0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Przegląd sorbentów MSPE

Sorbenty do techniki MSPE dobierane są tak, aby obejmowały jak najszerszy zakres zastosowań. MSPE SpeExtra C18 to hydrofobowy rodzaj oktadecylowego żelu krzemionkowego ze specjalną końcówką o bardzo szerokim zastosowaniu. Nadaje się do szerokiego zakresu analitów, wykazując gorszą retencję dla związków polarnych. MSPE SpeExtra C18-P to modyfikowany polarnie monomeryczny oktadecylowy żel krzemionkowy. Oferuje różne rodzaje oddziaływań: dipol-dipol, π-π i hydrofobowe. Dlatego nadaje się do związków aromatycznych i polarnych. Sorbent polimerowy MSPE SpeExtra HLB o dużej powierzchni właściwej i specjalnej osłonie końcowej. Posiada hydrofilową i lipofilową modyfikację zapewniającą uniwersalne zastosowanie i większą pojemność niż żel krzemionkowy C18.

Sorbent MSPE Wielkość cząstek [µm] Powierzchnia właściwa [m 2 /g]
C18 60 310
C18-P 60 310
HLB 30 850