ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie / Rady a tipy / Dynamický headspace

Dynamický headspace

Metóda dynamický headspace (DHS) sa využíva pre širokú radu environmentálnych aplikácií. Jej najväčšie použitie je pri analýze prchavých organických látok (VOC) v pitnej, podzemnej, povrchovej a odpadovej vode. Tieto matrice obsahujú zmes zlúčenín rôznej polarity a prchavosti (chlórované uhľovodíky, aromatické uhľovodíky, kyslíkaté zlúčeniny apod.). Dynamický headspace sa ďalej využíva pro tieto aplikácie:

  • charakterizácia korení, byliniek, potravín, mydiel a voňaviek
  • stanovenie reziduálnych monomérov a VOC v polyméroch
  • analýza zvyškových rozpúšťadiel v potravinárskych obaloch a farmaceutických produktoch
  • overovanie "bio-potravín"
  • stopová analýza aktívnych farmaceutických látok
  • analýza metabolitov v biologických kvapalinách (aromatické uhľovodíky v moči, benzén v krvi)

Principle of dynamic headspace


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz