0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Opis zestawu MetAmino

Wstęp

Aminokwasy są kluczowymi elementami budulcowymi życia i odgrywają kluczową rolę w różnych szlakach metabolicznych. Działają głównie jako półprodukty, często niezwiązane bezpośrednio z białkami. Ze względu na ich złożoność chemiczną i zakres dynamiczny, ich wiarygodna analiza ilościowa i jakościowa w płynach biologicznych i tkankach ma kluczowe znaczenie dla informacji o wartościach odżywczych, identyfikacji związków i diagnostyki.

W tym celu opracowano prostą, elegancką i jak dotąd najszybszą metodę analizy bezcennych aminokwasów. Zestaw Metamino® oparty na LC/GC-MS oferuje kompleksowe rozwiązanie aż do 75 metabolitów, w tym podstawowych aminokwasów proteinogennych, amin biogennych i koenzymów, z możliwością dalszego rozszerzenia analitu.

Opis

Nasze zestawy MetAmino ® LC-MS i GC-MS zapewniają szybką, niezawodną, powtarzalną i dokładną procedurę analizy aminokwasów, która obejmuje zarówno przygotowanie próbki, jak i rozdział chromatograficzny.

Metoda LC-MS opiera się na mikroekstrakcji do fazy stałej przy użyciu specjalnych filtrów mikrospinowych ( MSPE ) z nowo opracowanym sorbentem i zintegrowaną membraną 0,22 µm, metoda GC-MS wykorzystuje mikroekstrakcję ciecz-ciecz ( LLME ) do przygotowania. Po tej wstępnej obróbce próbkę analizuje się w LC-MS (GC-MS). W sumie przygotowanie próbki do LC-MS zajmuje około 8 minut, a analiza próbki 12 minut, więc cały czas trwania eksperymentu wynosi tylko 20 minut. Całkowity czas eksperymentu GC-MS jest jeszcze krótszy – około 17 minut.

Ten unikalny zestaw spełnia wszystkie wymagania laboratoryjne i jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników końcowych poszukujących prostej metody analitycznej i wysokiej wydajności separacji.