ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Technologie GC/MS TOF

Master TOF Proč zvolit techniku Fast GC/MS?

Požadavky laboratoří neustále narůstají a jejich zájmem jsou především:

  • rychlé analýzy (vyšší kapacita a tedy efektivita & nižší náklady na analýzu)
  • nízké detekční limity (díky požadavkům nových metod)
  • vysoká kvalita dat spojená s čím dál tím složitějšími matricemi

Přední evropský výrobce GC a GC/MS systémů DANI dodává nejrychlejší GC/MS-TOF přístroj, který vyhovuje všem uvedeným požadavkům. Navíc tento systém umožňuje využití techniky multidimenzionální (komprehensivní) GC, tedy GCxGC/MS. Ta má obrovské výhody právě u komplexních vzorků, kde standardní kvadrupólové systémy selhávají jednak svou rychlostí, jednak i svým omezením v oblasti citlivosti v plném rozsahu m/z. Mnoho reálných vzorků v praci již prokázalo, že při kontrolních analýzách prostřednictvím GCxGC/MS v nich byly odhaleny další sloučeniny, které nebyli identifikovány a standardní GC/MS technika vedla k mylné interpretaci.

Master GCxGC/MS-TOFGC/MS-TOF přístroje

Popis GC/MS-TOF

TOF vs. kvadrupólový analyzátor

Analýza 19 kongenerů PCB do 5 minut

Zkrácení analýzy parfému za 14 na 3 minuty

 

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz