0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Ustawienie prędkości liniowej

Prędkość liniowa jest ważnym parametrem w chromatografii, co ma wielki wpływ na skuteczność oddzielania. Dlatego ważne jest opracowanie metod deadweight i określenia czasu.

Liniowy pomiar prędkości w GC

Czas martwy określa się przez natryskiwanie 2 μl związku, który nie ma retencji w kolumnie chromatograficznej i jest wykrywalny przez zastosowany detektor. Używając strzykawki gazoszczelnej, weź fazę gazową lub gazową związku i dozuj na chromatograf. Dokładnie zmierzyć czas wtrysku i czas wymywania, z którego określa się czas martwy.

Zalecane związki do pomiaru objętości martwej w GC
Detektor Związek
FID metan, propan, butan
ECD chlor, powietrze (przy niskiej temperaturze termostatu)
TCD metan, butan, powietrze (przy niskiej temperaturze termostatu)
NPD acetonitryl, powietrze (przy niskiej temperaturze termostatu)
MS propan, butan, argon, powietrze (przy niskiej temperaturze termostatu)
PID acetylen, etylen

Uwaga: Niektóre związki mogą mieć niewielką retencję na kolumnach grubowarstwowych, ale mogą być odtwarzalne dla podobnych typów kolumn.