0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Bibliografia

Kolumny chiralne

Chiralne rozdzielanie substancji polarnych, takich jak natywne aminokwasy i peptydy, jest trudnym zadaniem chromatograficznym. Ze względu na rosnącą liczbę peptydów
leków, zwłaszcza krótkich peptydów przeciwdrobnoustrojowych, wyzwanie to jest obecnie coraz częściej akceptowane. Jednak z mnóstwa dostępnych chirali faz stacjonarnych, tylko nieliczne z nich wykazują wymaganą enancjoselektywność względem zjonizowanych analitów. Niektóre ograniczenia w chiralnym rozdzielaniu peptydów przez komercyjne chirale wymieniacze jonowe zostały już udokumentowane. Dlatego wprowadziliśmy jednostkę dipeptydową do struktury selektora obojniaczego opartego na Cinchona, aby uzyskać większe podobieństwo między selektorem a analitami peptydowymi.

Kolumny Ariona

  • M. Mžika, N. Váňová, M. Kriegelstein, M. Hroch, Differential adsorption of an analyte and its D4, D5 and 13C6 labeled analogues combined with instrument-specific carry-over issues: The Achilles' heel of ibrutinib TDM, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 206 (2001). Link do artykułu.