ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatography / /

Technologia GC / MS TOF

Master TOF Dlaczego warto wybrać Fast GC / MS?

Wymagania laboratoriów stale rosną, a ich zainteresowania są przede wszystkim:

  • szybka analiza (większa wydajność, a tym samym efektywność i niższe koszty analizy)
  • niskie granice wykrywalności (ze względu na wymagania nowych metod)
  • wysoka jakość danych związana z coraz bardziej złożonymi macierzami

Wiodący europejski producent systemów GC i GC / MS DANI dostarcza najszybsze urządzenie GC / MS-TOF, które spełnia wszystkie wymagania. Dodatkowo, system ten pozwala na użycie wielowymiarowej (zrozumiałej) techniki GC, GCxGC / MS. Ma to ogromne zalety w przypadku złożonych próbek, w których standardowe systemy kwadrupolowe z jednej strony zawodzą z powodu ich prędkości, oraz z powodu ograniczeń w obszarze pełnej czułości m / z. Wiele rzeczywistych próbek w pracy wykazało, że w testach kontrolnych GCxGC / MS wykryto inne związki, które nie zostały zidentyfikowane, a standardowe techniki GC / MS doprowadziły do błędnych interpretacji.

Master GCxGC/MS-TOF Urządzenia GC / MS-TOF

Opis GC / MS-TOF

TOF vs. analizator kwadrupolowy

Analiza 19 kongenerów PCB w ciągu 5 minut

Zmniejsz analizę perfum przez 14 minut do 3 minut


Opis GC / MS-TOF

Najczęściej stosowanymi spektrometrami masowymi w chromatografii gazowej są układy wykorzystujące kwadrupolowe analizatory. W obszarze GC / MS znajdują się pułapki jonowe. Oba typy analizatorów wykorzystują tę samą zasadę. Cztery elektrody są podłączone do obwodu elektrycznego w celu generowania pól o częstotliwościach radiowych. Zmieniając to pole elektryczne w czasie, wykonywane jest tak zwane skanowanie. Fragmenty pochodzące ze źródła jonów za pomocą optyki jonowej wchodzą do analizatora. Separacja jonowa opiera się na zmianie częstotliwości RF i napięcia stałego po przekątnej, umożliwiając przejście tylko określonych fragmentów przez filtr kwadrupolowy.

Quadrupole analyzer

Ryc. 1: Schemat kwadrupolowego analizatora


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz