ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Preparativní LC

Externí cela detektoruÚlohy preparativních a analytických HPLC systémů se od sebe liší. Zatímco úkolem analytické HPLC je kvalitativní a kvantitativní stanovení definovaných sloučenin ve vzorcích, úkolem preparativní HPLC je separace, vyčištění a izolace cenných produktů ze směsí.

Preparativní chromatografii lze rozdělit do třech základních oblastí:

  • Flash chromatografie
  • Semi-preparativní separace
  • Vsádková preparativní chromatografie (poloprovozní nebo výrobní)
  • "True Counter-current chromatography"
  • "Simulated moving bed" (SMB)
  • Kontinuální chromatografie

Definice rozsahu

Parametr Analytická Semi-preparativní Preparativní
Velikosti kolon (mm) 120 - 250 x 2 - 4.6 120 - 250 x 8 - 16 120 - 250 x 20 - 62
Velikost částic (µm) do 5 5 - 10 nad 10
Stationární fáze (g) do 5 5 - 30 50 - 450
Kapiláry 1/16" 1/16" 1/8"
Průtoky (ml/min) 0.1 - 2 5 - 50 100 - 1000
Množství vzorku (mg) 0.01 - 2 0.1 - 50 1 - 700
Cela detektoru (mm) 10 3 0.5 - 2

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz