ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie / / Technologie GC/MS-TOF

Technologie GC/MS TOF

Master TOF Prečo zvoliť techniku Fast GC/MS?

Požiadavky laboratórií neustále narastajú a ich záujmom sú predovšetkým:

  • rýchle analýzy (vyššia kapacita a teda efektivita & nižšie náklady na analýzu)
  • nízke detekčné limity (vďaka požiadavkám nových metód)
  • vysoká kvalita dát spojená s čím ďalej tým zložitejšími matricami

Popredný európsky výrobca GC a GC/MS systémov DANI dodáva najrýchlejšiu GC/MS-TOF prístroj, ktorý vyhovuje všetkým uvedeným požiadavkám. Navyše tento systém umožňuje využitie techniky multidimenzionálne (komprehensivní) GC, teda GCxGC/MS. Tá má obrovské výhody práve u komplexných vzoriek, kde štandardné štvorpólové systémy zlyhávajú jednak svojou rýchlosťou, jednak i svojim obmedzeniam v oblasti citlivosti v plnom rozsahu m / z. Mnoho reálnych vzoriek v praci už preukázalo, že pri kontrolných analýzach prostredníctvom GCxGC/MS v nich boli odhalené ďalšie zlúčeniny, ktoré neboli identifikované a štandardné GC/MS technika viedla k mylnej interpretácii.

Master GCxGC/MS-TOFGC/MS-TOF prístroje

Popis GC/MS-TOF

TOF vs. kvadrupólový analyzátor

Analýza 19 kongenerov PCB do 5 minút

Skrátenie analýzy parfému za 14 na 3 minuty


Popis GC/MS-TOF

Nejpoužívanějšími hmotnostními spektrometry v plynové chromatografii jsou systémy využívající kvadrupólové analyzátory. Mezi další pak patří v oblasti GC/MS iontové pasti. Oby typy analyzátorů využívají stejný princip. Čtyři elektrody jsou zapojeny do elektrického obvodu, aby generovaly radiofrekvenční pole. Změnou tohoto elektrického pole v čase se provádí tzv. skenování. Fragmenty přicházející z iontového zdroje přes iontovou optiku vstupují do analyzátoru. Separace iontů je založena na změně RF frekvence a stejnosměrného napětí zapojených diagonálně, což umožňuje průchod pouze specifických fragmentů kvadrupólovým filtrem.

Quadrupole analyzer

Obr. 1: Schéma kvadrupólového analyzátoru


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz