ENEN CZCZ SKSK PLPL RURU

Katalogy

všetko A C D E G H K L M O P R S T U V Y

A

Aalborg - rotametre

Firma Aalborg je výrobca rotameter pre priemyselné použitie. V ponuke má nasledujúce modely:Rotameter prehlad

 • Model P / Px s jednou až 6 trubicemi
 • Model T / Tx s jednou až 4 trubicami
 • Model S s jednou trubicíModel
 • Model V - duálny otočná stupnica pre vodu a vzduch 
 • Model Vx - otočná stupnica pre 5 plynov (Argón, CO2, he, N2, & O2)
 • Model F - in-line teflónový pre korozívne kapaliny
 • Model L - teflónový pre korozívne a čisté kapalinyl
 • Model M - nerezový pre vysoké prietoky vody 440 l / min, vzduchu 7080 l / min
 • Model G
 • KITY - 3 trubice pre niekoľko průtoků
 • VB valves - ventily VB - 7 rôznych rozsahů
 • VT / VT6 - ventily teflón v kontakte s médiom - 3 rozsahy

 

Technické informácie: rozsahy jednotlivých trubic, podmienky nastavení a pod.

 • Technické informácie o trubicích
 • Kalibrace výrobce

Aalborg - hmotnostné prietokomery a kontrolery plynov

Firma Aalborg je výrobca hmotnostných prietokomerov a regulátorov prietoku pre priemyselné použitie. V ponuke má ako analógové, tak digitálne modely. Niektoré z modelov sú viacparametrové a meria okrem prietoku aj tlak a teplotu. 

Nižšie nájdete prehľad modelov, ktoré Vám môžeme dodať:

Merače prietoku:

 • GFM - analógový hmotnostnej průtokoměr
 • XFM - digitálny hmotnostný prietokomer s totalizérem
 • ZFM - digitálny hmotnostný prietokomer s totalizér a možnosťou překofigurování prietoku prístroje pre rôzne plyny, nízke prietoky (od 3,125 ml / min)
 • DFM - multiparametrové digitálny hmotnostný prietokomer s totalizérem
 • DPM - multiparametrové digitálny hmotnostnej prietokomer s totalizér - princíp merania diferenčný tlak na špeciálne navrhnutých restriktorech
 •  

Hmotnostní regulátory / kontrolery prietoku plynu:

 • AFC - analógový hmotnostný regulátor plynu s možnosťou rozšírenia o riadiacu jednotku SDPROC
 • GFC - analógový hmotnostný regulátor plynu
 • DFC - digitálny hmotnostný regulátor plynu
 • DPC - multiparametrové digitálny hmotnostný regulátor plynu s totalizér - princíp merania diferenčný tlak na špeciálne navrhnutých restriktora

Analýza kvapalín.

Liquid analysis

Táto brožúra informuje o technológii Memosens, meracích senzoroch, prevodníkoch a meracích systémoch firmy Knick.

Prehľad aplikácií, kde sa dá Memosens využiť:

 • Chemický priemysel
 • Farmácia
 • Potravinárstvo
 • Vodárenstvo
 • Energatika

Analyzátory plynov Teledyne Analytical Instruments

Nižšie nájdete katalógové listy do analyzátorov plynov firmy Teledyne Analytical Instruments.

Teledyne ponúkajú napr. nasledujúce meranie a princípy merania:

 • meranie kyslíka od stopového množstva až po objemové percentá pomocou elektrochemických, paramagnetických alebo zirkonových článků
 • měření CO / CO2 / CH4 / NO / SO2 pomocou infračervenej technologii

Některé z analyzátorov možno ponúknut aj vo verzii do výbušného prostredia .

Tu sú k stiahnutiu katalógové listy jednotlivých analyzátorov:

 • model 3000TA - stolný analyzátor stopovým množstvo kyslíka (0 - 10 až 0 - 10 000 ppm)
 • model 3000TA-XL - stolný analyzátor stopových množstvo kyslíka (0 - 1 až 0 - 10 000 ppm)
 • model Instatrans XD - prevodník napájaný 2-káblovou prúdovou slučkou 4-20 mA pre stopových i objemových% kyslíka v závislosti na výberu senzora (0 - 10 ppm až 0 - 25%)
 • model 3000PA - stolný analyzátor objemových% kyslíka (0 - 1% až 0 - 100%)
 • model 3000MA - stolný paramagnetický analyzátor objemových% kyslíka (0 - 5% až 0 - 100 %)
 • model 3190/3290 - panelový analyzátor stopových aj objemových% kyslíka v závislosti na výbere senzora (0 - 10 ppm až 0 - 25%)
 • model 3300 - panelový analyzátor stopových aj objemových% kyslíka v závislosti na výbere senzora (0 - 10 ppm až 0 - 25%)
 • model 3110 - prenosný analyzátor stopových aj objemových% kyslíka v závislosti na výbere senzora (0 - 10 ppm až 0 - 25%)
 • model GB100 - jednoduchý prenosný analyzátor na objemové% kyslíka (0 - 100%)
 • model 7300 - nedisperzná infračervený analyzátor pre meranie 1 plynu
 • model 7500/7600 - nedisperzná infračervený analyzátor pre meranie až 5 plynu naraz (CO, CO2, CH4, NO, SO2 a O2)
 • model 5000/5020 - jednolúčový fotometer, duálny vlnová dĺžka - vhodný pre analýza vody / organických látok v plynne alebo kvapalnej fáze

Aplikácie na In-line meranie koncentrácie kvapaliny od firmy Vaisala K-PATENTS

Firma Vaisala rozšírila svoju ponuku o procesné meranie kvapalín – kúpou fínskej firmy K-Patents Group, priekopníka v in-line meraní kvapalín pre priemyselné aplikácie.

Nepretržité in-line meranie koncentrácie kvapaliny je dôležitým nástrojom v riadení procesu u množstva odvetví, aby bola výroba zisková a udržateľná a aby bola zachovaná najvyššia kvalita a bezpečnosť produktov.

V českej verzii nájdete, aké aplikácie av akých odvetviach má výrobca k dispozícii. Napíšte nám, aplikáciu Vám radi pošleme.

Armar Chemicals

Armar ChemicalsFirma Armar Chemicals vydala nový katalóg, v ktorom nájdete širokú radu produktu predovšetkým pre work s NMR technikou. Katalóg obsahuje NMR rozpúšťadlá, deuterované zlúčeniny, Referenčné Štandardy, NMR skúmavky, ampulky na fľaše. Kliknutím na obrázok si katalóg stiahnite.

C

Chiron - katalóg

Chiron je popredným výrobcom a dodávateľom pokročilých chemických produktov pre výskum a analýzu. Je svetovým lídrom v oblasti syntézy, izolácie a čistenie analytických referenčných materiálov pre analýzu ropy, bezpečnosti potravín, ekologických, forenzných a farmaceutických aplikácií.

Spoločnosť Chiron má v portfóliu viac ako 10 000 unikátnych produktov, s mnohými patentovanými produktmi a aplikáciami a novými vynálezy, ktoré sa neustále vyvíjajú.

Produktové katalógy

CIL - Brominated Flame Retardants

CIL - Brominated Flame RetardantsBrómované difenylétery (BDEs) sa všeobecne používajú ako spomaľovače horenia, Bohužiaľ sa stali chemikáliami, ktoré majú významný vplyv na životné prostredie. BDEs sú perzistentné a vysoko lipofilné látky, podobné známy kontaminantom životného prostredia, ako sú PCB. Spomaľovače horenia teda vyžadujú potrebu rozvíjať hodnotenie rizík týkajúcich sa ich expozície na človeka a životné prostredie. CIL prvýkrát syntetizoval 13C BDEs už v roku 1980.

V katalógu nájdete (kliknite na obrázok):

 • Isotope Labeled Brominated Diphenyl Ether (BDE) Standards
 • U.S. EPA Method 1614 Standard Mixtures
 • RoHS BDE Standard Mixtures
 • Brominated Flame Retardant Standards and Standard Mixtures
 • Isotope labeled and Unlabeled BDE Metabolites

CIL - deuterované rozpúšťadlá a reagencie

CIL - deuterated solvents

Katalóg obsahuje deuterované rozpúšťadlá, reagencie a príslušenstvo pre syntézu a NMR. Kliknutím na obrázok si otvoríte katalóg.

 • NMR rozpúšťadlá
 • NMR referenčné materiály
 • NMR skúmavky
 • qNMR
 • NMR štandardy proteínov
 • Deuterované detergenty
 • Deuteratované pufre
 • Syntetické medziprodukty

CIL - pesticídy a chemické zbrane

CIL - Pesticide and Chemical Weapon Standards

Pesticídy sú látky hojne využívané v poľnohospodárstve. U mnohých z nich boli zistené toxické účinky na ľudí a zvieratá a preto podliehajú prísnej regulácii a kontrole. CIL ponúka široký rad deutériom značených štandardov pre získanie čo najpresnejších analytických výsledkov.

Tento katalóg obsahuje:

 • Organochlórové pesticídy
 • Chlórované cyckodieny
 • Organofosfáty OP), pyretroidy a karbamátové pesticídy
 • Triazínové herbicídy a ich metabolity
 • Toxafény
 • Metabolity chemických zbraní

Kliknutím na obrázok otvoríte katalóg.

CIL - polychlórované dioxíny a furány (jednotlivé štandardy)

CIL - Dioxin and Furan Individual StandardsPolychlórované dioxíny a furány sú organické polutanty, ktoré sa nachádzajú ako vedľajšie produkty pri výrobe organochlorovaných pesticídov, pri bielení papiera a celulózy pomocou chlóru a pri spaľovaní organického materiálu obsahujúceho chlór. Polychlórované dioxíny sú perzistentné v životnom prostredí, akumulujú sa v ľudskom tele a telách živočíchov a sú podozrivé na teratogenitu, mutagenity a karcinogenity.

Kliknutím na obrázok otvoríte katalóg ..

CIL - polychlórované dioxíny a furány (štandardy podľa metód a zmesi)

CIL - Polychlorinated Dioxin and Furan Standards and MixturesV tomto katalógu nájdete:

 • U.S. EPA, JIS, and CEN Dioxin and Furan Method Standard Mixtures
 • Dioxin and Furan plus PCB Standard Mixtures
 • Non-2,3,7,8-Containing Standard Mixtures
 • Two Column Dioxin and Furan Standard Mixtures
 • Expanded PBDD/F Standards and Standard Mixtures

K dispozícii sú aj štandardy a zmesi vyrábané v súlade s ISO / IEC 17025 a ISO Guide 34.

Kliknutím na obrázok otvoríte katalóg.

CIL - polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH)

CIL - Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH)

Cambridge Isotope Laboratories, ponúka v spolupráci s Cerilliant Corporation, 13C-značené polycyklické aromatické uhľovodíky (PAHs) ako vynikajúci alternatívu k deuterovaným štandardom. Hoci CIL tradične vyrába vysoko kvalitné deuterované analógy PAH, v niektorých prípadoch dochádza k spätnej výmene protónov za deutérium (niektoré extrakčnej metódy a určitej matrice). Pre presnú kvantifikáciu je preto výhodnejšie využitie deutériom značené štandardy s 13C izotopy, ktoré nemajú vratnú výmenu atómov.

Kliknutím na obrázok otvoríte katalóg.

CIL - štandardy PCB a ich zmesi

CIL- PCB Standards and Standard Mixtures

Tento katalóg obsahuje nasledujúce štandardy PCB:

 • neoznačené "certifikované" štandardy PCB
 • deutériom značené štandardy PCB
 • štandardy PCB "High Purity" (s vysokou čistotou)
 • zmesi PCB podľa metódy CEN EN-1948-4
 • komprehensivní "prirodzené" zmesi PCB
 • zmesné štandardy poly-bromovanýchchlorovaných bifenylov

Kliknutím na obrázok si otvoríte katalóg.

CIL - štandardy pre environmentálne analýzy

CIL - Environmental Standards

CIL má vo svojej ponuke širokú škálu deutériom značených aj neznačených štandardov celého radu chemických zlúčenín, ktoré sa monitorujú v životnom prostredí.

Nové štandardy

 • Štandardy dioxínov, PCB a BDE koktaily
 • Nové referenčné materiály PE
 • Štandardy PCB s vysokou čistotou
 • Štandardy pre farmáciu a výrobu prostriedkov pre osobnú hygienu
 • Štandardy kontaminantov pitnej vody a potravín
 • Perfluorované zlúčeniny
 • Ftaláty a ich metabolity
 • Steroidy a štandardy hormónov
 • Pesticídy a ich metabolity, kokteily
 • Standary toxafénua koktaily
 • POPs, pesticídy - koktaily
 • "Ezoterické" neznačené štandardy

Kliknutím na obrázok si otvoríte katalóg.

CONCOA - katalógové listy redukčných ventilov

Firma CONCOA je výrobca a dodávateľ redukčných ventilov a staníc. 

Nižšie si môžete stiahnuť jednotlivé listy rôznych sérií.

Jednostupňové ventily:

Dvojstupňové ventily:

Redukčné stanice:

Crowcon - katalógové listy produktov

Firma Crowcon je výrobce a dodavatel detektorů plynů a ústředen.   Detektor T4

Dole si môžete stiahnuť katalógové listy k jednotlivým produktům (kliknutím na název přístroje):

Přenosné detektory:

 • Gasman - osobní jednokanálový detektor
 • T4 - osobní čtyřkanálový difúzní detektor
 • GasPro TK - osobní čtyřkanálový detektor - difúzní nebo s čerpadlem
 • GasPro - osobní pětikanálový detektor - difúzní nebo s čerpadlem

Fixní detektory:

 • Xgard - se senzory elektrochemickými, peletami a TCD
 • Xgard IR - se senzorem IR
 • Xgard Bright - s displejjem a senzory elektrochemickými, peletami
 • Xgard IQ - inteligentný detektor a prevodník, s displejjem a senzory elektrochemickými, peletami
 • IRmax - se senzorem IR
 •  

Speciální detektory:

Ústredne:

D

Detekcia plynov

Radi by sme Vám predstavili náš nový katalóg detekcie s aktualizovanými údajmi z legislatívy a údajmi o plynech.V katalógu ďalej nájdete nové prístroje našich dodávateľov s vylepšenými vlastnosťami i prístroje, ktoré máme v ponuke dlhšiu dobu s neprekonateľnými vlastnosťami.

Katalóg je k stiahnuti tu.Katalóg detekcie

E

ECO a ECOPLUS - sklenené kolóny YMC

YMC Glass ColumnsYMC vydalo novú brožúru so sklenenými kolónami ECO a ECOPLUS. Tieto kolóny majú vysokú tlakovú odolnosť a obľúbili si ich laboratória, kde sa robia rôzne druhy purifikací.

EtOx - monitorovací systém etylén oxidu

ETOX - kontinuální naalyzátorSystém pre monitorovanie koncentrácie etylén oxidu v technológii aj pracovnom prostredí umožňuje sekvenčne merať 1, 4, 6, 8 alebo 10 vzoriek (v ekonomickej jednokanálové verzii) z rôznych odberových miest podľa požiadaviek užívateľa. Vo dvojkanálové verziu možno počet odberových miest potom zdvojnásobiť pri zachovaní intervalu opakovaného merania vzorky. Zostava sa skladá z plynového chromatografu Master GC s plameňového ionizačným detektorom (FID), vzorkovacia skrine (Sample selector / Gas box) až pre desať odberových miest, počítače s riadiacim softvérom etOx a chromatografickým softvérom Clarity a skríň s HW moduly pre riadenie celého systému . Celý systém vrátane riadiaceho software je dodávaný na kľúč podľa požiadaviek zákazníka.

Katalógový list si stiahnite tu.

EVOQ GCTQ

EVOQ Triple Quadrupole

GC/MS/MS - plynový chromatograf s trojnásobným kvadrupólom

EVOQ je GC s trojnásobným kvadrupólem (TQ), ktorý je určený pre väčšinu náročných chromatografických aplikácií. Tento GC/MS/MS systém ponúka významnú úsporu miesta v laboratóriu a inovatívnej konštrukcii bez použitia iónovej optiky. V kombinácii s eliptickú dráhou iónov ponúka EVOQ vysokú citlivosť a významné zníženie šumu. V kombinácii s veľkou robustnosťou sa jedná a zariadenie, ktoré vám pomôže pri vašich obtiažnych analýzach.

Kliknutím na obrázok si otvoríte katalóg.

EVOQ LCTQ

EVOQ LC/MS

LC/MS - kvapalinový chromatograf s trojnásobným kvadrupólom

Systém HPLC (UHPLC) EVOQ s trojnásobným kvadrupólom (LC-TQ) bol vyvinutý k jednému účelu - k spoľahlivej kvantifikáciu tisícov reálnych vzoriek v čo najkratšom čase. LC / MS systém EVOQ ponúka výnimočnú citlivosť, presnosť, správnosť, linearitu a široký dynamický rozsah pre "multiple reaction monitoring" (MRM). Ďalej má v ponuke aj atmosférickú ionizáciu (API). LC / MS systém EVOQ je vhodný pre celý rad aplikácií: potravinárstvo, environmentálne analýzy, farmakokinetiku, forenznej a toxikologické analýzy a výskum.

Kliknutím na obrázok si otvoríte katalóg.

G

Geotech Instruments (QED) analyzátory bioplynu a meranie CO2 / N2O

Nižšie nájdete katalógové listy k prenosným a fixným analyzátorom bioplynu. Biogas

Přenosné analyzátory bioplynu:

Fixní analyzátory bioplynu:

Prenosné analyzátory CO2 a N2O:

 • G100 - CO2 analyzátor, rozsah 0 - 20% 
 • G110 - CO2 analyzátor, rozsah 0 - 100% 
 • G150 - CO2 analyzátor, rozsah 0 - 1% 
 • G200 - N2O analyzátor, rozsah 0 - 1 000 ppm 
 • G210 - N2O analyzátor, rozsah 0 - 100%

H

Hriadeľová miešadla - ako si správne vybrať?

Hřídelové míchadlo

Prinášame Vám prehľadný katalógový list, ako správne si vybrať hriadeľové miešadlo Achiever 5000 a príslušenstvo k nemu. Nájdete v ňom prehľad miešadiel - informáciu o pohybe tekutiny pri miešaní a prehľad viskozít bežných látok.

Katalógový list si stiahnite tu.

K

Kompaktná hmotnostná spektrometria: kompletné riešenie na monitorovanie reakcie

 
 

WHITEPAPER
 
Kompaktný hmotnostný spektrometer (CMS) rieši potrebu organických a syntetických chemikov pochopiť optimálny čas na ochladenie reakčnej zmesi. CMS sa plne integruje s najširšou škálou inovatívnych techník vzorkovania v tomto odvetví, čo umožňuje chemikom získať odpovede v priebehu niekoľkých minút alebo dokonca sekúnd.

L

Laboratórne prístroje

Catalogue of laboratory instrumentsFirma Chromservis SK pre Vás pripravila novú brožúru zameranú na laboratórne prístroje. Obsahuje informácie o spektrofotometroch, sušiarňach a inkubátoroch, centrifúgach pre laboratórne potreby a rôznych typoch miešadiel, trepačiek, dávkovačou a váh. 

Katalóg si môžete vyžiadať v tlačenej podobe alebo stiahnuť kliknutím na obrázok.

Hlavné novinky

 • Spektrofotometre ONDA
 • Analyzátory vlhkosti a váhy Ohaus
 • Koncentrátor MULTIVAP 10
 • Automatický dilutor Microlab 610 a 625
 • Sušiarne a inkubátory Argolab SUPER
 • Centrifúgy Neya

 

Linery TOPAZ

Linery TOPAZ

Restek uviedol na trh Novú radu linerov pre injektory plynovej chromatografie s názvom TOPAZ.

 • deaktivácia
 • reprodukovateľnosť
 • produktivita


Základné informácie nájdete v brožúre - staci kliknúť na obrázok. Ak budete potrebovať viac informácií, kontaktujte nás.

M

O

Odberové vaky - prehľadná brožúra

Odberové vaky sú určené pre odber plynných vzoriek a ich krátkodobé uskladnenie. Jednotlivé typy vakov sú vhodné pre odber a uskladnenie rôznych látek. Vak

Zde nájdete prehľadový katalóg odberových vakov od firmy SKC.

Nižšie nájdete správu o dobách a vhodnosti skladovanie rôznych látok vo vakoch - jedná sa predovšetkým o prchavé organické látky, látky so sírou a niektoré bežné plyny. Správa o stabilite látok je k stiahnutiu tu.

P

Puriflash XS-VAP

XS-VA/Your laboratory evaporator XS-VAP

 • X-tra compact
 • X-tra intuitive
 • X-tra efficient
 • X-tra evaporation

R

RAPTOR - HPLC kolony Restek

Raptor jsou „Core-shell“ kolony té nejvyšší kvality od firmy Restek. Nabízí kompletní portfolio rozměrů jak pro UHPLC, tak i pro HPLC aplikace. Unikátní jsou především jejich speciálně připravované „ortogonální“ fáze – Bifenyl, Polar X, PFP, EtG/EtS a v neposlední řadě také ARC-18.

Podrobnosti jsou uvedeny rovněž na stránkách firmy Restek – www.restek.com/raptor

HPLC kolony RAPTOR přehled fází:RAPTOR

Rxi-65TG

Přesná a spolehlivá analýza triglyceridů v jedlých olejích s novou kolonou Rxi-65TG!Rxi-65TG

 • Vysoce polární fáze s Rxi technologií poskytující excelentní internost
 • Vysoká teplotní stabilita do 370°C
 • Stabilní výsledky a vysoká životnost kolony
 • Separace a kvantifikace triglyceridů (acylglycerolů) bez interferencí s pozadí kolony
 • Umožňuje analýzy mono a diglyceridů bez derivatizace

Aktuální katalog si můžete stáhnout zde.

S

Shodex - katalóg

Katalog ShodexShowa ponúka široké spektrum produktu, ktoré zaistia vaše analytické požiadavky, od čistenie vzoriek, analytické HPLC kolóny až po kalibračné štandardy pre SEC.

 

T

The Essential Systems & Consumables for High Performance LC Purification

Interchim FLASH brochureThis brochures includes 2 new systems for process purification: PuriFlash 535XL (it is actually the equivalent of the XS520 instrument but with higher performances in terms of pressure and flowrate: 35 bar and 400 mL/min) and puriFlash 5015XL (this one replaces the 5007 with also higher performances: 15 bar and 825 mL/min).

 

 • The PuriFlash 535XL with 400mL/min as maximum flow rate allows to  use F1600 columns (104 mmID) at the optimum flow rate (383mL/min)

 • With PuriFlash 5015XL , we are now offering 3KG Flash columns with C18 material (50µm, 30µm)

 • With a format of column 3KG , (150 mmID)  you can put > to 3.5 KG C18

The Essential Systems & Consumables for HPLC Purification

Flash chromatography brochureInterchim issued new Flash chromatography brochure - The Essentials & Consumables for High Performance LC Purification. You will find an information about Genius SW that offers:

 • TLC transfer method to FLASH
 • Genius method improvement
 • Optimal Flash conditions method setup

Treff katalóg pipety špičky mikroskúmavky mikrodoštičky

Radi by sme Vás informovali, že firma TreffLab pripravila nový katalóg laboratórneho spotrebného materiálu z plastov. Obsahuje informácie o mikroskúmavkách, PCR produktoch, mikrodoštičkách, pipetách a špičkách.

Spoločnosť je certifikovaná podľa noriem ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 a ISO 22000.

Katalóg si môžete stiahnuť tu.

Informácie o kompatibilite špičiek s pipetami rôznych dodávateľov nájdete tu.

Informácie o kompatibilite PCR doštičiek s termocykléra nájdete tu.

U

Ultrazvukové kúpele Argolab

Ultrazvukové kúpeleNové ultrazvukové čističky Argolab sú celo-nerezové a ponúkame ich v analógovej alebo digitálnej verzii. Viac informácií nájdete v priloženom letáku. Stačí, keď kliknete na obrázok.

 

UTC Aplikácie s použitím Quechers

UTC Aplikácie s použitím QuechersQuEChERS Booklet

Slovo QuEChERS je skratka pre Quick (rýchly), Easy (ľahký), Cheap (lacný), Effective (efektívny), Rugged (robustný) and Safe (bezpečný). Je to technika extrakcie a prečistenia vzorky široko použiteľná pri analýze rôznych rezíduí v hydratovaných poľnohospodárskych produktoch. Povodne bol QuEChERS vyvinutý na analýzu ovocia a zeleniny, ale dnes je ho možné použiť na rôzne poľnohospodárske produkty. Kombinuje niekoľko krokov úpravy vzorky a rozširuje rozsah získaných analytov v porovnaní so staršími a zdĺhavými extrakčnými metódami. Rýchle rozširovanie techník QuEChERS je spôsobené potrebou stanovenia stopových množstiev analytov v širokej škále výrobkov.

Kliknutím na obrázok si môžete stiahnuť brožuru s detailnými informáciami.

UTC Katalóg produktov pre environmentálne analýzy

UTC Katalóg produktov pre environmentálne analýzyUTC Enviro Catalog

Spoločnosť UCT, založená v roku 1986, sa postupne rozrástla na uznávaného lídra v testovaní drog, farmaceutickej, klinickej, environmentálnej oblasti a poľnohospodárskom priemysle. Široký sortiment vysoko reprodukovateľných SPE kolóniek umožňujú uskutočniť konzistentnú techniku extrakcie. Odborné znalosti vo výrobe sorbentov do kolóniek umožňujú lepšiu kontrolu chemických procesov podieľajúcich sa na výrobe vysoko kvalitných fáz naviazaných na silikagélových alebo polymérnych nosičoch. Sorbenty sú k dispozícii vo formátoch SPE kolóniek, 96 a 48 jamkových doštičiek, uzavretých kolóniek a mikrocentrifugačných skúmaviek.

Kliknutím na obrázok si môžete stiahnuť brožuru s detailnými informáciami.

Aplikácie v environmentálnej oblasti

Aplikačný manuál pre analýzy v oblasti životného prostredia a potravín tu.

UTC Katalóg produktov pre forenzné analýzy

UTC Katalóg produktov pre forenzné analýzyUCT SPE-Forensic Catalog

Spoločnosť UCT, založená v roku 1986, sa postupne rozrástla na uznávaného lídra v testovaní drog, farmaceutickej, klinickej, environmentálnej oblasti a poľnohospodárskom priemysle. Široký sortiment vysoko reprodukovateľných SPE kolóniek umožňujú uskutočniť konzistentnú techniku extrakcie. Odborné znalosti vo výrobe sorbentov do kolóniek umožňujú lepšiu kontrolu chemických procesov podieľajúcich sa na výrobe vysoko kvalitných fáz naviazaných na silikagélových alebo polymérnych nosičoch. Sorbenty sú k dispozícii vo formátoch SPE kolóniek, 96 a 48 jamkových doštičiek, uzavretých kolóniek a mikrocentrifugačných skúmaviek.

Kliknutím na obrázok si môžete stiahnuť brožuru s detailnými informáciami.

Aplikácie vo forenznej oblasti

Aplikačný manuál pre analýzy v klinickej, forenznej a biochemickej oblasti tu.

V

Váhy XS

Váhy XSUvádzame na trh nové váhy rady XS. Leták k týmto váham si môžete stiahnuť tu.

Vica - katalóg

Vica 2015 Product guide Vica sa zameriava na diagnostické riešenia v oblasti kontroly a ochrany potravín, ako aj na kvalitu krmív. Preto vydal Vica veľmi pekný a prehľadný katalóg, v ktorom nájdete nielen imunoafinitní kolónky pre analýzu celej rady mykotoxínu, ale aj diagnostické kity, ktoré vynikajú svojou jednoduchosťou a rýchlosťou a sú vhodné pre malé laboratóriá na farmách a všade tam, kde sa skladujú poľnohospodárske výrobky. Katalóg si stiahnite tu (4.35MB)

Vica - kontrola kvality produktov s obsahom kanabinoidov

Brožúra Vica Kanabinoidy sa v poslednej dobe využívajú jednak v medicíne, jednak v kozmetických výrobkoch. Pre zaistenie kvality výrobkov s kanabinoidy sa kontroluje aj obsah mykotoxínov. Tu si môžete stiahnuť brožúru venovanú kontrole kvality produktov s obsahom kanabinoidov ..

VICI Jour 2018

Katalóg VICI Jour je k stiahnutiu kliknutím na obrázok.VICI Jour 2018

VICI Valco 2018

Katalóg VICI Valco je k stiahnutiu kliknutím na obrázok. VICI Valco 2018

Y

YMC - nový katalóg

Katalog YMCYMC vydalo nový katalóg pre rok 2019. Nájdete v ňom mnoho zaujímavých noviniek:

 • univerzálne (U) HPLC kolóny sa 6 modifikáciami
 • kolóny Meteoric-Core s časticami obsahujúcimi pevné jadro
 • imobilizované polysacharidovej kolóny pre chirálnu separácie
 • kolóny pre SFC

Vyžiadajte si tlačenú verziu u našich regionálnych zástupcov.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach výrobcu.

 

YMC - Nový sprievodca riešením problémov s (U) HPLC

Zažili ste niekedy problémy s novou metódou?

Existuje veľa možných dôvodov pre tieto problémy a ich hlavnú príčinu je ťažké nájsť. Náš nový sprievodca odstraňovaním problémov s (U) HPLC poskytuje ľahký rozpis potenciálnych riešení pre najbežnejšie problémy analytické kvapalinovej chromatografie. So 40 stránkami užitočných tabuliek, preventívnymi opatreniami a tipy k eliminácii nežiaducich účinkov na vaše analýzy je táto príručka dokonalým spoločníkom na ceste k bezproblémovým rutinným výsledkom.

Sprievodca sa stiahnite tu a urobte prvý krok k bezproblémovej rutine.

YMC - skleněné kolony

Katalog si stáhněte zde. YMC Glass Columns

Nové produktové video ku kolónam ECO tu.

Nové produktové video ku kolónam ECOPLUS tu.

 

 

YMC Triart - HPLC kolóny

YMC Triart HPLC columnsChromatografisté sa neustále pokúšajú posunúť limity HPLC kolón do vyšších extrémov. Denne skúšajú odolnosť kolón zmenou pH, novými pufry v mobilnej fázi, ako aj používanie kolón pri neobvyklých teplotách. Požiadavka na HPLC kolóny je teda vysoká odolnosť pri extrémnych hodnotách pH a teploty pri udržaniu alebo zlepšeniu účinnosti. Mimo to je požiadavkou symetria píkov a rýchlosť analýzy. To núti výrobcov HPLC kolón k vývoju nových stacionárnych fáz, ktoré týmto požiadavkám vyhovia.

Preto YMC vyvinulo nové častice, ktoré sú založené na technológii niekoľkých vrstiev, ktorých výroba je precízne kontrolovaná v priebehu granulácie v mikroreaktore. Tým sa dosiahne viacvrstvové usporiadanie organicko-kremičitej stacionárne fázy s úzkou distribúciou veľkosti častíc a pórovitosti. Viac informácii nájdete v našom katalógu, stačí kliknúť na obrázok.

Copyright © CHROMSERVIS s.r.o., Jakobiho 327, CZ-109 00 Praha 10 ~ Tel: +420 274 021 211 ~ Znalostní databáze ~ e-shop od MyWebdesign.cz