0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Chromatografie

Popis sady MetAmino

Soupravy MetAmino® nabízejí snadnou metodu přípravy vzorků pro vaši analýzu LC-MS nebo GC-MS. Soupravy MetAmino® obsahují derivatizační činidla a veškeré příslušenství pro přípravu vzorku . Eliminují tak časově náročné postupy přípravy vzorků.

Nový postup čištění používá jako konečný krok speciální materiál. Další výhodou je, že derivatizační postup umožňuje rozšířit seznam analytů v závislosti na požadavcích laboratoří.

 • 75 aminokyselin, polyaminů, biogenních aminů a koenzymů
 • 25 minut (doba přípravy vzorku a analýzy)
 • snadná příprava vzorku
 • pipetovací mikroSPE nahrazena MSPE
 • v postupu není potřeba žádné zahřívání
 • odpadá nutnost používání mrazáku
 • k dispozici knihovna NIST pro GC/MS

Přehled sorbentů MSPE

Sorbenty pro techniku MSPE jsou zvoleny tak, aby pokryly co nejširší pole aplikací. MSPE SpeExtra C18 je hydrofóbní typ oktadecyl silikagelu se speciálním endcappingem s velmi širokým uplatněním. Je vhodný pro celou řadu analytů, horší retenci vykazuje pro polární sloučeniny. MSPE SpeExtra C18-P je polárně modifikovaný monomerní oktadecyl silikagel . Nabízí různé typy interackí: dipól-dipól, π- π a hydrofóbní. Je tedy vhodný pro aromatické a polární sloučeniny. MSPE SpeExtra HLB polymerní sorbent s vysokým měrným povrchem a speciálním endcapoingem. Má hydrofilní a lipofilní modifikaci zajišťující univerzální použití a vyšší kapacitu než C18 silikagel.

MSPE sorbent Velikost částic [µm] Měrný povrch [m2/g]
C18 60 310
C18-P 60 310
HLB 30 850

MetAmino FAQ

Jaký je typ membrány uvnitř spin filtru?
 • Membrána je vyrobena z materiálu NYLON a její porozita je 0,22 µm. Její průměr je optimalizovaný pro použití s daným spin filtrem.
Je možné rozšířit MetAmino®kit o další analyty?
 • Ano, MetAmino® kit je možné dále rozšiřovat. Kontaktujte nás s detailními informacemi.
Můžu použít MetAmino®kit pro analýzu moči?
 • Ano, MetAmino® kit lze použít pro analýzu moči. Vzorek nesmí obsahovat bílkoviny, takže před použitím kitu musí být upraven běžným způsobem (odstřeďování, filtrace).
Můžeme objednat reagencie samostatně?
 • Ano, celou soupravu reagencií je možné objednat pod katalogovým číslem MAK-5857-L002.
Jaký je tlak v průběhu analýzy?
 • Na začátku analýzy je tlak 380 barů, na konci je 200 barů.
Jsou MRM pro aminokyseliny uvedené v MetAmino®kitu vytvořeny po derivatizaci standardů nebo před ní?
 • Přechody MRM pro AA uvedené v návodu jsou uvedeny jako přechody derivátů AA a nikoli nativních AA.
Měl by být vzorek krmiva před prací se soupravou MetAmino® kitu hydrolyzován?
 • Precipitace pomocí precipitačního média (PM) není nezbytným krokem pro úspěšnou derivatizaci vzorku. Kit byl testován především pro analýzu biofluidů, které často obsahují peptidy. Aby se zabránilo jejich srážení během derivatizace, byl krok srážení zahrnut do protokolu přípravy vzorku.
 • Pokud je vyžadována celková analýza volných a na peptid vázaných aminokyselin, v tomto případě bychom doporučili vzorek hydrolyzovat a poté alikvot hydrolyzovaného vzorku vysušit pod proudem dusíku nebo ve speedvacu. Vysušený zbytek rozpusťte ve 25 µl deionizované vody nebo 0,1M vodné HCl (pro lepší rozpustnost) a postupujte podle návodu přidáním 10 µl roztoku IS.
 • Pokud jde o hydrolýzu peptidů, používaná aditiva (fenol, thiodiglykol) v hydrolyzačním médiu by také mohla být derivatizována (pravděpodobně nebudou vidět ve "full scan"). Proto jako hydrolyzační médium doporučujeme 6M HCl.
Můžeme si objednat MetAmino® GC/MS kit pro přípravu 400 vzorků?
 • Zatím ne, v současné době máme pouze MetAmino® GC/MS kit pro přípravu 100 vzorků. Tuto soupravu lze objednat pod katalogovým číslem MAK-5857-BA01.

Čištění a testování konopí

Konopí obsahuje stovky kanabinoidů, přičemž kanabidiol (CBD) je v rostlině nejrozšířenější a Δ 9-Tetrahydrocannabinol (THC) je aktivní složkou způsobující psychotropní účinky. Existuje však mnohem více sloučenin, které jsou vytvářeny rostlinou konopí a byly zkoumány pro jejich lékařské účinky. Tento limit často vyžaduje úpravu destilovaného konopného extraktu (odstranění THC z výchozího extraktu) a lze ji dosáhnout pomocí preparativní chromatografie, např. pomocí systému puriFlash® XL-Cannabis. HPLC analýza výchozího materiálu (destilátu), frakcí shromážděných během procesu čištění a konečného produktu může být provedena analytickým systémem Advion AVANT HPLC-UV. Jak čištění, tak analytické metody jsou uvedeny v této božuře a tvoří kompletní řešení pro odstranění THC v konopném průmyslu.

 • přístroj puriFlah® L-Canabis s výkonem až 4,3 kg/den (kolony do 15 cm ID)
 • nástroj puriFlah® XL-Canabis s výkonem až 12,2 kg/den (kolony do 20 cm ID)
 • Plate Express TLC čtečka destiček

Fáze pro SPE

SPE kolonky

Na této stránce uvádíme přehled nabízených kolonek pro extrakci na pevné fázi (SPE) včetně technických parametrů. Další informace k produktům najdete v katalogu zboží, ve kterém jsou uvedeny SPE kolonky a disky, dSPE produkty, manifoldy, produkty pro on-line SPE a vakuová čerpadla.

Clean up SPE kolonky

Reverzní fáze hydrofobní

Phase Particle size (µm) Pore Size (A) Surface Area (m2/g) Carbon Load (%) End Capping Feature
C2 Ethyl 60 500 6,6 YES/NO
C4 n-Butyl 60 500 8,5 YES
C8 Octyl 60 500 11,1 YES/NO
C18 Octadecyl 60 500 21,7 YES/NO
C30 Tricontyl 60 500 20,0 YES
Cyclohexyl 60 500 11,6 YES/NO
Phenyl 60 500 11,0 YES/NO

Normální fáze hydrofilní

Phase Particle size (µm) Pore Size (A) Surface Area (m2/g) Carbon Load (%) Feature
Silica 0,77 60 500 N/A
Diol 0,77 60 500 8,0
Cyanopropyl 0,77 60 500 9,0
Florisil 0,82 60 500 N/A
Alumina, Acidic 60 500 N/A
Alumina, Basic 60 500 N/A
Alumina, Neutral 60 500 N/A
Carbon N/A 120/140 mesh

Ion Anion Exchange fáze

Phase Pore volume (cm3/g) pKa Pore Size (A) Surface Area (m2/g) Carbon Load (%) Exchange (meq/g)
Aminopropyl (1 amine) 0,77 9.8 60 500 6,65 0,31
N-2 Aminoethyl (1/2 amine) 0,77 10.1; 10.9 60 500 11,1 0,32
Diethylamino (3 amine) 0,77 10.6 60 500 10,6 0,28
Quarternary Amine Chloride 0.77 Always charged 60 500 8,4 0,25
Quarternary Amine Hydroxide 0.77 Always charged 60 500 8,4 0,25
Quarternary Amine Acetate 0.77 Always charged 60 500 8,4 0,25
Quarternary Amine Formate 0.77 Always charged 60 500 8,4 0,25
Polyimine 0,77 Always charged 13,5 0,25

Ion Cation Exchange fáze

Phase Pore volume (cm3/g) pKa Pore Size (A) Surface Area (m2/g) Carbon Load (%) Exchange (meq/g)
Carboxylic Acid 0.77 4.8 60 500 9,2 0,17
Propylsulfonic Acid 0.77 1 60 500 7,1 0,18
Benzenesulfonic Acid 0.77 Always charged 60 500 11,0 0,32
Benzenesulfonic Acid, High Load 0.77 Always charged 60 500 15,0 0,65
Triacetic Acid 0,77 60 500 7,61 Anion 0,17/Cation 0,06

Kopolymerní fáze

Phase Pore volume (cm3/g) pKa Pore Size (A) Surface Area (m2/g) Carbon Load (%) Exchange (meq/g)
Aminopropyl + C8 0.77 9,8 60 500 12,3 0,163
Quarternary Amine + C8 0.77 Always charged 60 500 13,6 0,160
Carboxylic Acid + C8 0.77 4,8 60 500 2,5 0,105
Propylsulfonic Acid + C8 0.77 1 60 500 14,62 0,114
Benzenesulfonic Acid + C8 0,77 Always charged 60 500 12.3 0,072
Cyanopropyl + C8 0,77 N/A 60 500 14,6 0,163
Cyclohexyl + C8 0.77 N/A 60 500 N/A N/A

Stacionární fáze pro GC

GC kolony

Na této stránce uvádíme přehled dodávaných stacionárních fází pro plynovou chromatografii (GC). U každé jsou uvedeny podrobné údaje o jejích vlastnostech a aplikacích, které jsou pro ně vhodné. V katalogu produktů si pak můžete vybrat vhodnou křemennou či kovovou kapilární kolonu pro GC.

Stacionární fáze LION

Křemenné kapilární kolony
Stacionární fáze Teplotní limity Chemické složení USP kód
LN-1 -60 až 370°C 100% dimetyl polysiloxan G2
LN-1 MS -60 až 370°C 100% dimetyl polysiloxan G2
LN-1 HT -60 až 430°C 100% dimetyl polysiloxan -
LN-5 -60 až 370°C 5% difenyl/95% dimetyl polysiloxan G27
LN-5 Sil MS -60 až 370°C 5% difenyl/95% dimetyl polysiloxan G27
LN-5 MS -60 až 350°C 5% fenyl - arylen - 95% dimetyl polysiloxan G27
LN-5 HT -60 až 430°C 5% difenyl/95% dimetyl polysiloxan -
LN-35 50 až 360°C 35% difenyl/65% dimetyl polysiloxan G42
LN-35 HT -60 až 400°C 35% difenyl/65% dimetyl polysiloxan G42
LN-17 MS 40 až 340°C 50% dipenyl/50% dimetyl polysiloxan G3
LN-624 -20 až 260°C 6% kyanopropylfenyl/94% dimetyl polysiloxan G43
LN-FFAP 40 až 260°C Polyetylén glykol modifikovaný kyselinou nitrotereftalovou G35
LN-1701 -20 až 300°C 14% kyanopropylfenyl/86% dimetyl polysiloxan G46
LN-XLB 30 až 360°C Fáze s nízkou polaritou -
LN-XLB-HT 30 až 400°C Fáze s nízkou polaritou -
LN-WAX 40 až 260°C Polyetylen glykol G16
LN-WAX Plus 20 až 260°C Polyetylen glykol G16

Stacionární fáze Restek

Křemenné kapilární kolony
Stacionární fáze Teplotní limity Chemické složení USP kód
Rxi®-1MS -60 až 350°C 100% dimetyl polysiloxan G2
Rxi®-1HT -60 až 400°C 100% dimetyl polysiloxan
Rxi®-5MS -60 až 350°C 5% difenyl/95% dimetyl polysiloxan G27
Rxi®-5Sil MS -60 až 350°C silarylenová fáze (selektivita jako 5% fenyl 95%dimetyl polysiloxan) -
Rxi®-5HT -60 až 400°C 5% difenyl/95% dimetyl polysiloxan -
Rxi®-XLB 30 až 360°C fáze s nízkou polaritou -
Rxi®-35Sil MS 50 až 360°C aplikačně specifická fáze (selektivita jako 35% difenyl/65% dimetyl polysiloxan) -
Rxi®-624Sil MS -60 až 320°C silarylenová fáze (selektivita jako 6% kyanopropylfenyl/94% dimetyl polysiloxan) -
Rxi®-17 40 až 320°C 50% difenyl/50% dimetyl polysiloxan -
Rxi®-17Sil MS 40 až 360°C silarylenová fáze (selektivita jako 100% fenylmetyl polysiloxan) G3
Rtx®-1 -60 až 350°C 100% dimetyl polysiloxan G1,G2,G38
Rtx®-1 F&F -60 až 350°C 100% dimetyl polysiloxan (optimalizovaný) -
Rtx®-1PONA -60 až 340°C 100% dimetyl polysiloxan (optimalizovaný) -
Rtx®-2887 -60 až 360°C 100% dimetyl polysiloxan (optimalizovaný) -
Rtx®-5 -60 až 350°C 5% difenyl/95% dimetyl polysiloxan G27,G36
Rtx®-5 Amine -60 až 315°C 5% difenyl/95% dimetyl polysiloxan (optimalizovaný) -
Rtx®-5 PONA 60 až 325°C 5% difenyl/95% dimetyl polysiloxan (optimalizovaný) -
Rtx®-1301 -20 až 280°C 6% kyanopropylfenyl/94% dimetyl polysiloxan G43
Rtx®-624 -20 až 240°C 6% kyanopropylfenyl/94% dimetyl polysiloxan G43
Rtx®-20 -20 až 320°C 20% difenyl/80% dimetyl polysiloxan G28,G32
Rtx®-35 40 až 320°C 35% difenyl/65% dimetyl polysiloxan G42
Rtx®-35 MS 40 až 320°C 35% difenyl/65% dimetyl polysiloxan (optimalizovaný) G42
Rtx®-35 Amine 40 až 320°C 35% difenyl/65% dimetyl polysiloxan (optimalizovaný) G42
Rtx®-1701 -20 až 280°C 14% kyanopropylfenyl/86% dimetyl polysiloxan G46
Rtx®-200 -20 až 340°C Trifluoropropylmetyl polysiloxan G6
Rtx®-200MS -20 až 340°C Trifluoropropylmetyl polysiloxan G6
Rtx®-50 40 až 320°C 100% metylfenyl polysiloxan G3
Rtx®-65 50 až 300°C 65% difenyl/35% dimetyl polysiloxan G17
Rtx®-65TG 40 až 370°C 65% difenyl/35% dimetyl polysiloxan (optimalizovaný) -
Rtx®-225 40 až 240°C 50% kyanopropylmetyl/50% fenylmetyl polysiloxan G7,G19
Rtx®-440 20 až 340°C Středně polární fáze -
Rtx®-Wax 20 až 250°C Carbowax® polyetylen glykol G14,G15,G16
Stabilwax® 40 až 250°C Carbowax® polyetylen glykol G14,G15,G16
Stabilwax®-DB 40 až 250°C Carbowax® polyetylen glykol -
Stabilwax®-DA 40 až 250°C Carbowax® polyetylen glykol G25,G35
FAMEWAX 20 až 250°C Polyetylen glykol -
Rt™-CW20M F&F 60 až 220°C Carbowax® polyetylen glykol -
Rt™-2330 0 až 275°C Biskyanopropyl polysiloxan G48
Rt™-2560 20 až 250°C 90% biskyanopropyl/10% fenylkyanopropyl polysiloxan -
Stx™-500 -60 až 380°C Karboran/dimetyl polysiloxan -
Rtx®-VMS -40 až 260°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-502.2 -20 až 270°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-VRX -40 až 260°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-VGC -40 až 260°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-Volatiles -20 až 280°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-CLPesticides -60 až 340°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-CLPesticides2 -60 až 340°C Aplikačně specifická fáze -
Stx™-CLPesticides -60 až 330°C Aplikačně specifická fáze -
Stx™-CLPesticides2 -60 až 330°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-OPPesticides -20 až 330°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-OPPesticides2 -20 až 330°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-Dioxin -60 až 380°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-Dioxin2 20 až 340°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-PCB 30 až 340°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-1614 -60 až 360°C Aplikačně specifická fáze -
Rt™-PAH 80 až 285°C Fáze z tekutých krystalů -
Rtx®-TNT -20 až 310°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-TNT 2 -20 až 310°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-Biodiesel TG do 380°C Aplikačně specifická fáze -
Rt™-TCEP 0 až 135°C 1,2,3-tris[2-kyanoetoxy]propan -
Rtx®-BAC1 -20 až 260°C Aplikačně specifická fáze -
Rtx®-BAC2 -20 až 260°C Aplikačně specifická fáze -
Rt™-ßDEXcst 40 až 230°C Chirální fáze -
Rt™-ßDEXm 40 až 230°C Chirální fáze -
Rt™-ßDEXsa 40 až 230°C Chirální fáze -
Rt™-ßDEXse 40 až 230°C Chirální fáze -
Rt™-ßDEXsm 40 až 230°C Chirální fáze -
Rt™-ßDEXsp 40 až 230°C Chirální fáze -
Rt™-yDEXsa 40 až 230°C Chirální fáze -
Kovové kapilární kolony
Stacionární fáze Teplotní limity Chemické složení USP kód
MXT®-1 -60 až 430°C 100% dimetyl polysiloxan G1,G2,G38
MXT®-1HT SimDist -60 až 430°C Aplikačně specifická fáze -
MXT®-1 SimDist -60 až 430°C Aplikačně specifická fáze -
MXT®-2887 -60 až 400°C Aplikačně specifická fáze -
MXT®-5 -60 až 430°C 5% difenyl/95% dimetyl polysiloxan G27,G36
MXT®-20 -20 až 320°C 20% difenyl/80% dimetyl polysiloxan G28,G32
MXT®-35 0 až 310°C 35% difenyl/65% dimetyl polysiloxan G42
MXT®-50 0 až 290°C 100% metylfenyl polysiloxan G3
MXT®-65 50 až 300°C 65% difenyl/35% dimetyl polysiloxan G17
MXT®-65TG 20 až 370°C 65% difenyl/35% dimetyl polysiloxan (optimalizovaný) -
MXT®-624 -20 až 240°C 6% kyanopropylfenyl/94% dimetyl polysiloxan G43
MXT®-1301 -20 až 280°C 6% kyanopropylfenyl/94% dimetyl polysiloxan G43
MXT®-1701 -20 až 280°C 14% kyanopropylfenyl/86% dimetyl polysiloxan G46
MXT®-200 -20 až 400°C Trifluoropropylmetyl polysiloxan G6
MXT®-WAX 40 až 260°C Carbowax® polyetylen glykol G14,G15,G16
MXT®-500 SimDist -60 až 430°C Karboran-siloxanový polymer -
MXT®-502.2 -20 až 270°C Aplikačně specifická fáze -
MXT®-Biodiesel TG -60 až 430°C Aplikačně specifická fáze -
MXT®-Volatiles -20 až 280°C Aplikačně specifická fáze -
PLOT kolony
Stacionárne fázy Teplotné limity Chemické zloženie USP kód
Rt®-Alumina BOND do 200°C Al2O3 (Na2SO4 deaktivace) -
Rt®-Alumina BOND do 200°C Al2O3 (KCl deaktivace)
Rt®-Msieve 13X do 300°C Molekulové síto 13X -
Rt®-Msieve 5A do 300°C Molekulové síto 5A -
Rt®-Q-BOND do 320°C 100% divinylbenzen -
Rt®-QS-BOND do 250°C Porézny divinylbenzen homopolymer -
Rt®-S-BOND do 250°C Divinylbenzen 4-vinylpyridin -
Rt®-U-BOND do 190°C Divinylbenzen etylenglykol/dimetylakrylát -
Kovové plot kolony
Stacionární fáze Teplotní limit Chemické složení USP kód
Mtx®-Alumina Bond až 200°C Al2O3 (Na2SO4 deaktivace) -
Mtx®-MSieve 5A až 300°C Molekulové síto 5A -

Stacionární fáze SGE

Křemenné kapilární kolony
Stacionární fáze Teplotní limity Chemické složení USP kód
forte BP1 -60 až 360°C 100% dimetyl polysiloxan G1,G2,G38
forte SolGel 1MS 0 až 380°C 100% dimetyl polysiloxan G1,G2,G38
forte BPX1 -30 až 430°C 100% dimetyl polysiloxan (optimalizovaný) -
forte BP1 PONA -60 až 360°C 100% dimetyl polysiloxan (optimalizovaný) -
forte BP5 -60 až 360°C 5% fenyl metyl polysiloxane G28,G32
forte BPX5 -40 až 370°C 5% fenyl polysilfenylene siloxan -
forte HT5 10 až 400°C 5% fenyl polykarboran siloxan -
forte HT8 -20 až 370°C 8% fenyl polykarboran siloxan -
forte BPX35 0 až 370°C 35% fenyl polysilfenylen siloxan G42

UHPLC

UHPLC PLATINblueUltra-High Performance Liquid Chromatography je milníkem ve vývoji kapalinové chromatografie. Využívá chromatografické kolony s částicemi <2µm, které se používají v analytických přístrojích schopných pracovat s vysokými tlaky. To umožňuje extrémně rychlé separace s vysokou účinností. UHPLC je velmi účinná chromatografická technika, která nabízí práci s širokým rozsahem průtoků a významně zkracuje dobu analýzy.

Vliv na účinnost

S klesající velikostí částic, vzrůstá i účinnost separace (viz graf níže). S nižším průměrem částic významně vzrůstá tlak na koloně. To má za následek extrémně vysoký tlak u delších LC kolon. To znamená, že u standardních LC systémů nelze používat kolony s částicemi 1,9 µm o stejné délce, jakou mají běžné 5µm HPLC kolony (např. 250 mm). Proto mají UHPLC kolony nižší nebo podobnou účinnost jako mají standardní HPLC kolony. To, co odlišuje UHPLC kolony od standardních, je výrazně rychlejší doba analýzy, nikoliv však účinnost.

Comparison of Particle Size Efficiences

Potřebujete-li zvýšit účinnost separace, je zapotřebí nejprve zvolit vhodnou stacionární fázi, jejíž selektivita bude pro požadovanou separaci nejvyšší.

Stacionární fáze pro UHPLC

Raptor - RESTEK

Typ fáze Velikost částic (µm) Velikost pórů (Å) Efektivní plocha povrchu (m2/g) Obsah uhlíku (%) Rozsah pH
Raptor ARC-C18 1.8 90 125 neveřejné 1.0-8.0
Raptor ARC-C18 2.7 90 130 neveřejné 1.0-8.0
Raptor ARC-C18 5.0 90 100 neveřejné 1.0-8.0
Raptor C18 1.8 90 125 neveřejné 2.0-8.0
Raptor C18 2.7 90 130 neveřejné 2.0-8.0
Raptor C18 5.0 90 100 neveřejné 2.0-8.0
Raptor Biphenyl 1.8 90 125 neveřejné 1.5-8.0
Raptor Biphenyl 2.7 90 130 neveřejné 1.5-8.0
Raptor Biphenyl 5.0 90 100 neveřejné 1.5-8.0
Raptor Fluorophenyl 1.8 90 125 neveřejné 2.0-8.0
Raptor Fluorophenyl 2.7 90 130 neveřejné 2.0-8.0
Raptor Fluorophenyl 5.0 90 100 neveřejné 2.0-8.0
Raptor HILIC-Si 2.7 90 150 n/a 2.0-8.0
Raptor EtG/EtS 2.7 90 130 neveřejné 2.0-8.0

Maximální tlak kolon Raptor je: 1,034 bar (1.8 μm), 600 bar (2.7 μm); 400 bar (5 μm). Pro delší životnost doporučujeme tlak pro kolony 1.8 µm maximálně 830 bar.

PINNACLE DB - RESTEK

Typ fáze Velikost částic(µm) Velikost pórů (Å) Plocha povrchu (m2/g) Obsah uhlíku (%) Rozsah pH
Pinnacle DB C18 1.9 140 150 11 2.5-8.0
Pinnacle DB Aqueous C18 1.9 140 150 6 2.5-8.0
Pinnacle DB C8 1.9 140 150 6 2.5-8.0
Pinnacle DB CN 1.9 140 150 4 2.5-8.0
Pinnacle DB PFP 1.9 140 150 6 2.5-8.0
Pinnacle DB Biphenyl 1.9 140 150 8 2.5-8.0
Pinnacle DB IBD 1.9 140 150 neveřejné 2.5-8.0
Pinnacle DB Silica 1.9 140 150 n/a 2.5-8.0

Závady a jejich odstranění

Většině problémů u GC a LC přístrojů lze předejít prováděním pravidelné preventivní údržby. Pokud hledáte příčinu chromatografického problému, vždy postupujte krok za krokem. Nikdy neprovádějte změnu více parametrů najednou, protože nebudete vědět, která ze změn měla vliv na výsledek chromatografické analýzy. .

Zde si můžete zvolit oblast chromatografie, ve které hledáte tipy pro odstranění závad: (GC troubleshooting není ještě aktivní).

GC troubleshooting

GC troubleshooting

LC troubleshooting

LC troubleshooting

puriFlash

Flash kolony puriFlash®

Interchim vyvinul novou techniku pro chromatografii - Ultra Performance Flash Purification (UPFP) využívající speciální flash kolonky, které využívají pravidelný nebo nepravidelný silikagel. UPFP umožňuje purifikovat sloučeniny při získání vysoké čistoty výtěžku a s menší spotřebou rozpouštědel.

Výběr Flash kolon

Výběr Flash kolon je k dispozici na této straně.