ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Chromatografie / Rady a tipy / Kondicionování GC kolon

Kondicionování GC kolon

GC kolonaKondicionování chromatografických kolon za zvýšené teploty bez průtoku nosného plynu trvale poškodí kolonu. V případě netěsnosti dojde k průniku kyslíku do kolony a při kondicionování za vyšší teploty dojde k jejímu trvalému poškození. Proto před započetím kondicionování:

  • zkontrolujte správné nastavení prltoku kolonou
  • proveďte kontrolu těstnosti abyste se vyvarovali přítomnosti kyslíku v chromatografickém systému
Kondicionování GC kolony:
  • nainstalujte kolonu do injektoru. Kolonu nepřipojujte k detektoru (její konec nechte zajištěný uvnitř termostatu.
  • nastavte počáteční teplotu termostatu GC na 40°C
  • držte tuto teplotu po dobu 15
  • nastavte teplotní gradient na 10°C/min
  • nastavte maximální teplotu o 20°C nad maximální hodnotu teplotního programu, se kterým budete pracovat (maximální teplota musí být o 25°C nižší než je maximální povolená teplota GC kolony)*
  • ponechejte kolonu při vysoké teplotě přes noc a dokud se nestabilizuje základní linie detektoru. Je-li kolona před-kondicionovaná, ponechejte ji na maximální teplotě po dobu 2 hodin a dokud se nestabilizuje základní linie detektoru.

*Poznámka: Kondicionování přes noc není nutné u před-kondicionovaných kolon. Pečlivě si prostudujte návod dodávaný s kolonou, který má přednost před obecnými doporučeními uvedenými výše.

 

 


Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz