ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie / Slovník pojmov / Slovník pojmov a skratiek

Slovník pojmov

 • BEH = "Bridged ethylen hybrid" (HPLC častice s vyššou odolnosťou pH)
 • DAC = "dynamic axial compression"
 • DAD = "diod array detector"
 • ECD = detektor elektrónového záchytu
 • EI = elektrónová ionizácia
 • ELSD = "evaporative light scattering detector"
 • FIA = "flow injection analysis"
 • FID = plameňovo ionizačný detektor
 • FPD = plameňovo fotometrický detektor
 • GC = plynová chromatografia
 • GCTQ = plynový chromatograf s trojnásobným kvadrupólom
 • GCxGC = multidimenzionálna plynová chromatografia
 • GPC = gélová permeačná chromatografia
 • HETP = výškový ekvivalent teoretického poschodia
 • HID = héliový detektor
 • HILIC = kvapalinová chromatografia s hydrofóbnymi interakciami
 • HPLC = vysokoúčinná kvapalinová chromatografia
 • HPTLC = vysokoúčinná tenkovrstvová chromatografia
 • IC = iónová chromatografia
 • IHPLC = vysokoúčinná kvapalinová chromatografia pre stredné tlaky
 • LVI = nástrek veľkého objemu vzorku
 • MCSGP = Multicolumn countercurrent solvent gradient purification (kontinuálna chromatografia)
 • MEPS = mikroextrakcia na pevnej fáze
 • MLC = micelárna kvapalinová chromatografia
 • MS = hmotnostná spektrometria
 • NP = normálna fáza
 • NQAD = Nano Quantity Analyte Detector
 • ODS = oktadecyl silikagél
 • PDD = pulzný výbojový detektor
 • PFPD = pulzný plameňovo fotometrický detektor
 • PID = fotoionizačný detektor
 • PTV = injektor s programovateľnou teplotou
 • RI = refraktívny index
 • RP = reverzná fáza
 • RRLC = "rapid resolution liquid chromatography"
 • SBSE = "stirring bar sorbent extraction"
 • SEC = "size exclusion chromatography"
 • SFC = supercritical fluid chromatography
 • SIM = "single ion monitoring"
 • SMB =" simulated moving bed"
 • SPE = extrakcia na pevnej fáze
 • SPME = "solid-phase microextraction"
 • TCD = teplotne vodivostný detektor
 • TIC = celkový iónový prúd
 • TLC = tenkovrstvová chromatografia
 • TOF = MS preletový analyzátor ("Time of Flight")
 • UFLC = "ultra fast liquid chromatography"
 • UPLC = "ultra performance liquid chromatography"
 • UHPLC = "ultra high pressure liquid chromatography", "ultra high performance liquid chromatography"

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz