ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie

ChromatographyChromatografie je primární separační technika, která se využívá především pro chemickou analýzu. Přesto se používá i pro preparativní účely, především pro izolaci relativně malých množství materiálů, které mají vysokou hodnotu. Chromatografie je pravděpodobně nejvýkonnější a mnohostranná technika. Dokáže v jednom kroku separovat směs na individuální složky a současně o nich poskytuje kvantitativní informace.

Témata

 

Nový směr v kapalinové chromatografii

Uvedli jsme na trh novou technologii založenou na částicích s pevným jádrem a porézním povrchem ("Core-shell") poskytující unikátní, vysoké rozlišení ... Zeptejte se nás na další informace o této technologii.

Nové trendy v biochromatografii

Biochromatografie zahrnuje velké množství separačních technik od SEC (gelová filtrace), IEC, IMAC až po IAC. Jedná se o techniky využívané především při analýzách peptidů a proteinů a purifikaci proteinů v analytickém nebo preparativním měřítku. V této oblasti přišla firma Knauer s inovativním systémem stolního chlazení - Bioline. Tento jedinečný systém odstraňuje nutnost umístění FPLC nebo MPLC systému v chladící místnosti nebo boxu a dále odstraňuje potřebu využívání velkých ultrazvukových stanic pro odplynění mobilní fáze. Dalším přínosem je i mnohem vyšší separační účinnost zvyšující citlivost a významně zkracující separační procesy.

Historie

Prvním vědcem, který objevil chromatografii jako účinnou metodu separace, byl ruský botanik Цвет. Použil jednoduchou formu kapalinové chromatografie na pevné fázi k separaci několika rostlinných pigmentů. Barevné pruhy, které získal na adsorbentu, v něm evokovaly pojem "chromatografie" pro definici této separace. Další informace z historie a o principech chromatografie naleznete pod odkazem Základy chromatografie.

Přístrojová technika

Z chromatografické instrumentace nabízíme široký rozsah GC, GC/MS-TOF, analytických, semipreparetivních a procesních HPLC systémů. Zde je přehled výrobců zastupovaných naší společností:

  • Bruker - systémy EVOQ s trojitým kvadrupólem - GC TQ MS, LC TQ MS
  • Dani - GC a GC/MS systémy, termální desorpce, statický a dynamický headspace
  • DataApex - chromatografický software
  • Knauer - HPLC, UHPLC, FPLC, SMB, kontinuální chromatografie (Contichrom)

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz