0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Novinky

03. 03. 2023

Jarní chromatografické webináře Restek 2023

Chromatograficky zaměřené webináře pořádané společností Restek pokračují i v roce 2023. Všechny webináře budou prezentovány v anglickém jazyce. Certifikát o absolvování webináře bude dostupný na vyžádání.

Přihlášení probíhá na níže uvedených odkazech.

Date Time (Paris) Title/Presenter/Registration Link
28.3.2023 10:00:00 AM CEST

Improving Trace Analysis: Maximizing Signal/Noise Ratio for Trace Analysis/Jaap deZeeuw

https://attendee.gotowebinar.com/register/352375214490956886

11.4.2023 10:00:00 AM CEST

ProEZGC: High-Performance, Free, Web-based Computer Modeling Tools to Simulate Gas Chromatographic Separations/Jaap deZeeuw

https://attendee.gotowebinar.com/register/4517202115204334172

18.4.2023 10:00:00 AM CEST

GC Troubleshooting Basics/Jaap deZeeuw

https://attendee.gotowebinar.com/register/8541607087399468640

2.5.2023 10:00:00 AM CEST

Choosing a Different Carrier Gas in GC: Hydrogen or Nitrogen?/Jaap deZeeuw

https://attendee.gotowebinar.com/register/2226502679640133719

23.5.2023 10:00:00 AM CEST

HPLC Troubleshooting/Jan Pschierer

https://attendee.gotowebinar.com/register/6595049293789045855

19. 01. 2023

BPATest – Nové řešení pro stanovení Bisfenolu A

VICAM BPATestTM spojuje imunoafinitní chromatografii s kapalinovou chromatografií (HPLC, UPLC) kombinovanou s fluorescenčními nebo hmotnostními spektrometrickými detektory pro přesnou, přesnou a spolehlivou detekci a měření sub-ppb hladin BPA v komplexních matricích. Patentovaná monoklonální protilátka v imunoafinitních kolonách VICAM účinně transformuje testované vzorky na vysoce koncentrovaný, ultračistý extrakt BPA.

Výhody

 • Speciálně navrženo pro použití HPLC, UPLC a LC-MS
 • Detekuje úrovně od 0,1 ppb do 50 ppb
 • Pracuje s různými vzorky
 • Simultánní izolace a purifikace cílového analytu
 • Minimalizuje použití organických rozpouštědel

Veškeré informace naleznete v brožuře.

18. 01. 2023

MSPE filtry (Micro-Solid-Phase-Extraction)

Micro-Solid-Phase-Extraction (MSPE) je velmi jednoduchá technika přípravy vzorků. MSPE využívá centrifugační filtr s membránou a sorbentem. MSPE zkumavky nevyžadují použití SPE manifoldu a zjednodušují tak významě přípravu vzorků, ke které se využije centrifuga. MSPE zkumavky jsou osazeny membránovým filtrem zajišťujícím filtraci vzorku po extrakci. Tím sa vyhneme používání stříkačkových filtrů.

22. 12. 2022

Česká chromatografická škola 2023

Přijeďte se podívat na novinky, které budeme prezentovat na konferenci Česká chromatografická škola - HPLC.cz, která se koná 14. až 17. května ve Vinařství U Kapličky. Více informaci naleznete zde.

22. 12. 2022

HPLC 2023

Přijeďte se podívat na 51. mezinárodní sympozium věnované HPLC a jí příbuzným technikám, které se koná v Düsseldorfu (Německo). Bližší informace najdete na stránkách sympozia. Najdete nás na stánku J2.

21. 11. 2022

YMC-Accura

Nové kolony YMC-Accura Triart (U)HPLC se vyznačují bioinertním povrchovým povlakem na těle kolony a fritě. Kolony YMC-Accura jsou připraveny k použití bez jakékoli předběžné úpravy, na rozdíl od analýzy citlivých látek pomocí standardních kolon. Citlivost je výrazně zvýšena a vzácné vzorky jsou získány bez jakékoli ztráty. Povlak je méně hydrofobní ve srovnání s PEEK-podšívkou používanou v YMC-Triart bezkovových (U)HPLC kolonách. Je určen především pro náročné látky, jako jsou oligonukleotidy , nukleotidy , vybrané proteiny/peptidy a malé molekuly koordinující kovy, např. organofosfáty.

Nový hardware s povrchovou úpravou výrazně potlačuje interakci mezi analyty a vnitřním povrchem kolony. Všechny materiály Triart lze balit a k dispozici jsou také kolony kompatibilní s UHPLC. Lze jej použít stejným způsobem jako běžnou nerezovou kolonu. Nerezová ocel zpracovaná bioinertním povrchovým nátěrem (všechny smáčené části včetně frit).

Funkce

 • Vhodné pro kovové koordinační sloučeniny, např. nukleotidy, oligonukleotidy
 • Vynikající tvary vrcholů pro citlivé sloučeniny
 • Žádné přenosové efekty
 • Použitelné pro vysoce citlivou LC/MS analýzu

Veškeré informace a příklady aplikací naleznete v brožuře.

14. 09. 2022

Sada MetAmino

Soupravy MetAmino ® nabízejí snadnou metodu přípravy vzorků pro vaši analýzu LC-MS nebo GC-MS. Soupravy MetAmino ® obsahují derivatizační činidla a veškeré příslušenství pro čištění a přípravu vzorku. Eliminují časově náročné postupy přípravy vzorků. Nový postup čištění využívá speciální materiál jako konečný krok včetně filtrace (není nutné před nástřikem používat stříkačkový filtr). Další výhodou je, že derivatizační postup umožňuje rozšířit seznam analytů. Kontaktujte nás pro další podrobnosti.

Výhody

 • 75 aminokyselin, polyaminů, biogenních aminů a koenzymů za 7 až 12 minut
 • Vzorek není třeba zahřívat
 • Skladování činidel při 4 °C (není nutný mrazák)
 • Krok pipetování SPE nahrazen MSPE
 • Další rozšíření dle požadavků laboratoří
 • Vzorek připravený k nástřiku po přípravě vzorku
 • Krátká doba přípravy vzorku

16. 08. 2022

MPS™ – Nová technologie v detekci plynů

Výrobce detektorů Crowcon uvedl v roce 2020 na trh první senzor hořlavých plynů typu (MPS™) pro fixní detektory plynů. Detektor Xgard Bright od Crowconu spolu se senzorem MPS od Nevada Nanotech poskytuje pokročilou technologii, která odstraňuje potřebu kalibrace senzoru. Senzor MPS nabízí měření skutečné DMV pro 15 různých hořlavých plynů, ale samozřejmě je schopen detekovat veškeré hořlavé plyny v různých typech prostředí. Dlouhá životnost senzoru a bezkalibrační provoz zajistí velmi nízké náklady na údržbu a omezuje prostoje na minimum. Senzor MPS je také imunní vůči potenciální otravě toxickou látkou.

Teď Crowcon přináší senzor MPS i v přenosné detekci. Pořídit lze jednokanálový detektor Gasman nebo novou verzi detektoru T4 (ver. T4x), který senzor MPS může obsahovat.

Klíčové vlastnosti MPS

 • Měření skutečné DMV pro detekci více hořlavých plynů najednou s vysokou přesností pomocí jediného senzoru.
 • Během provozu senzoru není potřebná žádná kalibrace ani ověřování.
 • Senzor automaticky detekuje a ohlásí jakýkoliv problém s vlastní funkčností.
 • Je ideální alternativou ke katalytickým senzorům v drsném prostředí, kde může dojít k otravě senzoru.
 • Ideální pro detekci vodíku ve všech aplikacích.

Celý článek naleznete ZDE.

27. 07. 2022

TLC-Flash Reader

TLC-Flash ReaderMultifunkční čtečka TLC desek je určena pro použití s TLC deskami do rozměru 8,5 cm (šířka) a 12,5 cm (délka). TLC-FlashReader lze párovat se všemi Flash chromatografy puriFlash® Gen 5, puriFlash® XS 520 Plus & puriFlash® 535-XL. To přináší velkou výhodu, protože je možné snadno převést TLC metodu na FLASH purifikaci. Další informace najdete zde.

14. 07. 2022

Endura-Seals - septa pro nástřikový port

Endura-Seals jsou novou patentovanou alternativou CRS k typickým silikonově-kaučukovým septům pro plynovou chromatografii. Pracují ve 2dílném těsnícím systému, který zahrnuje přepážku a těsnicí matici. Kombinace ventilu a těsnění v Endura-Seals je mnohem odolnější vůči opotřebení jehlou než tradiční propíchnutá septa. Zatímco septa CRS jsou již navržena tak, aby omezovala tvorbu otřepů (částic v lineru), těsnění Endura-Seals umožňují jehle klouzat ventilem, aby se takové částice prakticky eliminovaly. Těsnění využívají nákladově efektivnější elastomerový design pružiny namísto kovu, který je použitý v některých konkurenčních provedeních. Díky těmto vlastnostem jsou septa Endura-Seal ideální volbou pro automatizované analýzy v dlouhých sekvencích používaných s dnešními vysokokapacitními autosamplery.