ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

UHPLC

UHPLC PLATINblueUltra-High Performance Liquid Chromatography je milníkem ve vývoji kapalinové chromatografie. Využívá chromatografické kolony s částicemi <2µm, které se používají v analytických přístrojích schopných pracovat s vysokými tlaky. To umožňuje extrémně rychlé separace s vysokou účinností. UHPLC je velmi účinná chromatografická technika, která nabízí práci s širokým rozsahem průtoků a významně zkracuje dobu analýzy.

Vliv na účinnost

S klesající velikostí částic, vzrůstá i účinnost separace (viz graf níže). S nižším průměrem částic významně vzrůstá tlak na koloně. To má za následek extrémně vysoký tlak u delších LC kolon. To znamená, že u standardních LC systémů nelze používat kolony s částicemi 1,9 µm o stejné délce, jakou mají běžné 5µm HPLC kolony (např. 250 mm). Proto mají UHPLC kolony nižší nebo podobnou účinnost jako mají standardní HPLC kolony. To, co odlišuje UHPLC kolony od standardních, je výrazně rychlejší doba analýzy, nikoliv však účinnost.

Comparison of Particle Size Efficiences

Potřebujete-li zvýšit účinnost separace, je zapotřebí nejprve zvolit vhodnou stacionární fázi, jejíž selektivita bude pro požadovanou separaci nejvyšší.

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz