ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie / UHPLC / Reagencie pre UHPLC

Reagencie pro UHPLC

Rozpouštědla pro UHPLC

UHPLC prístroje vyžadujú rozpúšťadlá a chemikálie oveľa vyššej čistoty, ako rozpúšťadlá, ktoré sú v súčasnej dobe na trhu. ULC / MS rozpúšťadlá, pufre a modifikátory (Biosolve) majú maximálnu čistotu, akú táto inštrumentácie vyžaduje:

  • veľmi nízky posun UV signálu pri gradientný elúciu
  • minimálny obsah nečistôt
  • najnižší pozadia (obsah iónov) v MS detektoroch
  • menej ako 100 ppb alkalických kovov

Rozpúšťadlá pre ULC / MS sú filtrovaná cez mikrofilter 0,1 mikrometrov, majú odpariek max. 1 ppm a sú balené v inertnej atmosfére, čím je zaistená ich dlhšia stabilita pri skladovaní. Okrem štandardného 2,5 l balení Biosolve ponúka aj reagencie pre nano LC / MS:

  • 500 ml balenie acetonitrilu, metanolu a izopropanolu
  • 1 l balenie ultra-čistej vody
  • 100 ml TFA

Ďalšie informácie o dodávaných reagenciách si vyžiadajte u našich zástupcov.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz