0 Compare
Add products to the comparison using the scales icon and here you can then compare their parameters.
User
0 Basket
Your basket is empty...

Čištění injektoru

INJEKTOR

 • Udává se, že příčinu 85-90% problémů při analýze lze najít v inletu. Proto nezapomínejte pravidelně vyměňovat všechen spotřební materiál. Liner, septum i veškerá těsnění mají omezenou životnost!
 • Někdy však výměna spotřebního materiálu ani zaříznutí kolony nestačí. Pak je nutno vyčistit inlet. Obecné pokyny naleznete níže, ale vždy se řiďte především pokyny svého výrobce!

Čištění

 • Inlet zchlaďte. Teplota by neměla přesahovat 40°C.
 • Vypněte průtok nosného plynu.
 • Deinstalujte případný autosampler.
 • Deinstalujte kolonu.
 • Otevřete inlet, vyjměte veškerý spotřební materiál.
 • Pokud lze, je vhodnější odpojit splitovou větev pneumatického systému od inletu.
 • Inlet nyní sestává pouze z kovové trubky, která může a nemusí být na konci zúžená.
 • Existují různé nástroje, které lze použít k čištění (např. Restek). Pomocí takového kartáče a rozpouštědla- methylen chlorid a metanol pohyby dolů a vzhůru vyčistěte inlet.
 • Pomocí pipety prostříkněte inlet rozpouštědlem (rozpouštědlo pod inletem zachyťte do kádinky) a ujistěte se, že v inletu nezůstaly žádné částečky nečistot.
 • Pro odstranění zbytků rozpouštědla nahřejte inlet na cca 65 °C.
 • Reinstalujte splitovou větev pneumatického systému, nainstalujte nový spotřební materiál.
 • Zapněte průtok nosného plynu. Zkontrolujte těsnost.
 • Před zvýšením teploty nechte inlet alespoň 10minut proplachovat. Odstraníte tak zbytky kyslíku. Předčasným zvýšením teploty může dojít k aktivaci a znehodnocení nového spotřebního materiálu.