ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie / Rady a tipy / Instalace GC kolon

Instalace kapilárních GC kolon

Instalace GC kolonStručný postup při instalaci kapilárních GC kolon

 • Vychlaďte všechny vyhřívané zóny GC
 • Zkontrolujte čističe plynů a v případě potřeby je vyměňte
 • vyčistěte injektor a detektor
 • Vyměňte liner v injektoru/detektoru za nový
 • Vyměňte důležitá těsnění v injektoru a detektoru
 • Vyměňte septum v injektoru
 • Nastavte průtok detektorových plynů
 • Pečlivě zkontrolujte kolonu, není-li poškozená
 • Nasaďte na každém konci kolony matici a ferulku
 • Uřízněte 10 centimetrů z každého konce kolony. K řezání křemenných kolon použijte safírový nůž nebo keramickou destičku. K řezání kovových kolon použijte buďto keramickou destičku nebo hranatý pilník. Nástroje pro řezání kolon najdete v našem katalogu.
 • Zavěste kapilární kolonu na držáky v termostatu GC, aby nedošlo k jejímu poškození
 • Vložte požadovaný konec kolony do injektoru. Správnou délku najdete v návodu pro obsluhu daného GC.
 • Kolonu nainstalujte tak, aby se nedotýkala stěn termostatu
 • Nastavte průtok kolonou v souladu s parametry uvedenými v testovacím chromatogramu výrobce
 • Nastavte splitový poměr, oplach septa a další parametry v souladu s požadavky výrobce GC
 • Ujistěte se, že kolonou protéká nosný plyn. Ponořte volný konec kolony do vialky s rozpouštědlem (aceton nebo isopropanol).
 • Vložte požadovaný konec kolony do detektoru. Správnou délku najdete v návodu pro obsluhu daného GC.
 • Zkontrolujte těsnost kolony tepelně vodivostním detektorem. Nepoužívejte mýdlovou vodu nebo kapalné detektory netěsností, protože může dojít k poškození kolony.
 • Nastavte teplotu injektoru a detektoru. Detektor zapněte po jeho stabilizaci. Upozornění - dbejte na to, abyste nepřekročili maximální povolenou teplotu kolony!
 • Nyní nastavte správný mrtvý objem (lineární rychlost) nastříknutím metanu nebo jiné sloučeniny, která není kolonou zadržována.
 • Zkontrolujte tvar píku, který by měl být symetrický
 • Zkondicionujte kolonu při maximální teplotě, až se stabilizuje základní linie detektoru (v testovacím chromatogramu kolony najdete maximální použitou teplotu).
 • Nastavte teplotu termostatu a znovu nastříkněte metan nebo jinou, sloučeninu, která není kolonou zadržována. Upravte podmínky pro optimální lineární rychlost.
 • Nastříkněte duplicitně testovací směs kolony a zjistěte, v jakém stavu se nachází kolona a celý chromatografický systém
 • Nakalibrujte přístroj a nyní můžete nastřikovat vzorky

Poznámka: Je-li kolona nová, musíte provést její kondicionování dříve, než budete nastavovat optimální mrtvý čas.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz