0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Odczynniki do UHPLC

Rozpuszczalniki do UHPLC Urządzenia UHPLC wymagają rozpuszczalników i chemikaliów o znacznie większej czystości niż rozpuszczalniki obecnie dostępne na rynku. Rozpuszczalniki ULC / MS, bufory i modyfikatory (Biosolve) mają maksymalną czystość wymaganą przez oprzyrządowanie:

  • bardzo niskie przesunięcie sygnału UV w elucji gradientowej
  • minimalna zawartość zanieczyszczeń
  • najniższe tło (zawartość jonów) w detektorach MS
  • mniej niż 100 ppb metali alkalicznych

Rozpuszczalniki do ULC / MS są filtrowane przez mikrofiltr o średnicy 0,1 μm, mają maksymalną pozostałość 1 ppm i są pakowane w atmosferze gazów obojętnych w celu zapewnienia dłuższej trwałości podczas przechowywania. Oprócz standardowego opakowania 2,5-litrowego, Biosolve oferuje również odczynniki do nano LC / MS:

  • 500 ml acetonitrylu, metanolu i izopropanolu
  • 1 l ultra-czystej wody
  • 100 ml TFA

Aby uzyskać więcej informacji o dostarczonych odczynnikach, zapytaj naszych przedstawicieli lub nasze biura.