0 Porovnat
Přidejte si do porovnání produkty pomocí ikonky vah a zde si poté můžete porovnat jejich parametry.
Uživatel
0 Košík
Váš košík je prázdný...

GC

F

FAME (APK #388)

Mastné kyseliny jsou karboxylové kyseliny s dlouhým postranním uhlíkovým řetězcem, které se typicky nacházejí v lipidech. Tyto kyseliny se liší počtem atomů uhlíku v řetězci a počtem dvojných vazeb v řetězci. Podle počtu dvojných vazeb rozlišujeme nasycené mastné kyseliny (SFA), mononenasycené mastné kyseliny (MUFA) a polynenasycené mastné kyseliny (PUFA). Trans mastné kyseliny jsou nenasycené mastné kyseliny, ve kterých je alespoň jedna dvojná vazba v trans poloze. Kapilární kolona LION™ LN-FAME byla navržena tak, aby poskytovala požadovanou polaritu vysoce kyanopropylovou fází (G48). V této aplikační poznámce můžete vidět rychlé, robustní a reprodukovatelné základní oddělení 37 nejběžnějších FAME.

M

Mastné kyseliny (APK #457)

Kontrola profilu mastných kyselin ve vzorcích krve je aktuální vzhledem k roli mastných kyselin jako biomarkerů v patogenezi aterosklerózy. Kapilární kolona LION™ LN-FAME HT GC poskytuje separaci 40 mastných kyselin s vynikající reprodukovatelností a robustností.

Monitorování ethylenoxidu (APK #426)

Systém k měření etylenoxidu v pracovním prostředí umožňuje měřit 1, 4, 6, 8 nebo 10 vzorků z různých odběrových míst dle požadavků uživatele (v ekonomické jednokanálové verzi). Dvoukanálová verze poskytuje dvojnásobný počet vzorkovacích bodů se stejným intervalem měření. Systém se skládá z plynového chromatografu (GC) s plamenoionizačním detektorem (FID), selektoru vzorků a plynového boxu až pro 10 vzorkovacích bodů, PC s řídícím softwarem ETOx a chromatografickým softwarem (Clarity) a skříně s hardwarovými řídícími moduly. Celý systém včetně řídicího softwaru je dodáván jako řešení na klíč dle požadavků zákazníka.

U

Uhlovodíky C10-C40 (APK #389)

Index celkových ropných uhlovodíků (TPH) je typická environmentální analýza. Nahradila metodu infračervené spektroskopie využívající problematická rozpouštědla, tedy freony. Tato analýza plynovou chromatografií (GC) monitoruje uhlovodíky mezi n-dekanem a n-tetrakontanem. Tyto dva uhlovodíky se používají jako ukazatel vzdálenosti a řízení účinnosti vstřikování. Metoda GC má navíc důležitou výhodu – může ukázat typ kontaminace hadrokarbony (např. benzín, nafta, motorový olej) a stav zvětrávání (některé n-alkany během pobytu v prostředí zmizí).

Z

Zbytková rozpouštědla (APK #419)

Kontrola zbytkových rozpouštědel je povinným testem pro účinné farmaceutické složky. Kolona LION™ LN-1 poskytuje rychlou, robustní a reprodukovatelnou separaci pro většinu běžně používaných rozpouštědel.