ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie / Rady a tipy / Termální desorpce


Výběr sorbentů

Sorpční trubičkyVýběr správného adsorbentu nebo kombinace sorbentů pro vzorkování a desorpci analytů je nejdůležitější při vývoji a validaci robustní metody termální desorpce. Kondicionování trubiček a jejich správné používání patří také ke kritickým bodům metody. Tato stránka obsahuje celkové informace o nejvíce používaných sorbentech.

Seznam sorbentů

Sorbent Zrnitost (Mesh)
Carbotrap C 20/40
Carbopack C 60/80
Carbograph 2TD 20/40, 40/60, 60/80
Tenax TA 20/35, 35/60, 60/80
Tenax GR 20/35, 35/60, 60/80
Carbotrap™ 20/40
Carbopack B 60/80
Carbograph 1TD 20/40, 40/60, 60/80
Carbopack X™ 40/60, 60/80
Carbotrap X™ 20/40
Porapak N 50/80
Chromosorb 102™ 60/80
Porapak Q široká nabídka
Carbograph 5TD 20/40, 40/60, 60/80
Chromosorb 106™ 60/80
HayeSep D™ 60/80
UniCarb™ 60/80
Spherocarb™ 60/80
Carbosieve SIII™ 60/80
Carboxen 1000™ 60/80
Molekulové síto 5A  
Molekulové síto 13X  

Poznámka: sorbční trubičky by měly být kondicionovány při vyšší teplotě a při vyšším průtoku plynu než při vlastní metodě tepelné desorpce. Dbejte na to, abyste nepřekročili maximální povolený limit pro použité adsorbenty.


Skladování sorpčních trubiček

Kondicionované nebo navzorkované sorpční trubičky by měly být vždy uzavírány pomocí mosazných uzávěrů ¼" Swagelok v kombinaci s PTFE ferulkami (kat.č. C-CF020). Tento způsob uzavírání sorpčních trubiček odpovídá mezinárodním normám pro termální desorpci. Trubičky doporučujeme uzavírat pomocí nástroje CapLok™ (kat. č. C-CPLOK) firmy Markes nebo případně pomocí klasických klíčů. Nástroj Cap-Lok byl vyvinutý vědci tak, aby se mohly sorpční trubičky snadno uzavírat v terénu i laboratoři.

CapLok toolNástroj CapLok navíc zabraňuje přetažení a poškození PTFE ferulek. Uzavřené kondicionované nebo navzorkované sorpční trubičky by měly být vždy skladovány v čisté atmosféře. Pro zvýšení bezpečnosti při uchovávání trubiček doporučujeme jejich zabalení do čisté hliníkové fólie (nepotažené plasty). Sorpční trubičky je vhodné skladovat v plynotěsném kanystru, který neemituje těkavé látky. Trubičky lze uchovávat i v ledničce.

Uchovávání sorpčních trubiček v lednici není bezpodmínečně nutné (jak u čistých, tak i navzorkovaných trubiček), pokud se neskládají z více různých loží sorbentu. V takovém případě je skladování v lednici doporučeno, aby se minimalizovalo riziko migrace středně těkavých analytů ze slabších sorbentů do silnějších (tato migrace má za následek nedekonalý přenos těchto sloučenin v průběhu termální desorpce). Při skladování sorpčních trubiček v lednici je nutné je znovu dotáhnout pomocí nástroje CapLok po jejich vytemperování. Po vyjmutí trubiček z lednice (nebo mrazáku) musí být nejprve vytemperovány a teprve potom otevřeny. Pokud otevřete sorpční trubičky podchlazené, laboratorní vlhkost může zkondenzovat uvnitř trubiček a způsobit následné potíže při jejich desorpci.

Při skladování v lednici (nebo mrazáku) je nutné si uvědomit, že většina laboratorních lednic a mrazáků je kontaminována těkavými sloučeninami ze skladovaných vzorků nebo z vlastního zařízení. Při transportu sorpčních trubiček v chladném prostředí (letadlo, železniční přeprava, skladování ve venkovním prostředí v zimě) doporučujeme trubičky nejprve vychladit a potom opět dotáhnout matice pomocí nástroje CapLok.

Reference: Tyto informace je součástí dokumentu TDTS Note 5 (Markes International).


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz