nižší meze detekce a kvantifikace (LOD, LQD)
 • zvýšení stability GC a GC/MS systémů
 • vyšší inertnost a stabilita GC komponent (kolony, septa, vialky, linery, ...)

Nižší mez detekce a kvantifikace je možné dosáhnout:

 • snížením šumu
 • zvýšením signálu

Výběr vhodného septa pro GC

GC Agilent

Injektor Plynový chromatograf Rozměry
Split-splitless 7890, 6890, 6850, 5890, 5880A 11 mm
Split-splitless 5880, 5700 9.5 / 10 mm
PTV 7890, 6890, 6850, 5890, 5880A 11 mm
On-column 7890, 6890, 6850, 5890 5 mm

GC DANI

Injektor Plynový chromatograf Rozměry
Split-splitless Master, GC1000 12 mm
PTV Master, GC1000 12 mm

GC Perkin-Elmer

Injektor Plynový chromatograf Rozměry
Split-splitless Auto SYS, Auto SYS XL, 8000, 900, 990, Sigma 11 mm

GC Shimadzu

Injektor Plynový chromatograf Rozměry
Split-splitless, PTV 2010, 2014, 17A "plug-septa"

GC Varian

Injektor Plynový chromatograf Rozměry
Packed column - 9.5 / 10 mm
1079, 1078 - 10 / 11 mm
1177 - 9 mm
1075 / 1077 - 11 mm

GC Thermo Scientific

Injektor Plynový chromatograf Rozměry
Split-splitless Trace, 8000, 8000 TOP 17 mm
PTV 8000 17 mm
Split-splitless Trace, GC9001 9.5 mm

Mikrostříkačky

Čištění mikrostříkaček a jejich údržba

Chromatografické stříkačky jsou velmi přesné a kvalitní dávkovače mikrolitrových množství kapalin. Přesto se jedná o výrobky, o které je potřeba se dobře starat. Tím zajistíte jejich dlouhou životnost a zkvalitníte dávkování vašich vzorků do chromatografů.

Některá rozpouštědla, jako např. halogenované uhlovodíky, mohou poškodit vysoce odolné lepidlo (cementované části) fixující jehlu k tělu mikrostříkačky. To může vést k zatuhnutí pístu nebo ucpání jehly.

Syringes

Čištění skleněného těla stříkačky

Stříkačky Hamilton a SGE je nejlepší čistit rozpouštědlem se známou solvatační schopností, aby se nejlépe odstranily zbytky vzorků. Při čištění upřednostněte rozpouštědla neobsahující alkálické sloučeniny, fosfáty nebo detergenty. Hamilton nabízí čistící roztok schopný biodegradace (katalogové číslo 18311).

Stříkačku (vnitřní prostor skleněného těla) opláchněte nejprve deionizovanou vodou, acetonem nebo jiným rozpouštědlem rozpustným ve vodě (např. metanolem). Následně opláchněte stříkačku hexanem a vysušte. Vyvarujte se dlouhodobého ponoření stříkačky v čistícím roztoku.

Stříkačky MICROLITER™ (řada 600, 700, 800 a 900)
 • Opláchněte stříkačku rozpouštědlem, které nejlépe rozpouští rezidua vzorku.
 • Vyjměte píst z těla stříkačky a jemně ho otřete hadříkem, který neuvolňuje vlákna (ideální je hadřík namočený ve zvoleném rozpouštědle). vložte píst zpět do těla stříkačky a nasajte/vypusťte několikrát za sebou deionizovanou vodu. Postup opakujte s acetonem nebo metanolem a nakonec hexanem nebo obdobným nepolárním rozpouštědlem.
 • Stříkačku vysušte.
 • Pracujete-li s roztoky solí, doporučujeme skladovat stříkačku s vytáhnutým pístem.
Stříkačky GASTIGHT® (řada 1000, 1700 a 1800)
 • Opláchněte stříkačku rozpouštědlem, které nejlépe rozpouští rezidua vzorku.
 • Vyjměte píst z těla stříkačky a jemně ho otřete hadříkem, který neuvolňuje vlákna (ideální je hadřík namočený ve zvoleném rozpouštědle). vložte píst zpět do těla stříkačky a nasajte/vypusťte několikrát za sebou deionizovanou vodu. Postup opakujte s acetonem nebo metanolem a nakonec hexanem nebo obdobným nepolárním rozpouštědlem.
 • Stříkačku vysušte.
 • Pracujete-li s roztoky solí, doporučujeme skladovat stříkačku s vytáhnutým pístem
Skladování stříkaček

Stříkačky doporučujeme skladovat v originálním obalu. Ten je dokonale chrání a navíc vám poskytuje informaci o typu stříkačky.

Termální desporce

Sorpční trubičkyV této sekci jsme pro Vás připravili informace důležité při práci s termální desorpcí. Jedná se o poměrně náročnou analytickou techniku, pře které Vám tyto informace usnadní práci. Pokud zde hledané informace nenajdete, kontaktujte naše specialisty.

Parametry sorbentů

Měření emisí materiálů

Skladování a transport sorpčních trubiček

Kolony ChromShell a rozpouštědla

Při používání HPLC kolon ChromShell® je zapotřebí vzít v úvahu několik důležitých charakteristik, které mají organická rozpouštědla používaná v mobilní fázi. Viskozita je nejdůležitějším parametrem, protože rozpouštědla s vysokou viskozitou jsou příčinou zvýšení protitlaku v HPLC systému. Dalšími důležitými parametry jsou "UV cutoff", index polarity a cena. Rozpouštědla s vysokým parametrem "UV cutoff" zhoršují citlivost v UV/Vis detektorech a rozpouštědla s nízkou polaritou způsobují rychlejší eluci organických sloučenin a jsou hodně používána pro čištění nebo regeneraci kolon.

Acetonitril

je pravděpodobně nejlepší organické rozpouštědlo používané ve směsi s vodou jelikož poskytuje nejnižší protitlak v HPLC systémech. Současně má velmi nízký "UV cutoff" a tedy výbornou citlivost v UV/Vis detektorech. Největší nevýhodou je jeho cena, která se v poslední době výrazně zvýšila.

Metanol

je další velmi oblíbené rozpouštědlo, které má podobnou eluční sílu jako acetonitril, má relativně nízkou absorbanci v UV oblasti a je mnohem levnější než acetonitril. Hlavní nevýhodou metanolu při jeho používání s HPLC kolonami s malou velikostí částic je tvorba vyššího protitlaku, který může přesáhnout limit HPLC přístroje.

Aceton

je méně používané rozpouštědlo díky vysoké absorbanci v UV oblasti. Někdy se využívá při analýzách sloučenin absorbujících při vyšších vlnových délkách nebo ve spojení s jinými typy detektorů, např. MS.

Etanol

není běžně doporučován pro používání s HPLC. Ve směsi s vodou způsobuje vysoký protitlak.

Iso-, n-propanol

mají relativně silnou eluční sílu a jsou většinou používána pro čištění kolon při nízkých průtocích, protože také generují vysoký protitlak.

Tetrahydrofuran

má podobnou eluční sílu jako n-propanol, ale díky vyšší ceně je používán méně často.

Deaktivace skla

Deaktivace skla pomocí DMDCS

Dimetyldichlorsilan (DMDCS) reaguje s aktivními hydroxylovými skupinami přítomnými na povrchu skla a tím vytváří deaktivovanou plochu. Tento postup zajustí inertní skleněné nádobí určené především pro citlivé sloučeniny.

Postup

V průběhu deaktivace se vyvíjí chlorovodík (HCl). Proto je nutné provádět deaktivaci v digestoři.

 • K deaktivaci použijte 5% roztok DMDCS v toluenu. Roztok můžete připravit rozpuštěním 20 ml DMDCS v 400 ml toluenu. Roztok uchovávejte v tmavé skleněné nádobě při laboratorní teplotě.
 • Ponořte skleněné nádobé určené k deaktivaci do 5% roztoku DMDCS na dobu 15 až 30 minut.
 • Opláchněte sklo dvakrát toluenem.
 • Ponořte sklo do metanolu na dobu 15 minut.
 • opláchněte sklo metanolem.
 • Vysušte sklo čistým dusíkem (bez vlhkosti a uhlovodíků).

Nastavení lineární rychlosti

Lineární rychlost je důležitý parametr v chromatografii, který má velký vliv na separační účinnost. Proto je důležité při vývoji metod stanovení mrtvého objemu a času.

Měření lineární rychlosti v GC

Mrtvý čas se stanoví nástřikem 2 µl sloučeniny, která nemá na chromatografické koloně retenci a je detekovatelná použitým detektorem. Plynotěsnou stříkačkou odeberte plyn nebo parní fázi sloučeniny a nadávkujte ji do chromatografu. Přesně změřte čas nástřiku a čas eluce, ze kterého se stanoví mrtvý čas.

Doporučené sloučeniny pro měření mrtvého objemu v GC
Detektor Sloučenina
FID metan, propan, butan
ECD chlormetan, vzduch (při nízké teplote termostatu)
TCD metan, butan, vzduch (při nízké teplote termostatu)
NPD acetonitril, vzduch (při nízké teplote termostatu)
MS propan, butan, argon, vzduch (při nízké teplote termostatu)
PID acetylen, etylen

Poznámka: Některé sloučeniny mohou mít nepatrnou retenci na kolonách se silným filmem, která je však pro podobné typy kolon reprodukovatelná.

Použití chirálních kolon

Víte jak správně používat chirální kolony na bázi celulózy/amylózy?

Chirální kolony jsou transportovány v směsi n-hexan/2-propanol (9:1, v/v). Každá kolona je individuálně testována a je vždy opatřena certifikátem kvality a separačními parametry pro stanovení trans-stilbene oxidu.

Použití mobilních fází

Kolony mohou být použity jak v normální fázi (směsi n-alkanů/alkoholů), v reverzní fázi (směsi voda/MeOH, voda/ACN a pufr/MeOH a pufr/ACN), nebo v polárních organických rozpouštědlech (100% ACN, nižší alkoholy a jejich směsi).

Kompatibilita mobilních fází

Při změnách mobilní fáze je vždy třeba dodržet stanovený postup promytí kolon. Je třeba pokaždé vyhodnotit mísitelnost jednotlivých použitých rozpouštědel. Pro bezpečné převedení kolony z hexanu do metanolu (ACN) a opačně použijte vždy jako transportní solvent 100% 2-propanol při průtoku 0,2 – 0,5 mL/min. Pro spolehlivé odstranění původní mobilní fáze propláchněte kolonu přibližně 10-ti násobkem objemu kolony (tzn. 25 ml 100% 2-propanolu pro kolonu 250 x 4,6 mm, 15 ml pro 150 x 4,6mm). Dále, pokud je použit pufr nemísitelný s 2-propanolem pak kolonu ještě propláchněte před a po použití tohoto pufru 100% vodou.

Použití modifikátorů mobilní fáze

Pro některé kyselé či bazické chirální látky je třeba použít specifických modifikátorů MF za účelem dosáhnutí správné chirální separace či požadovaného tvaru píků. Dietylamin, etanolamin nebo butylamin v koncentracích 0,1 – 0,5 % mohou být použity pro bazické vzorky, zatímco octová či trifluor octová kyselina typicky v koncentraci 0,1 – 0,2% pro vzorky kyselé. Směsi bazických a kyselých aditiv jsou rovněž možné, např. dietylamin acetát či trifluor acetát. Kolony Lux poskytují stejné výsledky při použití všech výše uvedených rozpouštědel a modifikátorů MF v uvedených koncentracích.

Nekompatibilní rozpouštědla

Chirální kolony jsou vyrobeny vázáním různých derivátů polysacharidů na povrch silikagelu. Proto veškerá rozpouštědla rozpouštějící deriváty polysacharidů nesmí přijít do styku se stacionární fází, a to i v jakékoli koncentraci, např. THF, aceton, chlorované uhlovodíky, etylacetát, dimetylsulfoxid, DMF, N-metylformamid apod.

Tlakový limit

Průtok mobilní fáze by měl být nastaven tak, aby zpětný tlak nepřekročil hodnotu 300 barů (4300 psi).

Pracovní teplota

Za použití standardních mobilních fází (jako např. n-alkany/alkoholy) je teplotní rozsah kolon 0-50°C.

Uchovávání kolon

Pro déle trvající uskladnění je doporučeno skladovat kolony ve směsi n-hexan/2-propanol (9:1, v/v). Kolony používané v reverzní MF by měli být nejprve promyty vodou (kdykoli byl použit pufr jako modifikátor reverzní MF) a poté metanolem a/nebo pouze metanolem pokud pufr nebyl použit. Kolona může být rovněž uskladněna v metanolu.

Prodloužení životnosti chirálních kolon

Chromservis doporučuje použit univerzálního systému ochrany analytických kolon a odpovídajících předkolonek k zajištění dlouhodobé a bezproblémové separace na kolonách, zvláště při separacích vzorků získaných ze složitých a komplexních matric. Optimálně by měl být vzorek kompletně rozpuštěn v odpovídající MF a poté filtrován přes stříkačkový filtr o porozitě 0.45 µm.