0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

Věda a výzkum

A

Aminy (APK #458)

Tato aplikace ukazuje velmi pěknou symetrii a separaci aromatických aminů ve směsi pro Engelhardtův test.

Aminy a aromáty (APK #378)

Aminy jsou skupinou sloučenin, které není snadné oddělit. Novel ASTRA ® DM fáze s polární vloženou skupinou a polárním selektorem umožňuje separaci různých aminů a polárních organických sloučenin. Píky vykazují vynikající symetrii za uvedených podmínek.

Amitraz ve Varidolu (APK #346)

Výzkumný ústav včelařský vyrábí roztok Amitrazu v koncentraci 125 mg/l, který se používá jako insekticid. HPLC kolona ARION® Plus C18 vykazuje mnohem menší kontaminaci finálním produktem, který obsahuje těžkou matrici (frakce aromatické nafty). I po mnoha analýzách chromatogram ukazuje pík s vysokým faktorem symetrie/tailingu (1,019).

Atorvastatin a produkty fotodegradace (APK #406)

Metoda HPLC s UV a FLD detekcí byla optimalizována pro hodnocení kinetiky fotochemické degradace atorvastatinu ve vodných roztocích za světelných podmínek relevantních pro přírodní vody. Znalost relativního podílu atorvastatinu a jeho degradačních produktů ve vodním roztoku je nezbytná pro další studium potenciálního toxického účinku samotného atorvastatinu a směsi produktů fotochemické degradace atorvastatinu ve vodním prostředí.

H

Hodnocení degradace diltiazemu (APK #407)

Metoda HPLC/UV byla optimalizována pro hodnocení degradace blokátoru diltiazemu . Kinetika fotochemické degradace této benzodiazepinové struktury byla studována ve vodném roztoku.

M

Metabolity ATP (APK #358)

Tato aplikace byla vyvinuta Ústavem organické chemie a biochemie, skupinou pro syntézu radioaktivně značených sloučenin. Ukazuje separaci nukleosidů a nukleosidových fosfátů , které jsou analyzovány v různých aplikacích, např. metabolismus purinů, biosyntéza, genetický kód a klinické studie.

P

Porovnání vybraných fází C18 (APK #396)

Tato aplikace ukazuje srovnání selektivity různých C18 fází na QC směsi. Porovnává parametr hydrofobicity HPLC kolon ARION® a ASTRA® s vybranými kolonami jiných výrobců.

Pšeničné pigmenty (APK #344)

Tuto aplikaci vyvinul ALGATECH, Mikrobiologický ústav Akademie věd, Česká republika. Chlorofyly a karotenoidy jsou nezbytnými kofaktory pro kyslíkovou fotosyntézu. Vzhledem k tomu, že obsah a stechiometrie jednotlivých pigmentů se v listech rostlin za různých podmínek prostředí výrazně liší, je kvantifikace pigmentů důležitá pro pochopení fyziologie rostlin, ale také pro sledování kvality potravin.