ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatography / UHPLC /

Odczynniki do UHPLC

Rozpuszczalniki do UHPLC Urządzenia UHPLC wymagają rozpuszczalników i chemikaliów o znacznie większej czystości niż rozpuszczalniki obecnie dostępne na rynku. Rozpuszczalniki ULC / MS, bufory i modyfikatory (Biosolve) mają maksymalną czystość wymaganą przez oprzyrządowanie:

  • bardzo niskie przesunięcie sygnału UV w elucji gradientowej
  • minimalna zawartość zanieczyszczeń
  • najniższe tło (zawartość jonów) w detektorach MS
  • mniej niż 100 ppb metali alkalicznych

Rozpuszczalniki do ULC / MS są filtrowane przez mikrofiltr o średnicy 0,1 μm, mają maksymalną pozostałość 1 ppm i są pakowane w atmosferze gazów obojętnych w celu zapewnienia dłuższej trwałości podczas przechowywania. Oprócz standardowego opakowania 2,5-litrowego, Biosolve oferuje również odczynniki do nano LC / MS:

  • 500 ml acetonitrylu, metanolu i izopropanolu
  • 1 l ultra-czystej wody
  • 100 ml TFA

Aby uzyskać więcej informacji o dostarczonych odczynnikach, zapytaj naszych przedstawicieli lub nasze biura.


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz