0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Mikroczipy

Czyszczenie i konserwacja mikrostrzykawki

Strzykawki chromatograficzne to bardzo precyzyjne i wysokiej jakości dozowniki mikropłytek. Są to jednak produkty, które należy dobrze zadbać. Zapewnia to ich długą żywotność i poprawia dozowanie próbek do chromatografów.

Niektóre rozpuszczalniki, takie jak chlorowcowane węglowodory, mogą uszkadzać wysoce klejący klej (części cementowane) mocujące igłę do korpusu mikrostrzykawki. Może to spowodować zapchanie tłoka lub zatykanie się igły.

Syringes

Czyszczenie korpusu strzykawki

Strzykawki Hamilton i SGE najlepiej czyścić rozpuszczalnikami o znanej rozpuszczalności w celu najlepszego usunięcia pozostałości. Podczas czyszczenia preferuj rozpuszczalniki, które nie zawierają związków alkalicznych, fosforanów lub detergentów. Hamilton oferuje biodegradowalne rozwiązanie czyszczące (numer katalogowy 18311).

Przepłukać strzykawkę (wnętrze szklanego korpusu) dejonizowaną wodą, acetonem lub innym rozpuszczalnym w wodzie rozpuszczalnikiem (np. Metanolem). Następnie przepłucz strzykawkę heksanem i osusz. Unikaj długotrwałego zanurzenia strzykawki w roztworze czyszczącym.

Strzykawki MICROLITER ™ (seria 600, 700, 800, 900)
  • Przepłukać strzykawkę rozpuszczalnikiem, który najlepiej rozpuszcza pozostałość próbki.
  • Usuń tłok z korpusu strzykawki i delikatnie przetrzyj go szmatką, która nie zwalnia włókien (najlepiej zwilżona ściereczka w wybranym rozpuszczalniku). włożyć tłok z powrotem do korpusu strzykawki i kilkakrotnie wstrzyknąć / wydalić zdejonizowaną wodę. Powtórzyć procedurę za pomocą acetonu lub metanolu, a następnie za pomocą heksanu lub podobnego niepolarnego rozpuszczalnika.
  • Osusz strzykawkę.
  • Jeśli pracujesz z roztworami soli, zaleca się przechowywanie strzykawki z wyciągniętym tłokiem.
Strzykawki GASTIGHT® (seria 1000, 1700 i 1800)
  • Przepłukać strzykawkę rozpuszczalnikiem, który najlepiej rozpuszcza pozostałość próbki.
  • Usuń tłok z korpusu strzykawki i delikatnie przetrzyj go szmatką, która nie zwalnia włókien (najlepiej zwilżona ściereczka w wybranym rozpuszczalniku). włożyć tłok z powrotem do korpusu strzykawki i kilkakrotnie wstrzyknąć / wydalić zdejonizowaną wodę. Powtórzyć procedurę za pomocą acetonu lub metanolu, a następnie za pomocą heksanu lub podobnego niepolarnego rozpuszczalnika.
  • Osusz strzykawkę.
  • Jeśli pracujesz z roztworami soli, zaleca się przechowywanie strzykawki z wyciągniętym tłokiem
Przechowywanie strzykawek

Zalecamy przechowywanie strzykawek w ich oryginalnym opakowaniu. Doskonale chroni i dostarcza informacji na temat rodzaju strzykawki.