ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie / Rady a tipy / Zvýšenie pomeru signál:šum v GC

Zvýšenie pomeru signál/šum v plynovej chromatografii

GC chromatogramDnešné potreby laboratórií sú:

  • nižšia medza detekcie a kvantifikácie (LOD, LQD)
  • zvýšenie stability GC a GC/MS systémov
  • vyššia inertnosť a stabilita GC komponent (kolóny, septá, vialky, linery, ...)

Nižšiu medzu detekcie a kvantifikácie je možné dosiahnuť:

  • znížením šumu
  • zvýšením signálu

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz