0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Słownik terminów

 • BEH = "Bridged Ethylene Hybrid" (cząstki HPLC o wyższej odporności na pH)
 • DAC = "dynamiczna kompresja osiowa"
 • DAD = "wykrywacz matryc diodowych"
 • ECD = Detektor wychwytu elektronów
 • EI = jonizacja elektronowa
 • ELSD = "detektor rozproszenia światła parującego"
 • FIA = "analiza wtrysku przepływu"
 • FID = detektor jonizacji płomienia
 • FPD = detektor płomienia fotometrycznego
 • FPP = w pełni porowate cząstki
 • GC = chromatografia gazowa
 • GCTQ = potrójny kwadrupolowy chromatograf gazowy
 • GCxGC = wielowymiarowa chromatografia gazowa
 • GPC = chromatografia żelowa permeacyjna
 • HETP = równoważnik wysokości teoretycznego piętra
 • HID = detektor helu
 • HILIC = Chromatografia cieczowa z oddziaływaniami hydrofobowymi
 • HPLC = wysokosprawna chromatografia cieczowa
 • HPTLC = Cienka chromatografia o wysokiej wydajności
 • IC = chromatografia jonowa
 • IHPLC = Wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa do średniego ciśnienia
 • LVI = wstrzyknięcie dużej objętości próbki
 • MCSGP = Wielokolumnowe przeciwprądowe oczyszczanie gradientem rozpuszczalnika (chromatografia ciągła)
 • MEPS = mikroekstrakcja w fazie stałej
 • MLC = płyn micelarnychromatografia
 • MS = spektrometria masowa
 • MSPE = Mikro SPE
 • NP = faza normalna
 • NQAD = N tak Q uantity A nalitu D etector
 • ODS = oktadecylowy żel krzemionkowy
 • PDD = pulsacyjny detektor rozładowania
 • PFPD = pulsacyjny detektor płomienia fotometrycznego
 • PID = detektor fioionizacji
 • PTV = programowalny wtryskiwacz temperatury
 • RI = współczynnik załamania
 • RP = odwrócona faza
 • RRLC = "szybka chromatografia cieczowa"
 • SBSE = "ekstrakcja sorbentu w mieszanym barie"
 • SEC = "chromatografia wykluczania" (ang.
 • SFC = nadkrytyczna chromatografia cieczowa
 • SIM = "monitorowanie pojedynczego jonu"
 • SMB = "symulowane ruchome łóżko"
 • SPE = ekstrakcja w fazie stałej
 • SPME = "mikroekstrakcja w fazie stałej"
 • SPP = cząstki o stałym rdzeniu (core-shell)
 • TCD = wykrywacz przewodności cieplnej
 • TIC = całkowity prąd jonowy
 • TLC = chromatografia cienkowarstwowa
 • TOF = MS Flight Analyzer ("Czas lotu")
 • UFLC = "ultraszybka chromatografia cieczowa"
 • UPLC = "ultra-wydajna chromatografia cieczowa"
 • UHPLC = "ultra wysokociśnieniowa chromatografia cieczowa", "ultra wysokosprawna chromatografia cieczowa"