ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie / Preparativní HPLC /

SMB

Proces simulované protiproudé separace ("Simulated Moving Bed" - SMB) byl vyvinutý počátkem 60tých let minulého století a byl především aplikován pro průmyslové separace, např. pro separace xylenů nebo fruktózy a glukózy.

Proces SMB je separace analogická procesu TMB ("True counter-current proces"). Při volbě vhodného systému adsorbentu a eluentu se proud směsi odděluje na proudy obsahující čisté sloučeniny - rafinát a extrakt. U procesu SMB je kolona rozdělena na malé sekce, které jsou umístěny do čtyř zón. Mezi zónu II a III je dávkována směs, mezi zónami III a IV se získává rafinát, a mezi zónami I a II extrakt. Celý SMB systém je uspořádán cyklicky a propojen pomocí speciálního vícecestého ventilu (Knauer), který přepínáním simuluje posun adsorbentu proti směru průtoku eluentu (adsorbent je pevně uzavřen v jednotlivých HPLC kolonách).

Princip SMB

SMB process


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz