0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

GC/MS-TOF

Technologie GC/MS TOF

Master TOF Proč zvolit techniku Fast GC/MS?

Požadavky laboratoří neustále narůstají a jejich zájmem jsou především:

  • rychlé analýzy (vyšší kapacita a tedy efektivita & nižší náklady na analýzu)
  • nízké detekční limity (díky požadavkům nových metod)
  • vysoká kvalita dat spojená s čím dál tím složitějšími matricemi

Multidimenzionální (komprehensivní) GC, tedy GCxGC/MS má obrovské výhody právě u komplexních vzorků, kde standardní kvadrupólové systémy selhávají jednak svou rychlostí, jednak i svým omezením v oblasti citlivosti v plném rozsahu m/z. Mnoho reálných vzorků v praci již prokázalo, že při kontrolních analýzách prostřednictvím GCxGC/MS v nich byly odhaleny další sloučeniny, které nebyli identifikovány a standardní GC/MS technika vedla k mylné interpretaci.

Master GCxGC/MS-TOFPopis GC/MS-TOF

TOF vs. kvadrupólový analyzátor

Popis GC/MS-TOF

Nejpoužívanějšími hmotnostními spektrometry v plynové chromatografii jsou systémy využívající kvadrupólové analyzátory. Mezi další pak patří v oblasti GC/MS iontové pasti. Oby typy analyzátorů využívají stejný princip. Čtyři elektrody jsou zapojeny do elektrického obvodu, aby generovaly radiofrekvenční pole. Změnou tohoto elektrického pole v čase se provádí tzv. skenování. Fragmenty přicházející z iontového zdroje přes iontovou optiku vstupují do analyzátoru. Separace iontů je založena na změně RF frekvence a stejnosměrného napětí zapojených diagonálně, což umožňuje průchod pouze specifických fragmentů kvadrupólovým filtrem.

Quadrupole analyzer

Obr. 1: Schéma kvadrupólového analyzátoru