0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Dynamiczna przestrzeń headspace

Metoda Dynamic Headspace (DHS) jest stosowana w szerokim zakresie aplikacji środowiskowych. Największe zastosowanie ma w analizie lotnych związków organicznych (LZO) w piciu, metodzie, powierzchni i ściekach. Te matryce zawierają mieszaninę związków o różnej polarności i lotności (chlorowane węglowodory, aromatyczne węglowodory, związki tlenu i podobne). Dynamiczna przestrzeń nad powierzchnią jest również używana dla tych aplikacji:

  • charakterystyka przypraw, ziół, żywności, mydeł i substancji zapachowych
  • oznaczanie resztkowych monomerów i LZO w polimerach
  • analiza pozostałości rozpuszczalników w opakowaniach żywności i produktach farmaceutycznych
  • weryfikacja "żywności ekologicznej"
  • analiza śladowa aktywnych składników farmaceutycznych
  • analiza metabolitów w płynach biologicznych (węglowodory aromatyczne w moczu, benzen we krwi)

Zasada dynamicznej przestrzeni nad powierzchnią