0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Slovník pojmů

 • BEH = "Bridged ethylen hybrid" (HPLC částice s vyšší odolností pH)
 • DAC = "dynamic axial compression"
 • DAD = "diod array detector"
 • ECD = detektor elektronového záchytu
 • EI = elektronová ionizace
 • ELSD = "evaporative light scattering detector"
 • FIA = "flow injection analysis"
 • FID = plamenově ionizační detektor
 • FPD = plamenově fotometrický detektor
 • FPP = plně porézní částice
 • GC = plynová chromatografie
 • GCTQ = plynový chromatograf s trojnásobným kvadrupólem
 • GCxGC = multidimenzionální plynová chromatografie
 • GPC = gelová permeační chromatografie
 • HETP = výškový ekvivalent teoretického patra
 • HID = heliový detektor
 • HILIC = kapalinová chromatografie s hydrofobními interakcemi
 • HPLC = vysokoúčinná kapalinová chromatografie
 • HPTLC = vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie
 • IC = iontová chromatografie
 • IHPLC = vysokoúčinná kapalinová chromatografie pro střední tlaky
 • LVI = nástřik velkého objemu vzorku
 • MCSGP = Multicolumn countercurrent solvent gradient purification (kontinuální chromatografie)
 • MEPS = mikroextrakce na pevné fázi
 • MLC = micelární kapalinová chromatografie
 • MS = hmotnostní spektrometrie
 • MSPE = Micro SPE
 • NP = normální fáze
 • NQAD = Nano Quantity Analyte Detector
 • ODS = oktadecyl silikagel
 • PDD = pulzní výbojový detector
 • PFPD = pulzní plamenově fotometrický detektor
 • PID = fiotoionizační detektor
 • PTV = injektor s programovatelnou teplotou
 • RI = refractivní index
 • RP = reverzní fáze
 • RRLC = "rapid resolution liquid chromatography"
 • SBSE = "stirring bar sorbent extraction"
 • SEC = "size exclusion chromatography"
 • SFC = supercritical fluid chromatography
 • SIM = "single ion monitoring"
 • SMB =" simulated moving bed"
 • SPE = extrakce na pevné fázi
 • SPME = "solid-phase microextraction"
 • SPP = částice s pevným jádrem (core-shell)
 • TCD = tepelně vodivostní detektor
 • TIC = celkový iontový proud
 • TLC = tenkovrstvá chromatografie
 • TOF = MS průletový analyzátor ("Time of Flight")
 • UFLC = "ultra fast liquid chromatography"
 • UPLC = "ultra performance liquid chromatography"
 • UHPLC = "ultra high pressure liquid chromatography", "ultra high performance liquid chromatography"