0 Porównywać
Dodaj produkty do porównania za pomocą ikony wagi, a następnie porównaj ich parametry.
Użytkownik
0 Kosz
Twój koszyk jest pusty...

Kolumny ChromShell i rozpuszczalniki

Stosując kolumny HPLC ChromShell®, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych cech rozpuszczalników organicznych stosowanych w fazie ruchomej. Lepkość jest najważniejszym parametrem, ponieważ rozpuszczalniki o wysokiej lepkości są przyczyną wzrostu przeciwciśnienia w układzie HPLC. Inne ważne parametry to " Odcięcie UV ", wskaźnik polarności i cena. Rozpuszczalniki o wysokiej wartości granicznej parametru „UV” pogorszyć czułość w detektor UV / VIS i niskiej polarności rozpuszczalnika spowodowania szybkiego wydzielania związków organicznych, i są powszechnie stosowane do czyszczenia lub regeneracji kolumny.

Acetonitryl

jest prawdopodobnie najlepszym rozpuszczalnikiem organicznym stosowanym w mieszaninie z wodą, ponieważ zapewnia najniższe ciśnienie wsteczne w systemach HPLC. Jednocześnie ma bardzo niskie " odcięcie UV ", a tym samym doskonałą czułość w detektorach UV / Vis. Największym minusem jest jego cena, która ostatnio znacznie wzrosła.

Metanol

jest innym bardzo popularnym rozpuszczalnikiem mającym podobną siłę wymywania jak acetonitryl, ma stosunkowo niską absorbancję UV i jest znacznie tańszy niż acetonitryl. Główną wadą metanolu, gdy jest stosowany z kolumnami HPLC o niskim rozmiarze cząstek jest tworzenie się wyższego ciśnienia wstecznego, które może przekraczać granicę HPLC przyrządu.

Aceton

to mniej zużyty rozpuszczalnik ze względu na wysoką absorpcję promieniowania UV. Czasami stosuje się go w analizach związków absorbujących przy wyższych długościach fal lub w połączeniu z innymi typami detektorów, np. MS.

Etanol

zwykle nie jest zalecany do stosowania z HPLC. Mieszanie z wodą powoduje wysokie ciśnienie wsteczne.

Iso-, n-propanol

mają stosunkowo silną siłę wymywania i są używane głównie do czyszczenia kolumn przy niskich przepływach, ponieważ generują one również wysokie przeciwciśnienie.

Tetrahydrofuran

ma podobną moc wymywania, jak n-propanol, ale ze względu na wyższą cenę jest stosowany rzadziej.