0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Korzystanie z witryny i polityka prywatności

Zasady korzystania z witryny

Jakiekolwiek wykorzystanie stron Chromservis sro lub ich części w jakikolwiek inny sposób niż na własny użytek, w szczególności ich dalsza dystrybucja, kopiowanie, dalsze przetwarzanie lub modyfikacja lub zakup innych kopii bez uprzedniej pisemnej zgody Spol. Chromservis sro jest zabronione. Jakakolwiek ingerencja w techniczny lub materialny charakter strony jest zabroniona. Używanie poza własnymi potrzebami to nieautoryzowana ingerencja w prawa innych osób. Chromservis, a jednocześnie może stanowić nieupoważnioną ingerencję w prawa podmiotów, których informacje są częścią treści tej witryny.

Logo Chromservis sro wyświetlane na stronach www jest znakiem towarowym używanym wyłącznie przez Chromservis sro. Nie wolno używać tego logo i nazwy firmy bez uprzedniej pisemnej zgody.

Chromservis sro nie gwarantuje połączenia i bezbłędnego działania witryny. Ponadto Chromservis sro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z użytkowaniem i użytkowaniem swojej strony internetowej oraz za szkody poniesione z powodu częściowej lub całkowitej awarii.

Chromservis sro nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, które są dostępne za pośrednictwem jej stron internetowych lub z których można uzyskać do nich dostęp na swojej stronie.

Chromservis sro nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność treści swoich stron internetowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Potwierdzam rejestrację zgodnie z ustawą nr 101/2000 Sb., Ustawa o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami (zwana dalej "Ustawą o ochronie danych osobowych"), wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych tutaj danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, telefon, rodzaje wykorzystywanych urządzeń, a także "dane osobowe") Chromservis sro, numer ID firmy: 250 86 227, z siedzibą w Pradze 10 - Petrovice, Jakobiho 327, kod pocztowy 109 00, zarejestrowane w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Republice Czeskiej, Sekcja C, Wstaw 48475 (zwany dalej "Administratorem") lub, w zależności od przypadku, Upoważniony Procesor, do włączenia do bazy danych Administratora, analizy tych danych i ich dalszego marketingu, w tym oferty produktów i usług środki elektroniczne zgodnie z ustawą nr 480/2004 Coll., ustawy o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego z późniejszymi zmianami (zwana dalej "ustawą nr 480/2004 Coll.").