ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatography / /

Kondycjonowanie kolumn GC

Kolumna GC Kondycjonowanie kolumn chromatograficznych w podwyższonej temperaturze bez przepływającego gazu nośnego trwale uszkadza kolumnę. W przypadku wycieku tlen przenika do kolumny i, jeśli jest kondycjonowany w wyższych temperaturach, trwale ją uszkodzi. Dlatego przed kondycjonowaniem:

  • sprawdź prawidłowe ustawienie natężenia przepływu przez kolumnę
  • przeprowadzić kontrolę ciasta, aby uniknąć obecności tlenu w układzie chromatograficznym
Kondycjonowanie kolonii GC:
  • zainstalować kolumnę w wtryskiwaczu. Nie podłączaj kolumny do wykrywacza (zostaw jej koniec w termostacie.
  • ustawić początkową temperaturę termostatu GC na 40 ° C
  • utrzymuj tę temperaturę przez 15 minut
  • ustawić gradient temperatury na 10 ° C / min
  • ustawić maksymalną temperaturę o 20 ° C powyżej maksymalnej wartości programu temperaturowego, w którym pracujesz (maksymalna temperatura musi być o 25 ° C niższa niż maksymalna dopuszczalna temperatura kolumny GC) *
  • pozostawić kolumnę w wysokiej temperaturze przez noc i do momentu ustabilizowania linii bazowej wykrywacza. Jeśli kolumna jest wstępnie kondycjonowana, pozostaw ją w maksymalnej temperaturze przez 2 godziny i do momentu ustabilizowania linii bazowej wykrywacza.

* Uwaga: W przypadku wstępnie kondycjonowanych kolumn nie jest konieczne stosowanie warunkowania przez noc. Uważnie przeczytaj instrukcje dostarczone z Kolumną, które mają pierwszeństwo przed ogólnymi zaleceniami powyżej.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz